Archive for Article

Technology Can Help Your Car Accident Case

TGthdUZjaU05b29yRXVGQTdCaFVRdldlT2lSQzVJdi9WZzV6bTkranU4QThjaUlHMjhxeHRBS1o0WHJ0VXpOeldySGE2WmtSNVYvZ2diQ25VTEUyM3FYcEFNaWs4SnlzUHJzN2hLejhlVmx4cGZaeHZremtnTkNjZFY2QUdCckpvcFpkREdVRlp2dDRDR3g0QWozM3V1SFkzVlJxTXFwemNIVm8rR01oL0V1K2F5Q1dzdmt6WDlMRDAxejl4VEZVdzgrYVBPZGE3algvSjJvUVJCU2JLZmZJMURjWnlGUHYvckVQbHFxbzhDWFRvMlpLRk90NjhPRmtpTjhiUjB1cEN0REN1SWJoL1RXdC80dS9LemFQMHNFMzFvUnVrRXNlREZqb0l6MlE2R3RwWExpU2xSVkxIYUtaOXlOZ21xL2xOU2I4NlQrZ1RBcDNoRktkY0RjUURDRUVLZmtzR2twUkRRR2dES2toNGFEaGZ1RkZaRm5mdUxBa2Y2eXEvMUl1Q0VVRUo1OTdoY2lWeFpyUTU1N3FzM1U2MFc2MTIydlBkTGJldHI5L01Rc2hXZnNrNmVwVGszR040Umhod2VOM1BOOGJidzY5cXZIL04rR0g1Q01DVmMyeE9GbVpUR21Tb0dQWkZXeEx0L2hvSkViTXBCOFBST1d0Q0crVURTZDhERldLUTh4SG5QL1hBdU9lMkhlWDB6bGViNVY2TlgzZDhNdzMwcDZsNDZEMGdiUXAxZ2dxcCszdUM4UDZJeENEYzBYNytJc3Z1bzFTK0w3ZHcrRXkwOVc5WXVMMXBiZGhFZFBma0pQQktvZWRqK0V5UnZaSTZXTGd4YkJ5WHdBc2ZDYytaVUxmL1dtM0ViTk01MzBOd3ZtWlpJRFBWWHgwYThrbmZGRVBKQTFuUS9CUVpQTVFtQml6ekcrNjg2d1lFUlJseWloMHBnNFdYWjhNTHdOYy9JNE9sUnlkSTdMYzZLSkVXdVdwWTUvRE9rYVdMWmVGM1AyOEF1WWtuUHdGQU9YU1BTUEhZbFpuaXhZTXhnVFcyN2R2N0FRUUZnZUkra0RaYk8ycGt4S2lTSllORjR2S2RWbjVYelYvODBFaUoyN3MwdUF4V2JwZ1pBZEI2VTVoMFhiK2g2blF0Nk1HaTRtVlVJalZHc29ZUGd0a1pIcFVhR3JzakpaLy96WTRnUUJNQWpDQVVVWlBnbENncXErei85RmNWMXQwR3lmZS9jMUxRRnNLRjZhK2F2YjRMNkxDUWo4THVRaW03Yk9lRUl4TWgxK1EvdnZYWU5Md3ZLdm91MXBJSWVJVVh4Ym5DYTVaemlqb3hJeFZPTzVoYjFsQng1RU9KaG52WDAxUWw4UTlYeFJpMS9nQ040VkRjdGdqSzZiZ3ZucGdRdWxhR3VCVzlwbW4xeVVkU0NETmFXbjd0NEpRaDl0alBZbi9pV1VIM1IwV1FuVGZFc1BRNVJiT210ZmVmUFlPckdrUmNSdElyUTIrOXY4QTd4U0tQaHZhcXpsV0Z4a0oraGw1RklPTkdBbkFXWmJCTlo0bXdNSHlROUlHY2VsQ1FCb3dNRUd0RmxFYUJRcDYwOTFjeGNsaGtZb2UzYUJRQ2FrNjFmYmdBZVBYKzB2T29EZXQwY2trV1k3OUY4Rmt0bVk3MGhlSUR2WEZWaTE0bG1HZVRSYldoK2xCSzEyT0Rud0VEWHlKWmFxdXdVNUUrdzJqdWNPK2NtRU5mUUF0Z1hISXIwREZucGhJL09JR1N2cmVyQ25FeS9EbXRzdit0QnlHc2FJU08yNUdCd2xyRXdCV2tXR2k4azFFSHFuUjNZTXVHS2FVbUNUQml3ZDFDSjBtVlFBdGl6RURCeVNtNkFqM0w1ZUt3SU5McWtpWE1pNmN2Zi83Q1pNcVdwV1d5QjlnWGw3aklEOHAxT3lhOHFXTmlDNkVEcU1xa0dOekFieEZZVk5UWXRJWHNBQW5zM05XWXJhNk1TbEpveHVzdjRjaDB4NEIzZ2lPUHlFMG1FeEU1Y09xU3l0QVVvdjFNS1Y4ODI3dVZYd1JiZzFMMXE5N1F1Q010bWdpNkNLMGFjSmJUMTJ6MnJzRUZzVERBNk11VVdoazJnRjJSbzU2dVdrZTZZc0o0d0FRN29YVmJrM1NiblAvaDJRYjRrZmRvcmI2Q3U0Z00zaVN4bnRKWDRvVVF2dHlvQnNqNlo1cnNFcUpHTkt1QVZjWXh3VEgwUTdkRThKWCtEbGV2eEV0aVBzTjVwZXF0Z281ODFWWU0xc0tnMktuS3pOOGFuV0FMelZtR00yWjFydHJPdjU1UEljSjY0ZExXY2ZmaEtTNnNsRDFtV0FDSlBhNksweG1SM1dyV0p5bjVNOU9Tcld6cURPWmxoeHloZTdIUXoydVovMmhPWUNoTThiNnhWbDNzazhSYzlJWC9OZWhVS1RXSDNSVVF4ZmJyZzVHS0F0Skg1L1loT01DdFE3bXluUzYxTjQvWUhPMllueFUvZ1R0YmJZb1hOVTdIeUZidmlhR0pZdzFKMzZMakFRV2JrS0FBRDRyRFkxaUFjZnF6aytLT0w2WVIxNFF5ZmdBdENua1lyQWwrRkZKdm4rWDR4WThwVnlRQmU1dGUrMFAwaHh6aCtGNThYejlCUnBwYTQ0QThWaFFRSTI3VXNZaGNYajFnR0FNamNKYTRRSGwwK3NHdkJKOE12bXBhSVFtK1pxUTVKdHZqbEo1Wm02cFhNeWRsb0dZMFI2bUJxa05MUnZYNmJ4NkI1Yi9keGFQUEF3Y1k4KzhPWTdDV2FtVTZwbzEvcmt5a3N2SFE4aDNnY2ZDR0J0NGhMRU90V0NCZm1nY3lPdUtRUGVrQUp0YTlZeDNaSHF1TDNZTmlXc1lGMUZGZytENHRwYmFraW5MYk9wNlgzQm9seG90cE01STNkRDBmVmt1QTRiVTVtQzgwZjdRUzNUNnpkajR6d2tYVWRkR1JQUDlCeFFYU0JxQmxrYmJURTZEM2xScUJmNWlqNEVHSTU5Sjdkbm54TDk0QURIcEszZHUrV3R6S0ppTU5YVlYrZU5oQzR0ODhXS0RlcEZzRERFRFVXNE1qRER3eEZsMGF3Z2ZCYURLaVJvNTI3b1k5WGowU29CKzZBNDFBV2lrNVVWRw==  

 

Justice for Childhood Abuse Victims In New York

TzBYanI0Zk41dE9TWXpPVk12cU5wQWpZVVVrYk5EYXAwdWkyQUFxdmdXS1BhZzlCNTlVY1FKQ2lXZkU2Z3hMakxaaWJ2NjBoRXdMZm16dWdVUFJtZ3VQbURUWGRydk1qVVhLbzFVbHB6N3RmQzl2ZHVIOS9BYkxaNTNUaUxucHNONTllRFpQaHFqWUxQQ2FKdDJjNVNvSU1pNW1nMTgvci94Sk5lVnRkVERwQVNndmZTR3k4MzQzNTUxY2tlVHN2bGxMbjlMUU1PMkQwNWJGV1lLSmVPM0piQmxqaXB2V253M2R3c0M1NFhCa1JNejhqUWszSFpNenRwRm9XSC9uNU5PQWt6Q0IycVE1cFpMV0E0Q0tSY0NtN05BOEIvK2E2eDVrTjdLY3I3WUt6NWh0a1ZQUXRYY3Era1hzUXE0cFVrY2oyYzNLN1pYNEdOOVBFbnhYRGVjK0hYK1hUS0ozSFUzMEVjUlFxaGRDVXgzL1VuanpSdVNhR2pJbWYyUGRWN2cwdnN1aUgzaW9taWFrbW81QUZUeXhwbVpSSlBRVHBSTFpYWHRyUEFlZkNUWXRrNHY5UWpuSTcyZXcvYnlWMW4vYk1FOTY3QnNWVGYzaVcyZ01EdEhOK21YTGhsTmhERTdoMk1PZnovQW5PbU1lUHNjeW00SlRIU2JuY2F1YTFJUWd3OWZMTnRGTzliY0pxbW9HLytwMWhvS3grK2hWeStkTmsyYldUVTMrYTFrbnlCVmdralJaOSttbC9sNWQ5TVNiM2RlVGpGU1piYlJpSWtIRlpURXBRMXI1RUZsL3l0N29UVWNRdEZJK3hqRDU4UlNnVjZ4NlF2RWZFTHJEUkx1YWZyQXNwSmMvbzljV0ZnTDE1ejV1bFphZkkvOVBpQnVEWVFtbVo4cjFEK0JLMFJEMkhtYkRhMU13YzQ2cjhrc0d5RUVkZmk0Y0xZTElFd1Zubjd2Z2cxZ0xabkkzdnpYU29PdzdxYmVtUkxsMk1JYnZUc0tLOVdKd2dCSVJBbTZ0VEdIVDJpdEpJZUUwR05xZ2F4RURhcUhBNEZiVWdRVlkvLzNwK1FZREh1cVNTNE5DYndyT0o4WTQyblh6TmMxOWUxTTRMeGs5QmI2NDNac2xVbTMwemlDaXdva3h2OUtpT3k1cWR5YWdNVERKSFdkNUJWdWRlVDlDUkMzcHljVTdOdXIwbHRIK3FWZjhDY1hGcFF1bWMxZUVoQm9PTCtRWkVMTEtNVGR6N1JQcy9YOUN4U2E1RVFoY2Frb2RLaW1EOThJN0lmRnJRRWdkajlxWkN1YkpSVzVzVFVDTVpxWjlNTG4zeXE0YTlyZ3JFUmVMRU5PODdmY0N5ZlErVWh6dWhQeHU2eEl2cFRBUDJFd1lTQ1ZYNzBWc1NuamE1c0hWVXY5M1Y4dzRkRGNoWnl4RGpQL0FRMjkyK2pDUEx1SG56bTRtSmdnYkplQlIyM29jemU1cFZZdk95aWFWZi9yeFZXYUlFa21YOHN0SkpzU3l6a1dIZ1h1QVY5MmI4WXdKbWxxOGg2SUFWL0lBcmhVSjVCV3NpTjRxRzM1dVNMRUtOUHl6bW1WazVoeTc2ZFY4aEtNazJlWTdUWHdGSTdKOUxveTljVStoZmlhc0RYTDRrNk9YN1o0cGxScEs2bm8xckYxWFg1Z2VSRlNFTldYbVF6b21QV0Z6blQvNDhzSndmUXlNclJ1U0NXYm0vOXVjVVk1aUhjMWZkcnViQ0JYdld2Nm5RMFl3eWVRMDBpQm00YzJRdlFzd2V6WGhlbWpFU1ZrU2JCNjN2SDlFeDJQNjVsWkIvQWxpQTB5M2pyQzZ6NlAyTFhiL2ZiVThVTnRHT1k3ZzBwMHlkLzB4TDRYVTJ1c05GSnRlVUU5WlFXeUd5SzB4czRvaGZWYW1RNWs3VnVPc2tQUTBWOHBHV1RGNzMyV0lsaEZqaWROK09SRnE2NFU2QlNBZkJ4Tm5qVWEyS05lKzdWaEo5dFlDT1d2a3NBek5iWVRZRkYzQnM2eDY2T0F5UHcvWThrMStRejQvWWNEa0R2cnM5dW1jcGwyOVFGZE80bndtUkVoRGNHa3Y1UlROL0s0d1F5WnpqdUFwUmVlYnFENDJsUFhWNWhKSDlFS0FUYWJQSEJud2NrcFhmOStPcW1adDRGNVJYM2VFNUhIaHgvYkpheU5FVk0wN3VuUlpoNEhvYzZiVDVoVm5OdXVnTVFRUnhjbTRQT1luSHV6MElFVmFsYytRMXErQUV6eUxKTEwvY0dSZXR6NTVnSHJGSHcwK2krb2tNKzRuL2Y2YWlPOFczWW0zMmNJMmlHNVhOWS81V3hiaEJzZko4eVU5WnBlUnp1bElmVGRnWE1uSTZ3ekFCWkF6WVBrWWhVcEI1WWJDK241R3RUejhEZmxKU3BSUGl0SzBvYnpYUlVLMldDM3VYYmxxTkFXU2xqMUIyTkZXUXVrSVNVak5tVmxBWnJBRVFaNnAzMEdpclBkZjV2TEU3SGo1d21hMnVwSUNQMytSekkrQkZUNk5PTEZzMGt5STBkTEs2eUJ0d2hMU3g0OUZLdXAvUE1VV1pZc1p4TWpSdis3aUlySEZSTE5BTGdIQmFEM3daZkR5aXNaeW5pb0xkNTNOL2Q2N1Z5c2ZZbVZtcE5sTjd6WlBWK0xFMmdtSGhBb250eW45TmRLWnp6MkdmRVNUamlVUFBuK0JPRFNTTlB5R21pVnFoenJqVlJ2cTNvSTRXT05wd2tYbTN6MXdDZlJHWUhqTjkwdGJPVUlBS1loTXM2OFpwR3FNRWhINkxmdW1jVktqcjNSd3M0YXVpQlNVY0xFN2NyOVhlTzZXakY3cEJsY2FBUGp1cVVXNDBpem4xUTBsRWVTeFpSM2h5QlRRejBjeVU0b1FQS2V6RkFTSno5NzRaR3BJS0xteHdzS25kbkFqUnJGV2t1NExyOUMyNDNGVjVZOHZLcVZESTdwWFh2SjFOM1lKODFRQUhMS0dDeElvTTRWRm5uZk9hMFB0QTFqdGtSblVvQUZucWRCb2tBakFNMVFwM0huYitsdnBCSjFlT1gxTGpkQktLYzY1THZEVWZGdGZrUWNyYkx1YVBGU0pTVGpBZHY4RTZpTjJWY2Mwenl2eE1xQUFsUG0yTjhWSVdMazJ0OGNQMXFoM0IwYVd4UUgrV2hBZGhGYVdQczNHSW5LZHQ0TlZJeERrTmxOZ2FOVCthL1JLS0JjTVRWWVdhRkFERDE5K2xoMjJmL1c5dENCL3I2bFlmV1p1MXUxZFVEMmpwZ3lRQUlZSEowVkpVaXdGZ0J6WUF6MDhqK095VjM4TVltdGNPUHgxVjlHZ1FIYmZ5U2pGeGRaNG1VOVJpU005Z3hJMGtsNGZwN0FzTk1WRWN1RURMbDlXa0tQT2FpY2VKT1ROMDFBSHlXLzJ2SGIvZkRQWXdiQUlWc29nZUt5a1BvYzNQaGdOTTJCaVNyV0tLbGhFaFd3ekRPZ1ZhU3VzdTZxdldGeE5nZVdSUjhiOUdrSzZ0SFNzVnE1aE1JRW1xUVZtVzZaYkh3cEJlR0JUSE14TDBMU2toSk9sSGlWenZoNUhXYklsbVNBK0VZSjQ0azlOUXhhalhZenFsZGRFSkpkOG5OcmpuZWQ3MFNEWCsyTlNoZW9qRTlBUCs0emlVWlJTbGpsaXNoSkVsOGhWaHprR1EwNUFmclc2SnJDVnJUeTRvb0JkaVFOekdHdFZCMGpGa1ZiU1drYU5WS1Z6dVNEUmpoSUJaYmlTK1hDMUNSMk9ranFNdzZOWHRSNlZia3R2c1g4aVovK0c3M2pOajBpL3NzMnBmdUloL2hLNUtUdGpzbjFRdHh5WE5pVHhaMm5sRXMzdldRa2d6eHFiZ2NrdjdPRU4zY05Yb0FEQ05DRVhXbkh3bnowT0Jualo2akU2STFsOTlHWGR0bUV4ck94eElNQmc1Y1dqeFhmR1lUNDN4U2dKZ2Z5dDZqaDZPYjg1VGJVU3c1UFpIUXRrdEU4N0tjYmdyb0tSK3poYWdVZnV6eW1UN0JNMXk2RFZ0WFJYSTF6eWJRZ01pL3ZKL0NZejRKaXZFbFFIb2FTcTBVUHpZUDdEL0VETlVsUEdIdENrbWpWOW42V1ZzdE1NMCtIZm4raTAvNzVyb245YU0zektBanh1TS9CSE0xeU9vdnVoSG01U2tXQkhHNHhSaFhad01HcWhlVjFveHV5c2RhcXNNRUwvcDdTYkJ2QVc2TFFKcGRlaUxTbWx1ZFE2RitFM0dNN3F6RUVkS2NvRUtUbXg0MWVRSHErMUk5Yi85NU1JWFFQc0RzTURqd0FHM280Z2NCWjE1alRadXNua29Cd0pZYUpRaDZmT1VPRlJXNnNWTFZXOHg0SFNWOFBORlZhWFlqbFB4TDVadUhucHFRZVJQcGg2cVZLa3VCalAyYWxxOUdtNncvb3plWnA0TVdER3J0azFzSjRrMFVQdE9RamlRcDdodGpTU0l5azRZaE5tbnd3c3YyQ3Q5M25xYjU2OVNHYXVEaFBCVGlUOGxJZkVIWDYzdElJY3JqSlpRVFd2c3VKbUFla2dudW9oNUVmUXlHd0F3QzJFTnV1REgwYVRxeHN1UGF1RkluNFU0SEFIT21Xa1FLdThuOE9GOU1CbWErT3dGRGYzRjdtREZGd3VydWNoZURIeTI3V0FqNHRHc2lzQW5YTFNTYktRZnlGLy9IVkRyb2Y5OE9mWnRUNVhaS1dYS2xKcnE1V1FqdWdzYkhvdFIwSDdsM3IzY3pRUFptNVdPbGR0a2w2RUZBbzg0d2pnWlBFVS8wSU5vWHpQTEtIRTNmK29FTkFIMUtXaEZmYTBiYlVJVTRvWndxTHpvTkZjaHd1TmpmOUVMY1hENkhpQllDVVk2NlhhOW5takxDWkNYbGxicGxKSHZQTGczNTAvellOTHVwVzRLb1BoalZTUlp2VTJ6ZTdOTm9vWEpTckhHcytvVnJzUTI0WS9qU1paV1dnWWxFbkFzeUZYZHJKQjRBeEVkZjJWTVB6SGFJN2JWRjFmS0g0YTFOaUJ1dmFmWEU1VVp4ZTRQR2ZpQnBJL2hxdnVIekM0dmxmNnh1aWRIRm9SYnFoU1A4M0hrRmc0ZXBhZnRpRHhBbEpvNEwzMEJvSmI4ODM4RlRxMFBCaEEwMnQzVmc5OUU4MDJyVHdPdDA4cVd0UkFnOFlvMk1SM0ZLZmxIOVg1S0FWMFVVVW9MYndZZWR4NnhlaTdKaXRkTjMvNXJkekFXVTNtZXlTV0g1YmJSWHdFc1Y2L0pMYXMzWW1OWHZnbHJpbWgxSGE2MzR5TXZFMUFUM1c2NXBGa25pTWJraWhhVStDM2dNYWVPd29IbnBZL1BuTHlZb1gyeFMzSkRTYVNNdXlpZlAzSzZvelQ5K3dVaEZkNzdJenN0b0pCTWFvbm5VZlZzU1ljWXVKR2VOUk91cDFYMkxqUjFTamtNZ0RSbEI4VDRXQ1dnMHdORG9DM3FnSlFqRXltMXlYUmdhMVJmQzZacHFOVk5XYjhzeWo0UGRTTEZuUnZmNEpNaENNcXFHS01ZVG9Fc1Ntc0E0TlgyNFRBbzRkVDFLaTBvVmh2Y3FmWit5TjhhMVluZjFxV1NNT2tLMzE1NG14VldsTEhqRmpFMmNEQkl1eXpGMDl3TnRkNjB4aG1RZTNUeVRvaXFuVjR1Z1VMbnZ1MllLM3dTNTRiZnNSNnI5L1pEdDNVYkZyK2tXY2l1S1EvRHpGNy9ybGo1eUJRUU0yWHpNL2t6T1FDYUJBVWFCTnkwbEZVekxsRitsOUNFTDdoTG4zRXQyamdxbnFoZTM3eW1wUmY4Wm8rRUFmemk3eDdFa0ZzQktuZEVMWU16azZJbTZXSFZHYWkvMGE3QnVCVTlLbVBEY0FXOUVzTTdVNXdUWVNFMDBvNFRZMlB1d2d3MDZPV3VMTGJFU3RNTw==  

 

New York Child Victims Act Becomes Law

US80ZFFKZm4ySkpwdW9NUzFJbU9Yd1dqWmIyekxMU1U2Z1VOZUZkYlMvWTBqQmNUOGw0aHhaem55cUo1dmEzU2pQcENpKzNCdmdyQkFhcDhRYU9Jd0xlUnIzc2hMdHVjKzlGVDl4RysvYnYwT29QdzRHVmZTeWRPeDNVOEpvNlQzUnhqMXNKRjdRc0dJeVVydU0yM2lya1JldVRJQnlSdFNuR0cxNTZabFo1bHZOR3RlME44VGk1ejV6WWJZLzRQWEJXSzVHUmZGRzdkd3l1b0NFeHpqeCs2Yy9lUXJPUGd3WXM5dmY1dnpxRitlRmx2V21wY05qNXR0cFJTQ3VqaFhXcnNSZWFEM3FjRml4NmZNQTlHZmJveHZQRkhpN21uZ1FiTnQ3eFUxVk9IVVc4MlVQVFVGZEFWYUpGeU13aW0rWkpVS1kvaGdDRTBza3Zyd0JBYnVyYXpVc2NSQkJMblpWZTJqd0dsM2RJSkEzUHVyejdNUmY3MVZ0dWo5VHpQMVpiRjhpdjVPcENFUThLSlBvN2hpT1RueXhzK2pjR0VuaDFjTkFIa2Rac3JrcXBaZFFMbnFOb3NETHJJNktXNDRnTXNCc1plaUFTMVJjV1B2QXo5dytFMmhSek9yeVpRTURuMS9lZGk4b3dUK1FrTHRWcjlMRko2K29yMmlWOU5MSVFIZ1hVdHd6SmtOTXpZYkJ3RXNKQm5HcEJxWndiZTFoNXd5Vy9YSVlZMlJvQWRydWpQb0poM2Jxa3BONVNSRSszWlI2NGhvUE5OckZ1QkllZXNyMTB5S204RTdtWDZ2Zk0wc2tXcEpDSU5LMUZudWZENmlaUW1ZcGtJT2dwdjdBK3RVajJTTzFFcCtOWW80Tm5mWDlZSEJhQTVsVXBzVGlzTVZNVHdSS0NrTkVRd1ZsZGg4Wk9WVFJUWlQxQzFpbi9kWFJQSzhERG9TZk9hamFSaWFqUEhJUDkxMkkyays5R0tKMTlZaStTYnB1d2NGSlRsK0NEV2NGcFFGRWxuclRGN3FKM0dBWWE0WUx1SjFnekFQckVyeXNUTm1IQWRTU2V3K0svTEZZMjdxRGR2Q3BQN083YVdFMmdUcm9ZU3ZSZE96bkVOMlEzWVQ5Sy9YM25GV0VDcXp5MENaRXhiWi9Ic3IzMlU3eU9tcSsveFFGTnFNaS9IOXVVd2xXWWo1Qldndzd5eERFdGc0VEJuRUZDdCtUM2ZibC9UdGRmNVdWMEwyZ3Z2SGg4Sm1McDgzZG8zRzliRzZGOU0xQ05ZQUp1bjdVMmdrVG5ibVlOUUF5WGlLQWRKcmlFdnFUWUhhWkVjRklDNW9lU0xhRTZieW5FOXdJQnVicFZiaVhmaEU3MllmWm8wT0tmdEQrc2ZwZWhpMng0bitzWmp4dnNrdXNIZld2T3BISHo0OUMxUnRKdkhsa1NzL2EySEhYaGxlMDBkcGtUeXdleGR3dFdqdCtCd0sxajlqRjVyMFJTUGFmTHVORE1rdWgwZGNtNEk0enVIZXVsUHJHOVBQOVF0RHhnYUtWc3BPbnhMVzVxdExNeThYTW8yY1FURnNnRjBIM25ieUtlNU1pRE1lVXk2bFhHYUp4a3F0RTJ2YlljeS9seVdIZHpOdGh0eHVLWHRQcVBCVDcycm1iaDNnL0RRUkhoNFBOK0oxTkNKeDMwbE83Qmw4anMwelIxR1Q2V0I0MFIwMHFxK3VUbWRBd0VWRVlCQWxqbnNPRXIrTU1qU2RMMS9IZE5HZUtkbFFrbVJVMjBjWTQzWUo4S1JQbm0zaUVnSzRxREl5TkhmSkF4M0FIUHQvekhhcWorMlU0UXRhbWtjTnY1MVV5WTN2MkFteDFmUXJkaVVlUEt6T21JRHFKaVpsQWdtdDVhbXRCZ0FzeDBIanJmMDhFRzBxVUx3b09HcW95dW4ybGVPN3RvdkNQdTdwSHlDR2VZVmtQeTlpTmR6cXFqQndqV0E4a2RUNWZSMlBUZldOODlVLzAyMnZobVF5TEpZODM1ejNLcDNVbGRBMzNWYVVXb2FvWVlTSVVyU1p1R2JrR3ZTOGRLWFJxRFkrWW9XUzh4SHgvdTMrU1hNM2FCMTg1dkxzZGY4ZmFOUDJpcG8vYmEzVW1qU1Q5TVZUakdVejlheUVZZXgya2tyclljS1VpenkwS2pxTm94WTNQYUVFR3JucVRaSDVVQlpocXZ6bGR3VUtQR2MydnBaQUQwWW5IUU42WUhnUXFxOFg5YlprcG1sZFJLS0V1cWVKaG5WZURjYzVaR3ZUZTNOVWNGcEh5MklJbmJidk1CRVZndkM1Z3Z3SFpHWVRoOVo1ZnJpeDlWVGVGWFVZTzZpMDN5MDhENmYyUUJ1SzRKRkJTZlc2Z2dsQkxWVkZoOGswUTRpN2U1T2RDVEZqYktheWw0TmhpWE15TUFkcnFvcFd1cFRQc25SOTFDb0RBMys5VThTNzBlbEp4L0d4VThyejJId3kyUXNpWUF1bDBuMGR3TXlsNkdVVnNhcUtwL2RDWWh4RmNSUDFBWlM0WXlVS2pmd1VublJ4eHE2WWdRL0g1cUlIeVpIa0p1VFhGOFUxd0N5aGdhckM1WVdPbmFuWEg3emdGY1VZQjNwbklyNXpHYWNYZkJkd1ZRbHA5RzZMRmdtRXpCZDBZTmpBakNlQkVYYUlVcEREcnloYlljOHVVRlR3dFlrU2xQZFZFS1lqR0ovWmFJSkV2alYxaUVTNktodUZWamxXN3pWSXp2M0dEQW5oa0FQUkZxaHBnMzY3MEFORE55SzlVWjFUNkx2VU9TbG1tNGlRK0wvS1JZbmJnY1k0bGxkdCtRMTRqRWdSQ0tDVm4rMTRnYzA0ZzFOaFFXT1NlZFg1ZHVuTGs5TzczUXRndU9yUDIwajFraWgyazFQSHVqSWp6QTY0T0d0aWtFMllTK3VmMXJvdmxSR2Qra2t0dG1YVGdvYTk3MHc4NjBKb3ovZjFlZUJSVkdqckZNUlhzeDkxYUh1NmxoTWx6NjJjQ3RKOFNFOFFrZitQOFZxbWNsYW1yb2JMT1JWSElaT1cxN2NFelZ2NXlJVXB6b2UzWjMvV2JLa2hiNDI3bGJJaktsZnMzRWZhVVF0dGJSTEdjL3RSemtBSjRHTC9xZmRsWVNDVUF4ZHhmNE1ZMTNXdDQ5ZVFlb3RTaW8xU1E9PQ==  

 

Signs of Abuse in Nursing Homes

YkEvRGszblA4eENMQlVIUjlOdnpRaWowbTRNbVdXU0UwWXB6T25MY09meE5ad3oxVUY0QzY3QW5ObXhpbHU3Rm93TUxNVlFxd2VzV25MTE5JUk9hRkgzY2VaQUd2RlhKbTBPRU1vTm1Hek50VEJVdlJWUjJaS0xhQklUS1dpWG9RUnpwSXN6OGNHZ0VYUXBhaTAweFFGN2hXbnNsSDRBY2ZJNGxWUFZWb2tScWEyVXlFQUNad3h4OEViRGRhMzJ5OWFCcC9QRWRkbUNUV2xIaE8wQ1ZCbEp3YzhQSUZkZmNOclJtSzBFUEtUMEl3eFl6emc2WUQzV0dnMFB3MkJKSjR5UURWZHhWZm9QcmhrREZsY2t5ZTg4aFF3RnFwaVZlaXAzdFl3elp5Q3pHQ3IwMUphRWhKcERRUVRkQlpNbXlteE4wcWl3MlRxemUrWnRiYnJYanN2bVRFSzMzL2ZodnJkcWdPdWwvelF0T1FhNlZxWVZ4MXJCRXFCWnJYdHJ2RUNYNEo1akxNNTBPdndTeFVEd2hROVlONDBYdzFnRTRjdVhYOVBNM1drUWpsbmdIMy9yYlJ5eUF4cldBVEhoVWxwMTlNZWtkclE2MmlxWkk4NnlTTmhBQUI0cnhVUTNvZGNlOC9XQXVTMGhJQVdMZy9SUGk4cng1a1RPLzdiTllmU0w3em9PQ2I2emplaHVnY2F0SFFnOVN3UVBDLzlmcjlBYjdKdW5wTmEzUmd0cDhtVno3THd4K2pTM2gyU3BEbE94eS9ZdUZBeng5N2VrSC91djVWKzhaREFEckpiaEJBd0I4K0hmY29ZQzBpY0hZRTdibTRsdGZXVzYrQ1NpcUNob3R4SVBkWFIxdXlzVGlRMDBmUzlPZEdYWEVxUTlpTFpjV1Z2dzNaLzVML2lKNVlJR0R6VTdWbzFPbDJkOTc3aittYUFUcDRYM3RTK3B0UnQvQVYvMUxTWUllcHZycTRxUitVSityQk9HRjdvcjQ0SXNsQytPMlRpMStnY3R0OUpLK2x1cHo5U2x0SEVJTHlEaXdIQmJUYU1ReEIwSlNkcStsVGlLSjNrZGRBNUNOanh4K2xmM0hUVm5RU0loZFZuM2FuVGJDUEkrd0Q0QnpLS3I5RG1Ga29IYWthYXFqNnpndnBTbHF2UnkrVk81T1pLdGJ2eXFaMXR0QWNNbCtJRnRTMVBlWXV0Y2kxdml3VHBvaDZSdmpjU1VVanNjVzhZWG5VamRjdkZxNnhaNzJXaDZ0dlNHS0VjalMyYW14dWxadVl5ZkFoblM3NnpZSFBnY3pTT1pMR01scVMra0gwTzlYU1RWN2NoMFBhUXNuU3FxeStNc0RQcUtKOU5oUllJckRtNTFUZm91RllBam5HR1ZYQTZveE5VLzZOZ2RrbzZYbzI3UXlCcEEvVWV4SHFtQUI4S1hGUEFPTUYwL1ZXelc0M3cyTldVbHVUNmQvVENYeFpCT2xGWENlR2dBN3J2ZjRvcDdsbUtxcGVPaTNrMWUzNVdZYlRqVUpoN21PUDdMNk5sTzVwWVErN3ZEOFZoMTd3clB0WU5VM2RxendKK3VZYUhwKzZMOXdnSU9YakZBaG1qSjcxZGhOV0ZQQUF0VnJ2SGZCbTNRR1NCUlFwTTlDZ0pHQWNtSFhnVEFsOHBVblJmWVR1NVNmamJpODVnU1grZlZpcW1meDlHWVZoYXlrZ29Db01HWFUzSG1ITm1pQW9aWGZwazhXVnFrdks3MEpXd2dOdkp1N1FCalI5YmFTZDUzek1hNzU0a3FMYmpBeWpVOGt2MDBrZVZUWkdQT3daTmdlQ004NURJTnpndHErSVFzZ2creU9zYjhJaW9tOTNyNUVGUDdGWXg4TG1NNTNtSFZJUDNSM0h4N3NndW1mVXJMdStNL3QrL1Rka2t0QTRXNXFVMjdRR0MySDdJMTBvRUVrU3pUa2dGNElCQVRtaGowZFY0b05ZVW02NGk3OUV5aC9uWjE0bjByOWxzWE1XVWR2U2xCY09WWHlHRWFub3pVTGFuemRsS051SlNvZ0FNZHl5dk9QRituVnZqbVBVSFNxOHVvM0daMkJNbTI0ODdhN3hOeGhIMWVGQVByZXY5YzJub1ZiM25VTUg0NHhGWUFFT1l3TnUvQyt1TkFqbnIrZjhNZ1pUcCsvczdvWXU0cUxCUmZWakVvbjBORVg1MHBHT21ERTBDajUxTjRNY3R1NUR5c3RZUUxjdHAzTUFNRVBMR251TUpQSWJqS1V0SWM3YStVS2JGY1FjS2l2bmhkUlRVaytDOUdaS055UzZBUFU0VUJhOHB5TmYwQ0hSSGdzN2MxZjQ4dEFwWWhJa25yUVV1dHQvNW8vbEdJSm9QZDgyT0dTYTMwNFFWMmhwN3E1Q3NpMnZBRmx5ajQ4SitzUzJXc2QyU0xEZnhJOFdhN1hiTUVNdnlGNi96bDVZSUxtSk02aUhVT1BNOXpYNzYxYjR3d200dFBaWTRNZ3pDMkREWnh6amc3S1lUSGt2ZDBIV0JSaVhIeXNFN2QyZnU4QWlkK3c3bUVkSThkR3JUOXdpcUVJdUk5MFJQaHMxY2JkT0VHeDdTZDBqTEQvbjdtMXhudW05aTB4N0JOdlpLVU01cUZTdk5xUHlSY3YyZkdVYmFSVXlTZUVxbUIwVEY3alUxdmRpKzhNZWZQRW1ydmZDcVRtazZyVzdTalJPREM4c3d6b3hUSmRYOUVxYjB6SXA4REd4ekVzdXk1VGIydE1lNzdXOVpmaW9Ga1FqdTZpWFVYekhkb2habHRDdmg0STVHSnlQY2p5Vk1QdnBuYzZYTVNyTm9xT3o4RS9menFvU0lZZTV3MURyZ1ZibTBJR3FHV2JoUFkzRkpERXdqMzlWZGFpWTcrL1FtemJBVGNVdTV5UU9pNWV4WGxGYXd1R1p4L2tiKzZXYk0vN3Z6U29IdnpTbUNqNncyZ09zWmNtcEVWWjVWOWYxSkhNWFNETXRncDJha2RxZ0xtKzVxYWNtYldmRWc4M1V3a1ZmRHdMZEk2VloyZkx6WXFQSDVCS0hITithemZCdU4zVGRwb2VVZEpjeEw4Z3lJUGlaNFhVZ01aMjNseExYQnZnU0hrMTRZbUF5T3hnWFhEelNHZDFhcE5aR2h4eVpsZWNOajRiMVpjSFo5empER29mL1lMWUhValJWSmZuUHRMRm1ReVhaRGZxYXkzdE5ZV3dMcElsT3kwcFRnVGR4QXpIUU5aUHZuL210TXBxMVVxaEFMVFpHUUhEVENOTUUxbStGbXJQT2plY04zeXgrNmhPVEVZQ0h1QkZqUlc4YVlwbndFc2RVZHdjQ2ZDMDg5ejE5U2JlMy83OG0yYXpLNW5pVis2dXdhcDZYcXYzV0ZOQTBtTGNNZmZBNGRXM3IvRmNyMmdCWnBMcXRHL0tzMnU2U2R5YzJKZnFrbzYvWDNsVmNEWHlFKzVxbE9TaXR6T01RNytKZ0pmUHBtZGtiOU0rOVM3WWdNaFhwcy9wakNXL1JwNDJvTEpRdkYrL2c0cmEzRjl3ZlR6ZnRGMFNZQTRsc1NEazJtbC8zZkI2Zy9mV3E0N1piK0dib0p2L3U1enFlUjIzdUE3YWYwRDM2c1BnK2RkbEJtdTFJNll2T0lScjIvSW0wSnhVWEdEMFBrSXQvUUQvYzJubHNJd3VycXhocUd3VWFrc3cvTVBobFoxTXRpTXI5ZnlLSnVOUG5XZDd6bHBtQml5eW9aM2lnSlhtODFkWkI1WDZHSURwVXhZcmlEUFVDYW9DTGZJOC96bHFNeEFQd3NuS0k2WVR3aDBWb0NiaTBjVGxiRkQ1SFp1UU02VzFQNHlsTHV3NW4vN3g5T3Vjank0VnZxR0h4cHR0THdiL1pDdXhVK3VUbWZXMGRYYjFMenp2QjF0ZU56U1pTdmVZYU9uVWRLQ1FlZFJqOEZ4aEdhRDFFdldJZ3lLNEFabkhrSFIxdks3UVhCdC9lYVFHZ0ZlSWh0NTE=  

 

Parental Liability for Teen Auto Accidents

SWE2K1RkWGdVb1dPOW1aNVhrZzN2bEw2VzBtOUF6U3JvZWVEN1BkMHNEQlpVdmhBTW5leWpwSUZIekJnbHFoVmkyNVl3UVlkK1R5Y0pnQ1RoSDNQTy80ZUNaR1UvL09NNDU5VmxHKzBLNkh0NmdyK1pFVFN6MGhWWjlwc3VDQWJPZG5Xa2FNd2dOQzJoSnlWaHFhZTNiUzlMN1U2NkVuVG53N3pyV0Z5SDVXTm5WTlo1a3EyYkhyZjl0RERwZnVDVzFxa3lQUWtTem1LVEpkY2NJdDVVOTlxb3pYZmNkWm9hclp5NmJobFBoK1RybjFEc2QyUHhKd1F0WDA5ZW4xLzA0bXBYNTVVeEpYK0VpZmdCYk9MRDdQY1FZUWZCUDY4TzIrbW1uZG9OM0NtUkJ3NUZzWTd1SGxhV0dKeUtvZkNIbE45a3N6OVVpY3hTcEVkQWhOdHFHNVdjQ1FrOXBBN0dWb1g2aE5OZUFDcExmOGZ2ZHZVT2NyK3N3VHVjaFJERnppUmlmUlNhNFdMOC9sM1h4TDNYK3YwOENlSzFRaC8zN2s2cmJXcmFOOFUrYSsvQ2VWMU9pRytsOGpRRmxXdXo4V1hkYVVnNFgvZGFGYkg2QW9GOGZPS21FSWFFMytWdWhIRGRBRFJWSmRQREgwUDF4V3plSlQ5L2o3QVduVldXRkZXcThsellhZkdyenpJK2k0Z2FEVXowd245ZTc4NHZNYTBYdVdHZUo5MVJwcUlXS1UydVVIMlJTN2xtN2p5ZThhdmhXTWVzWWN3VjZkeE1RMVdya1ozSXJ3QUZjT1QwTmZMWFcwSVBsbGxrT3VkSllWQXJmcWxqOS9DaEt0TUVtU2huUG5GRHM5emdKWStoZk8xMy95UXBYUVY2WTNmaVZoN1F6ZGJzc2NLc1FEUlA5VWZCRU5YeGhGVUR1QmM4TmUwL3lIUUtBK0FvSjhTWitEZHhNWDZYV1R1Z1lGUlBGbkNSUXJMa3MyUGJRL1NXajdvUDJnYWQ0OUw1bVpVYW1XL1pGcVFPNDNYR1BtZTZBT01hQWp4aXhsbEZTcXduZU5JakZQZDVTb1NTbEFPYStQMCswcno0Nkg2YmJNWkFGeEFmb2xLanduVXp0WkVkZit2RWRMMjRkMldTTE1SaUpXUmhKaGRZUWZuZlkvL2x1U2FEM0ltZEphWTlVQXZ1ekhMTktnMzhKK2hGYjhjYkRwbU5vdEJvdGdNK1NyOHVoVC9TOGw2SmZXck5vSCtxS0FraVR4ODBwbFpwREs5b2h3c2lJYk1OUGJpNit0a3pLdmFBei9TZlpZcko4bTNZOTY1d0RZamc5Nm5lZjRKMFBXeVVuR3E0RUxCQng0Mlg5dmxOaldMOVpJNUh1ZEpCRm11K1dDS0FjcEJXM0ZreDRpTUovSTZBMk8vYzRKNTdhMEJseXVOdVdoQ1RhbTUzREN6UW40dkZsUEFuYUZkcUNXUnpQMzdUeW5QcTJlL01Vb2tVUjRqRnlmelNNckxyYUVMN0hza25OeGF2cFJNVUFWYlkvRjFQYzZEeURpSmRiM1Y1U3R2Nno2Y0N5TjVydGZpY0M1d1NSWTBRUDczZVU3elZzR3lwL3dCNE9XMVlldmZSbmtELzB4TjU0dm5GdmtsNkFwZnFVM0NjV0VtQjVqNHhmaWRFNlBybnc4cGdQRDhMQUY1UnpRUkVqbk10YXZRcGhvcFpLdFpsMG8zdkltNEtSQVFRcUlleUNtSFZQREl2OHZ3QlV1ejNQRHhTelhVYzhydjJUbDBLTnlYQmtFeS9WMHc0QncxUFkrZTRYVklkdU5pUXV0WVhUYzFGR2dTaFRpMUVkb2pMVjBncHV1aUFSS1g2UzRrcVhQYWhETWJYcG9oZVpqU1Bta01xbXFOU0UvOGlXUEU1Mk5wMi9kdXJVYlVqS0NIUHFPRkQ0TjVmb1hMNEFwN3FCaWxWUmRhejVrc0tHYTNWb21nQzc1OVZvajhQVTM2RlJNUm5MR0tZKzIrNDRoRFNRQllpQnJDMjFDMi9ZNGszRVREUE0wbVh2dTBPMXNHcXJIaDlsZDI3QkMwWmV3LzNSSVBlSjBpSTdrQlVtWi9OZVJHcHpGdmpiNDdtUy9YeXVHWlAyZStMaHRvQVNlVVU4TU8yYzVVQ1E0UzBmZDc0Q1JwL0Z0b2xkbEIxbmFXdG0wQno0Uk8wT1Rtd1ByZG8rckNFMEttUmI0YTlTbVg5NGxMVnpYdEZjSmplQzhlMUhVc29CdmZCRC83UndIQnl1cjNtOEF2OGRsT3ZRK2cxbjhzekxkamRGczFJYVBTaTROSDhwM3hTNTBTdk9UdEppL05uRTlocVVaWDdOZ2x4MExGMlovMXhRNjJkMlN5dU9SNG92UkdpVkErYWtYOFRGdEpLL0FaaVExbE00a3dpZW82WE45YW14NGRDaCtUYlppdW5ORTJCVEtETVEyYjNhSjJEZ0NINnNySDdRclg2SVVHMWhLSFlobGFuU0tJNXNYWnFSSVVRT2tEWS9mRDRNWlV5VG9kUUI5RllYMUo1TGFpZ2tBWDlCQ1J0VThxZ05tTUx3QXRoWkVPSitQT0NxeU9ock5BcnYxL0d2Y1ZvUHlCSVdwVVhIMVRJdXpaenR1OGZuYlhmenZJN3p5R1ZmenFjQTBNY0F0UGorbHF2bXVVZzFmOWY2b0VaeXdNUWVRQlplSkplQTV5YW11NGlEdVgrdDV5SG5LV05XeWw4NFJVRmR5KzZ6cjk3c1RIRkRWUUVrQUN3Zi81RTJtWm9vTW1PSEl5bHloR3NiUU5hVDhmangvUVBxSlVCazA0NXMxZFFTUENyQ1VWTDJDTUFxbmF4WDRaYmJZbi9ZU1hiWTlYWFpPNU1xVjRtUFhnVmkwUndWdnUyYWs4cnp1OTRlTlJEQVZ2bUZFWVBCaHBxMGlTaUVLVFZxZkN6SUo2ZVZaQkY3SkdKOG00UUxLR1Y4M1RyRGl4ZHA2eFJXQXFrZXpNOU9VbTNmNXh3bXlxRE1FRzdHbkdQU3l4aTRNPQ==  

 

Who is Liable for Nursing home Injury or Abuse?

WXNHMkdNcjNTTFdOaFp3VG0wSG9ldWxnYVFWdlR6eUtEa3Y5M3NyZkU1Wlk5QWliK0s1eGVpcE5MdlJRRUtzQUdmN3Q4Y0twYUh1OFBhbVhrYU16MXpkcTU2UndYZ28xOFh4V3RDdm1DZXVQaFl2bXI1YVNaclA2S1FnSWpFVG9ZVDVITnVzNitldmYzdklURUhsSzVxWTNUbXJNSDlyakZiYnFpYzJqc09QcXhYdEQ4eHpheS9lRWRvV3k5T25KVlFMcDlDelJMdUxzSGFkSzh1TkJaQmFRejJGRUhZMC9RMlhFdk5GYzBNMlVuMXpHWUJERVhSaWoyS3lyTGsvY1hhdGlNK2drTUFGbDUvbXVJMXJ3aWJlVG9TSHhCa2E3TTIyMkNpYVEzTHlKQVNCT2tCa0tQUXVXK2gwY2pWYlIwVDdSeHd0ZEdKZVBCWm8xek5kdjI3SlVVOTBXZGVETzB1aE12bFlVL3hCMy9YU01qVXB4V3pjdUMzTnBQSGd1ZjRFYW5zYi90aU51dHZQRCtLWEM2RHFMZ3J4TmMzUzFYSE9acSt0Qkx6TU1LMzZpUzN1V3ZReGpSTTNGeTE0WnhqQ29pcGxXTTRrbFNMODM1MkFuMFJQN2ZXaW84eTAvbStHS3djY3JFQWswS0JDcEJSZ1p2ODlDdzQrUkN4aG1ENTN6eXhSRlpkN21EN1ZXNU9yQXo5NzcrZU9NaUYxcEtYQ3U5aVhtL0kraDZtenZLMGJVQU5YVUU5d2x3cVFBL0JiTE5OZUZnL3dYTEpOZWNuWGI0NHpOZi9rNGtjbFI3VjhUWGliMDg1YzBxcUlNRnF2UGJDMFFFQUNhQy95LytuT3QvWHQyM2REZ2k5N1dBNExodEFCdG1IN3d0M08wb2Nhdm9zS252Yk56b3E5czdKU2JZYWJ3dzYrRHRCMFNRTElIWXJ4Mlg2dU11OVFQSlY4cWVsa2pwYzVBQXVEZk9DaVlWT0c1dkhpRFd6bmRvSUkwdmFIeWU4VkY3aHZrdDN1V2xLbFdCenZWdU9zUG5kUERySE8wVGpIMXB6M2RmRENTQ2gvZjlLSlZaa0lBcEpnNFZUQ2t3SFRINzRDdmtzKzE1NDBDZFhMNFFTY1VUNkUvSXpuQW95Q0Ftc3dQR0FUMzZGK21tYWxqY0hYYnhZc2w1cWo5dS9KSUwwQ25ybW1iZVRmZEJaa1dISGhlL2V2d2Q4di9XcUVVYTM0cDRQUERuNU9FUlN6ek81cHV4b3hUV2MvNFRXeEswaVRMY3NwYm9rQXo3MGhLQWt5SDNhb0R4aENMZFVVR3ZseUNNTTQ5Y2JOdjZHdmRmbGZSRGVMR3d6QXA3MzE4VFJjb1ZtbDEzNS8zOTVrY2YzZ3FWdytGM2NhWk1uTHEvMWtMTmpOVlVvS2NzNzRyeEhDYTJSNU1Vcm0rUXNLTVVZdGIyMUw0aktFNTNZRDYzMDJuSTNnSFI3c05PV1l4d3JnQ3RRZVhNaEx4aC9VRjZ2K3NkOE5FWnl6RUxjdnRNcU44VmxuVjJJTG83TDhhWkhCYXllcUk5WjRiQStKQTJjeUIxWnQxYzhzYUtveURMZ3ZaamowNWpiakZwM0N6cmJXN2I5M2ZYNDNDUnRVaXFNVnZTbjRraDY3OW9CSGhhWXVLK0JoeU1PTUt6REZHUU5WTUlwVjlKaWxvUVJOcWxWSkJtVWZYOEhOQmFWb0hhUkM3RE8raXFsd0JqTVpzVXVVME4zeiswQUo0NTV2ZnFCZ0Jzb1FyelNYTmdnMXJNbEtzNHpWbWJmYVBud2dLQUxWYjR2YU5JMEpnQXlVd3paSjNXQXREMjREYkwweW0vbzdDR01vWXk1K0pvY0huNkV2TmlxZm85QW1BM3o4WlBVbXZGc2ZPZlVmTVBqZVhsSTdteHl5SDR1RWRQUU5FSGlTWkRqZkVKTyttWWdINnNIVlVhUmxDRkNpNzM4eTREaWlyZ1VYM0Fwb1JVbDI3Sks3UG96b0JnNFhEazJzQTN1bU5WNXR2SG42djA4OXZVd1BXUHlkTU5scEI1VGVWWldFMjZRbkU3VjNpaTlJbUUvKytsRCtPamUvRTkrQjEzR0lmRktNOTByREkvcU9WVW14TSthTCtNc0ZTd0hpWjByRFUxMUJiVUNyTDFZZ3NwUEZUbEFWR1I1RUlxbUNTRy96cXZ3MWovdUJ1MHNCWmFDWElxOEt4NFRKZTU0TjNRZEpKeFQxMld2V3FkdzJwL1pCUDM3d0FXeGQ2Y1RXZms1TldUVG1GMTcydThtenQxZUpwTlVOWmdFOTdFWk0vWHVOT3VHZ2xrbW5TMWZRTnNNSENUZnk0V2luQXllODNablhQMC9zVDRublE2OVI2ODZPNHBQcnZjNE1NcFdUbzRPN0tDN2gvdDY3Z0F3ZWZvTDE5cmVxV1cwTThnai84STE0RGpmalpmL0FLeDhDZFNJaktsQkJ1aUN0dXZHdEF1bkp6SGlTS1NvWDhtbFBCSTBQOEc3VTRQSnBGVWN1aVJMamg1ekN3OVpIcjlsTTc5UGtaNmRPckErbjZKR05iUk15Wm5WMUtCVWN6eTYwMElidDZKdFNBYWZqcXlQQ2ZBUkFNOVArMThMSTBQYUc0VStobVphSzBJcTg3T3JGbWNoNWZ5U2VpdzcxVEpKR0MyR016RVlJdXZIdmhDSlMvOVgwR0JtYUtYQy8xQjY2RXJXYXZzelI5RXR6ZGY3aHVwNzJia0Y1dm53VmwwWmxnRTl3Uy9UKzdVc2NxZys1bVB1WFY1RkprdnVSUDhweC9NNWw5OFRpeGszK1NvT2JKUFRpZERYZmlKb0pmMm8waUNPUC9jcW1yTng3bjR4bzRtYXIwM0xzaHZTSTVDanR6Z0tXTDhBY20yM0RPZGdaMEc5TTVSdi9FTTdyL0NUd1dPeEM0ZTM5NGZXT0VjQVprVG5WckJGcW1wQUVmMGJuZkFMTmZDc3MraTBmZDZoQXRLa2FqZVBzS1c1UWllSDFmcEhzTzVnZXl2K3lUdXFXMFNianM0a0xwL2FQZmhobXhaSjFMeFdpNzFxQnMyY0xjQ2tXVEN3TGl0a0lqd2ZvRG1MeDZKOWcyT0x0TmNEanRUdFFSZkhlTWVFY2FqeTh2VlZvWmUycTRjRC91a1VMbFJ2Yk5iTjZGV2JZbDVyQ1ZON1U1OWZVc2dGZ210OGhoUzlIb3JTTUdPMGJyby9rbXFxQUZJTnZTa1JIWHJ6Wk5vcjJWZUp2Mnl2Q2VCTFJPN3dsdXdhZWx6QVk5K1ZGclhGSDBNTDVhM3lVeDhObGJielgyckl6VW9DZ2t0bXoxVHV0L2N1ZUJvcFVFZXlaSW90eDJ4TC9vM09UcXcyclBWcHQ0dWVrZHFER2pkQUU4eEtOcFM4NkhVVnBoeHRwZEw1ME5HbkdTTTZoRjAveFRFVW02bU9ENlZGOStoSlpCcWpvTi9ZNDI2Tm9pcXhOSzVaQVZaS1Nud3JqUzlhU2FtdExmSDJDRUlKYitmNTdaeFZpd0RSQlFDZ2ZWMVRDNzNVNlZheU5YQzF4Zllaa2c5U3JHaFJEZkVoZ09vcFNIWnZNcS94Q3lvSWVoRUxyeFlhZWQrNjVTZzB6eXExUjVzUllVWXJFTkRJaXBUeFNVN1VkQWpQOW1CNlFjT3FmMVE4TEg2TFA3YU1ZOEd4OHpwWDVaUTcxS3RpM2JjV3VNMC9DQWl6WGxoMWtKWmVZeFZ0bWZaVk5ETVFaRk4rNjBERG91S2RQWVdOUDJBNjBtM09KYTRuaTg2T1ZtOUwyU21NR1BJQkNMVk9KRWMva2gzVmpxdGdqVWxuSUc5czhBL0h2OEJKbnNZVk9aZ3NHaiswNHNMb3FQT3M1RjVmQ0NzNWJWckcyeWtuSXhUWStXZnpmYUZJYkVjVHBXK0tTWnhtZWtiWW9tazNnSE1tTmFwUnpIN3ZtRWVPQXNwTWM9  

 

What Happens If My Car Accident Injuries Don’t Show Up Right Away?

ZDZET0k0SHVNT0QwblVNRzBwMDhpYi9OQ1Y3TzZPaWswa2JNcnMwMkZYK0RrVDVraHNsejhWc0s4RlZ2YnRVRkt5RjVja2tkbzBDM1RCKzIxaS9UYndnT0k1cy9NUUpYdXd2NXZxdHY3V1RPZnZuajhoSStSUjFxMU1DMCtvUHdqTmRUaC9zUENtR3ZRR0k0VnNqVG5oQTJobGVTL1YrNktzMDZlb2sxT0daa21iSGl1aStTUndkN09qR1VIQnlrRlRMTEJDVDhSMXZwREw2YWZEbXkvOG1yc3JGbVNEVnZoZWdzNGlmVFYzdjJBYXJxdk1wMDVoT0tId2VRbDgwalZkd2t1ZjZkQlUzUnhmbUlGaVJRUTEwdWtvL05SSXFYRThGQjlWWStPM0hvSG0yVGJRTDBGZHo3TWlNNnBnbGE1eUxqRW1yYnliVEVlM1J2UDcwUmJYUWp1S3BpRjhrdnZvcGUvOWtndmlQSm53YVJYS2hPYzlzQjllY2Q5STEvY3IzUnhtcElFdmFGR0xkTktkUWwzNm9FSUNPUHFtVk5WSUVMSHZMZXJyT0VJMEREVjhwNWFhYXVvb2gxMCt0eldUZFVINkhpcjFjeTRqdWpneGl6cVZ1Zll6WVNzUE5uQmtleUFTMmdwb0YzVWxsVEFoZDg2a25aeGVzUnBBY0NoR0ZlYnk5VXByMEMrVmRVV1JMa0I5TktsNDY3N21DWjBZR1MyMXF1S0QvOExIZzFsdS9SUElra2MxNHF3dmYzSFhmcGxvRFg0Y0c4aldYRFdJOUJCU0xoaVJhb3FOVlAyd2c3bDNLZm1wT2ZsbWJIOWo2cjRBb1FubXN1ckNPVUZZN1UwMWdBYVV5RFRJOENVaWJDTS90c3k3aURFSlJ2M3VDcXo2YXFsd3BEWUNkSldsYkVwWDNCRkFPMmVWRWU2Rk9YcXVwWnRDaGoyUUc3QmFzck9jdXk0amV3Y05JYWczbU9GZjUwdkVqY1ltYko4VEJJQTVua1BSY1dlWFNkQ3dkWHRNNGxDVUxSMDdhL0kxRjV1eXFyYTdPcEdRZHg5OXdTeHc2Q2lYZkVQS2lkRUVUc0NINUJobS85Mm41RmhWS0c4UFQzTEQrSjMwRThZR0tlL2ZkNDBmZEQxeHQ5di81S1RoZnIrc0I3NkxIU1JJOW1WTWI5Tmt3TWZhalBHNFpJV0ZZcEoyRlpVb2xnb2orUisyRFJuMkRmZm9FUCtCbjRvOENtRUJMdXRLSTdPYlUxWkU0cnlCK0hjUWtXUnNuMWVhS0VyMWxkeE02ZFJWKzU2STRURjlhK1hJZjljdDkvbjNrdmZPVzNwb1BxY0w2aUYzYTlIdEs1SUkyMUpZckkzNlBCNXUyOElGVFZIUktoV3MrRGlnbm5SU2RzbEphL3R5VCtPMnlMSVlkWFZKQUlsYytOb0M0VU9VekRveFRZWnNZUnl3TUFJVjlueXgrZ1JyVFpnYk9UdnNkc3NyT3pyOFdtOHdibWVMOGVPQlpBbW16dlpncXZoc3VtQXI2OVUveStab3d1aFVpakgvWE10QlhJYm9FMmFSWWRMamNjNERKSVRkakhuVWdpU3Q4ZzU0TEluUkdrYWxhd2RJWEYvblQvSkgzNlFKS2I3MlRzdEh3UlE1eTdLYUFjaWk3UG5YWGdvQ0dCU2Y1UWIzVlMyMW5nY0xUb1Y0cEJEUElic3Y4N1RaNEtROGZ0ZGY3cGpqcFhqeG1pRmUrcG5vb0tTNUc3dVgwTEpKeWk0eWtyRGdJMUJ4UjV1QXhGQXlCZzFtTEZ2THFvdEphaUFISndJSGUxcjFlbFE4eWloWWMxcGZhUk9jUjBVQTQ4RUNhdjhjMW9TSytnWlh3SHVFZFgzUDVXMnpzbGJiTDdEeWxDOGl5Nko3YVBGa1B1Y0hPZE11WThDNWVJNlIzYUVRbit3SjUzUzhyaTY5OWNMdkZLMkRPeEh2RVdrb2hyM2wwbktiaUg3VktiK2FGcjZSNmlRMW9IdnNrYXFDSHBUT24yNnorWTFHa2Q1Um1TSzYrdVhZc2tVZlo2cDZnV3JjS2ZtYmZvT3c3WkxRQjhaSisyNUsxVDlYRk90S2JlaURkbEkzMC91YkswNDNQN0E2dkRtMlJsVnlTUWJCSTFWU1dMRU1OYU8xV0g5cTU2SnFzQkJjcUhweW1jOTZtNXNoMHpuaEFWd2x3bWNrYldBUTl1cEJhSVFRNEMxN2lGQUlxNnd0cWZNeUlGdXNYOU01UE9pSjB4ak9rZm1nUWoxWHRoeC9xV0lZcTlCU2lHS1cyZG13WEZHN2pjTk9LMUZ3c3pXb2EwNCsvRlN4UHFtMkhtb1BLNjlQK0lGNUJjWXE4Q2Fob3BmRUhJUEZiTXVUMXFCOEU1YWY5MUtSalBRNVVWR2FNQnR0MWxoWm5uY2p0WGc0RjNPM3VUVjBVVDZxdzJBZC9tZFFYREFMbHg5THpBSklzeG1EdU1mRjNlMzdsWlZ4OURwQ2pteDNXRUhrT3hCdGR3RytiUWRRQ3R3TnlIQWRJeVJHTXNveHJzVFNkTUoyelVYRUFPdHZ2MjVDRVBUMWdZY1plbld6M0krSlVLU2wrWFllSHVrTFJtcmtSUmlIV2x4THlaQWdwcW45Q1huSVdESkI0UmxQZHhwckd4Q3RjRFpjRGFGYTQ3SVQrbEFoZUsvdENYODRlNGxGVGx5NDd5RTc5MU1LWklZWENuSmFzK1hudjEwTGtPTzk1c1JnQzZ3ME1vaEh6OFh5Q014SEYvcnBTUERNZEVwaWJuZ0JQRlFqMk5CeDRYQlBzY3ZIUWd3WEFjQkR3WXd3MDVHd081enV3L2lDcm9oWnlxU29mRFdxUHI5bndqWmJuWjBzNmZ1SnBIdHBTYVd2TFZJKzY0cFlMaitoV2dvWEk3UmkrZ0UyNCt0dHpvOU9qZmRFTHdXS2FabDQzakJCLzUrNWlXdk9sRzNoSkRNZHV0MEUzSFVsa2NFb2NnUncrbmNleGFoSGFxVjdlemtlVDE2V3RiN0M3bDZyZFE5S3NLLzlOaXpIMmtiZFFWbnIvejNsd0NkK29oSmdYSm93VWlBcEhlcm1nZThLTlMwWHdVeUFxZmJDSm1jMEQvdmI2K0F1eWtQNG5wT1ozNldRVDN3emkwU2JCYlV2UTNzU2ZZL3VIcytEZ0RPc2Z5WW9hcGU1NWc5ODRkcU9MZ09qa0cxeU05S2N3VVZhUlQ3MlRUeXhxYy93ak1xdDE5bERIYUYrMnJNSjlkUGkxL1MxVWlqSVpreWJwbGhyQnVYVnlOTHIwZDBJOWRtekJlbUorYjhIRTR2NDh3V2YrbXo0ajZIZ2NRR0dyWVV3Z3g4ZWlVY3ExL282QmJEckYyMUFMbWp1dWM0RkFFSDIvcGxJU0c2S3Q3b2Q4Z0gxbkdUamVpWWc9PQ==  

 

Are Parents Liable for Their Child’s Car Accident?

ZDZET0k0SHVNT0QwblVNRzBwMDhpYi9OQ1Y3TzZPaWswa2JNcnMwMkZYK0RrVDVraHNsejhWc0s4RlZ2YnRVRkt5RjVja2tkbzBDM1RCKzIxaS9UYndnT0k1cy9NUUpYdXd2NXZxdHY3V1RPZnZuajhoSStSUjFxMU1DMCtvUHczbUJTWnZtWTRqMDk0anFSUDlGSW9iVDc5VkEzTXZVUnVPeFUxUDJIMm1rSmtHeVd3S2puVERPNHVJQnFueUxhcmQ4eExGd2NicW03cVpWNDM2MTg5ZU9WTjRqa3EweUhFVktDc3pSM0s0a21QdmN6a3dpdmhTd3FmNnArMzQ0OG9leW5mTXJ1eWhoeEdyU3E0dXBiOHJrNGRUNWVYOWs3WHN5OUR2SkNYUWU2Y3NRVVQzbGFEaUNKQllCaFJZZWhobE9Dbm94ZUVDL21abXFnb0F3bHJRZkJDMXFROFlkTHA2cHM3NjlzWVRBTHpHMVZsSWd2YTRhOVJTTUtYN1YrV2U0aTBvakNVY2RvRVNJNHN4L1ByS1owRWppMkErYzFwOC9SdjYxSFpMc3pUdjlzOW9zY2RPU2xXOTFpSUU3ZThpd3doUjlDbHJPZlU1cXdjRzkwV2tmMHZiZExJcm1LYk5JSkFUSjdoRXh0Ri94N2EyWXNCSzhyb3cvREhOMVI2dlZkUjhXZW96MUtubVhOSTRKZFlUL3RhZHJtdENJYTUrSUVKZGI4Z1pQZkRmdGFEOEdCdGlnRGw4UW1CVWUwUnhTcU1TQXMyV3RibUlFQkdlL3d4NjVPYXk2ejY3WExlWVZyTzdVYnZDVzRxL3duMUt2ZXFTc0NJaEoySGdSTERJb3k4Z25YOUFjem9lRFhaRHlJWlYvaDBjNkRQbzRHUEthRFRkTGJxRy8vUDhPb0x2YndtdWZVeXZZMmdGRXk4dXpjbUY1bjAwWXJPYnd0UlVSK201Z1FlMmsyZTFSQ2pYc0M2WG5aek8xNVN5dmtZU3pNd3hkR0p1SUEzcm1xRzBtWDdpY2x6RHVwdU9hdmRiZk1RVEZhaHlvNVU3WnB3blYzWmI4bktGOTR6VFBZMkNlVTB5NHdRRHlva3J4RXlON1BEazBlQTUyVkhnTGxqd014NGMzQmxMajhuY3ZCaDBtZ2ZaTlNVeWI2ZU9mV0VEeEVuV2s3RHZTVU93cEdMRWlnU1NabFYxZWlYYXptSE9Va013Yk1IZ0R6cjZXdWVGOWdBM2RjVmlyeXBNZk02QUozZTdYandNeW1NcVJLWXFSOVJQQ1lTbmQ2dXdxMWg2VEt2NTVoZTBicFFQNTJaOEZ6U2wxazl2QkJTbGp1cE9OOGxxdEloWjlUUUxnSHdQMGZPalhXSEl5WDdSQWN3MkJRTVpwSHkwbWFoMis1Z0F3dExWQ080eldueUZuZUxtbFlaeDZhRTRxU2NrQjlXcDNnUlg2S2xDcWFQWStkQStITWFGZ1BUVUdpVmtXRjVJN01LMEhNbTF6dWp2S3RRNzlPTnJ3VGtvYUtRM1g2ekNSWGJ0OHMxUUdSVmJMQ2JoOXRodURyUjQwUUt3bjRocUZ0NXhIZGxobDA0NktaOEtORzZFZGF2SmhZRDhLZ1FadjN2VUVlWVN3aEQxdWZQbS82ZDV1eDFCUkFQZUEvcTBGVG9waFlGY0ErTnYvS05aN0FHMW1mVjBZNHZ6Wlo4K2J0Tzk2UzdGQVJRa2RtYWYvOTdSWS9nc0dBSFZYckg1aHVlajc1VHpBem54bE9rUCtSMld3U3pPanFOWmNCb1A0KzkzdDZVL2o1TDRrM1VRVk5MZVJqa0pUYSsvK2FmTVhuaEtuWnY2Ky95bHhsMC9QNUtvWk1vTHA3b0l0YjhUL2kzU3kvKzdoUWdOSXd0THVTV3hianNXU0N2dFVyZUxCcFllVE1iNkFxYjNCZ1NDcjJpRTdxcVBBTVVSSVVFVnFhektHa3EvVGd4YUtETnZoQzR3dHo0cEQrVEVDcHJtQTkzRmlwQXlzVllQOFhSaGFyZnVWbkFpUnFwLzc1dUFJVGdFQTc4MnFjcFZSNFdxS2ZOWDRydlh3Y0NRUnBaRGw4TW9NOGlTTllHaW92N1BBMTVlWWZlZWtnKzJra3FUYVBiYytQWTNUUzBaTlN2RENTc01OTm12Z0F4bm96M2tQZG5YSk84em5mS1UrUmhvTXdVY2NaUXVwQWI4aTNYUXM2RVFRcEJJWlFqdHRPeEo4anNqRTZZbnVHOVppc3lkQkVWM3BhWnhYK0FZdmNvUkdES2h5WUc2VlY5d2dPUTcvWVcxRm1US293clRVRVlXcWJlS0J5bXE4aXR0M1NZMnNQcHRFMjd0S0hHZHBaSlFoY2s3RituR1VrTEhtZTQrSDIveS9CMG9maFNqUTVINTlFWnFrT3pKM1U2bVdCQjdYN1FPR3ZHdWs2Tm5UeTdHeWZNQStNZ0lIU3ZCV1JXbm9TWm5Ibm1iL3NINHlYWnM1K2MwUVJWK0RSRldkOVdHZWoyNnIvRGFHU1lhdGFQOWJLZWFVa2xncCtwNzMvV1hSNGF3cWFVSy9MWmMreko0V2R5V2k0TnIyRjJvYjlyZStET3JKVGJ6VExMRFhETmNQRlFBOGdIRXhFckFKR1M2dzhnRTVNd2hUblh3ZU5KUjU2ZEh2TzZaOXZFcWV0dklmN0hmQkkxV0lPUUw2akl4MFloa1hwOVFWejRzeGhZNVZ0ZnZINlpNV3BYay91WmdzbVNZZTh5YnZHSjRQU1dHaTgvRk5oaFE2R1A5ZW0rdCt3aFhkdW83TWZvb2VYVkl0M3dlUm9UWXB4cEIrNG01cVBDOVdFZmtxUkc5U3hTczRHaDQzNE5CSStZRjhFbGdXWC9Hd1hyalpGZFpwdXdvRERvWXh6K3ZBaU55RHltdlg0WDA2V2hVcFFaNnEwMEVyNzdQZTZ4TUlHWWNyTFdzd3hyZzU1UEZuTHZ5anNSSFBmemVicllnd3JRQ1VkeWNETlJGbjVvdTc0UlFZdUpkSFVMSUwyTWhWVHRTeStRTjFrMEhtUXNZOGtRWUo4S3R2VEVxU2R0M3c0RmN5YjJPaFluRXJwOUN2Z3dKQlM5dGt6QW5CV2FjQ2lPd2xsNU5lMzF4aGg0bVpwWmE1Z1NnS1VsdFp6SmRrZTNCZU10VmVneGxObmYwWkZkVHBuTTRVUCtWOXhSSUNiZ2U1Q3Y5bzREZkd5UFpnTG9UOElQSXVBQkh3UmdFSHJUbDArakxLa09acW5Hbnk2QzdBeGw5RlVpbm5BMWl3UW5YSHU5UWs3cjJGR0xGaTNwM3JpaDJ4KzljZHo1YTBQSVJyOWFPcW52aHpYbm1OZ3hwZE1zV1F3ZE02OXY4UFRxT1pXcmZ0czR1aDZxVDVxdVFEdDBWZWRTeFNFTjdCNkJPUGRWUnBrRGZGa08yYWtmOWt3R0FmZ1VwYUtFd1l2b2s5ayt0ajV6VjVUd0s4eG1kd3JnMUFjWXBsWkRZc0pEaWVVNlRlT2NlaXQ5S0ZKbmY3WWFwU1d6eUsxSHB5ZjhNdUZ2Q01kVUJXK0VmeVNza000UXRIeWxEWWFCajZjeG5iQzREcUlZa3MrRytIdCt6YjJTRmMzSXpPdit5bWpLWFZIdHI2WHFqbFdoNWlIV2RNNEJaeWVHbjdkY0ZRNElKWmFRRkpVZHk0RWZ5cTUwRVgralo1enVJaGJiY3VvUjIwNTlQelMxbFBsdm5qUkxQVlRURGVqZGZMcE0ySXl4a2RpZyswZ3lMbE1wVVMvVldJSVowYzROenZTL0NaT0l0aWg1NEltU1ZnM1gyMnUvQmsxWVFGWC8xdy9NRkl0bFdtdmMveWExN3I0OCt3WVpYWUowdm83N1d6L29yeEhHckhISXdYeHJxTUlFUzdLdk5jcmlkdXIrd1RJVHl1MWVQMDVhemlrUERQNjVBazEzQnVmWUczS3F1by9aeDIwZXBidGc3UEhxY1NVQ2dGMUVoMlIxUmQ3Vll0bWU2SXBTajM3OEZMUUJia1hNQzhYbmFiL0ZpZC90cW1xY0l3L1RxVDY5MDMrOFVmdzQvRzZPR083dThpS3hOUDlQVE4wMTkxL3BlSCtnd29DNFg4a3VwUHY3dDJTNnBsVm0wMjliQnZBclhNOElDWldtODNrOWNuc1pIUlBHTTRaRjlwcnQ0RXNRdTRZU2ZNNkIrYUpsUVhMZWtublZGTlYyY2tJWS9iMDdodFhnT3V5LzF2R2k1dldtZWUrd0pOY1pGK0lZZTNvaHR3SXNrazAxN0N5d2hlaU5oQW9jRm9OUVB3ZEdPMjhFdlFYTlQ1R1h4R3dNQiswS0lmN2JSako4dnZGZ0dmWGlFR2FsZlQ1VUw3SHFtSEREQ3JDMUw0R0drRk9aWmNlRGtvNm04TUxtYWJHVTBJRXhjWDBpeFl4MHREa1UwQzVscFI4RlRrMHozamNldUg0eERmOHdmU1VEaWJUT243cjNIaUc5dWE3L2JPNWkrUmo2d0NWZTJxL0o1SC9CcGo1VUxqUXpDcCtnNXpZazdDRWw5RlBobnZObWNvQndFZEdrVXNIb0xESnF1S0o2ai9oSmF5dThTQ1ZWQ0dleTBxZjZ6VHBJeTJiYjVDMEtVdGV1RkkzTUhRZXlsRFZwSDJoVjBNZUZ0NHRLaHNMODlXWmRkT1MvcjhWQWJROEVIUjhnZGlYQm43eEphdmwzQlRiRitOd2NKcTdGYkNXTlZ3YVRBek1adFQ0S2xxY2ZvVzVhV3ZWaUFqaVZCaDBNYWVjTEFqaGJrS2lQSmpqbHR1ZlFDYTJnNHBPcWZKcVBlN1k1OGFVS0xxWVZ0YzZWNE00a3lkVTI1K01JVWhUTHpsNUtIQk82ZjlBVE1qWnlKaVF6N09TZTgvMlFac1VmUldmeDloaGtsQTJXT0J5cllkeUViVUVEV0pWTGUzQysrQ1JpOUFjVFN3MDNoYWRDaDhHeFFGYW9mTFB0UzlvUjB2bDREM0NtSGtUckQ4R3RtaW9SSjlTVTU0VGZET1VQY0xsNC9MMzFtZEtxaWNTckVyR2FiaHVoaW90cmtFPQ==  

 

Emotional Abuse in Nursing Homes

SWIxOWtFNjR3SSs1cGtpOEY4QXVuYjYxaDhISDJodUJPWVhWQ3RTNGxxYndDK2RaZUVnclllU3VLZTBiQU9GVVVFOWx6YjhVMThnVkhqR0JFSzRmSExEWFVROWpRWVdGNkRxOFNxRjZYR3RoekRNdWNNMllwSUFvWE1MeVE5Z1hmKzlRcDBxTVh3Y2RCS2dwOU9jWStrZ0JWaXRpK0NZTEYzeng0VUdRYjdoc2ZlMFpnanErbXVBd0MrdnBJTVllTnNLQkFDU3I5dnJ0VVlFOGRVWWdBemFSR01QTG1sK2ZCQjE0NnZFQnVINWVuTkh1TUdpMHV3c2lxM3JlZ3MvTFV6QnJvcHZoa28vbTYvNndQWWVTSnJ6UWV0QTY3dlhIdUJjWWN5ay9IWWJ5OXpuRE5qdTY1UEpMdXhRNHN3dWFCcElxYkoxMjhxQUpiQkJTVWUveVQ1SHY3Q0JDdkdzUDBZcndOa3llQUVkeENXYm1OR093cGt0OVo4aER0OEJTMXM3NWg5cnlrelVEQVJMZTZxZmcyQXZ2dCtIQkpLVllkWTJ5U1JzK3hhTSsvWGZKU2VwclNNbVVkVHRCVnlyUWFuTm50c25vcWxnU2xQVWxERVNmNmJidGh2QUhad2k0MkllODRFU1JHSUdEUWFWV2hKWkpmTnVVZjRxNTJESmFia1AzWnliM2FtZVY1WlpMTGxqMDh1eTJrRFRMd3llaWJiMHhpQzM3SFppcXEyV2UxekJINm1OUXZpL2YzdklIMlROVTJxNmsraDY3Nmc4ZlRHcUtpYjUycjRRdTNpK0x4S01PYzl1YlZzaGhYc2FHdkd5WlQyUW5VenhnZkY4eVpleEN4YWN1bzdkWTFGTkNmNjE2SmJRc2RlUnpKekw4c1ozVnkrY0tpdEV4bHlOSzFjVXdQLzlZK0plKzIyaVpTbWlKbzVmRkxIVkF0eUJBcThDQmY4YS9WVlZldVJZeHFNcUFsMy9xT1VtMW5iaHN5aWVwMFpSbkM0MnBnbko5TUwvZ3REaGF5WGl2OXI2YlFPakloaHdjQnZPd2RMV0tpcjk5N0krNVRxazFGSm05SzB0SUlOTHlyb0pnU2NiYmdKWlJXQk9BT1BVdXhwcC9BT1FoMktRZUVZM1dGemcvaWVzN2xTRThyMFdaSWF0NFFHRjVWcVpId2hHRjRURWZsQWtUMEVrbmFkbTZZSFhwdm5VSUVrdy9CcHpONHgvUVczVld5QmhmdUxma2UvWmZQR05EWkl3YjJqRlRvZlEzYXplcTBESTVlY1FhY3hEbGd2SFhNb01BakpkWE83NUgxN1B0UnMwRk96eHkycE1TcW9DQkdxYmcwamF3RWp0bGtMOHhqYlJrSVRjNFN1MCsxRHJtYUsyT0N2NGN4eCszMmMzZE1aaDdwS2YyUUUzUWZLZXplNUptUVlPbmlmZk5zTG1YMVUxUjZXZGRTN1JKTFkwTlFMdDUwR2dPdVFJVVFMRUZ6bW1XeDJrQS9Pa3YwdXBZekdDaUpHQlE1TXRwRGQvUkRYcWxmNHZ0bitWdndMV0NwcGplR0NPajdYSkc1V1J5QnhuR0NTVWJaRk4zQk5JTlZrNnIyMzZVSHBZL2YxL2dtL2MvbzUxUDYxMllYSjdCbEFVeTY3ZktaUlp2aUZDVlRzK2ZjdUJNTjVhaFZFVytacXFkenJvUDhwTUFGWWkyMmdHN01vL3BCcUlMSnlwRjlZVzFsU2REc1ZIajk5N3RKN3VYMmRUeUVzbXpTVnVqbmU1b3pFMEkvcEhmcWMvK3NXdWFkYmlkNm9DOWkxMjl5ODJDdzZXQ2dvVUdOMFRiRVdKZXpEQjQrLzB0TTQrVk5DTWdBQU5QZ05QT0JCZDhFYWE5OGVjRVQ0bFlOT1VqT1hBYzNDbUNWeHZ6UGkzZHZIR2lnTVhmVmgxWmVTRVNGa1VxUXkrcEp3U0VGb0NjeU5HcHVTZ081K0RxUEl0Rk1WSklBbGkrMGs3VjBqZXoyY3R4Q0h1aC95RE5QVWdyeDBQaUZjRVFBaVZ6NzFtQTh6N2kyRWh3NUdHRVdYV1B2NFhOeTN4eGt0YmRYVjhNbzZCMHd0dkgxdmhoL3Mrb0d2QWIzdjY0WVdzZGtlRktBakFmNlpLTHJOamdid1hrQm1rYk1OQjhiRVpNRkdXUERFL3Nua1p3T3E3OENXOUJkSnNtQnF4NjJ4UnVQV0s2VmE5c0xLenA2UTg0bHdUYnoxck9KV0NuMXpJanpQR3B0ZmdVLzB1cE84Y0Jrbk1GbGI1cUNvTnlTQkE0Y2JIZjg4d1lTeUdKdTdPUkl2MklYcm5iNTdET2g2TWZYWnAvVlByQTgraWVRbkdySy9GcFhxR2VPbkJRdS9jWFhEZjFzM3R1Wm54L2RBT2J0NFlCaElSSGkzUEZKVDUybTBsOHVDclNCTWtqNDBUdWJYMVczZ2NSbWhyOFI3RndGdUdaOTlKa1lYWXNJYXByb2dhRWcwREQrSmh2ZVhMbWs1OC9abE5rZHFUUnZYZEwxcXB1REVnOCtCbGpTUnhBQjZpcnZqSE5qNklpdFd1aE5nUGhoaTRVQmNKcWhJcE9rQXU4Ri9oUDZubk1ZMTZKQ2NXZVgwREJkLzl2WTQrKzJpb09tampvZjFnSUFscVF5eXJLZ1F2cWpGWUNLTGZjZEdLWlhMZzF5MUVJdGV0SEE2aEp5Z2NRbzRtSlZqM0cxeHlEcE5NelpWSi95MUgzNm5YQzdlN2JwTERvcTFtYlYwcFpkdkFlSExKbSswZTNKQ0JFcTBpSEdJeExwbkM5SFkxUWRaUVduaytYU2FQTWp0RjA5QVNLcFVKVkdTNkdFZFA3Z0pKYkFFNzBjU1hCUC9QTVE4czlSMmpUVkxNeVRwOGdjR2U3UFZmYWtkUU1WVE9UR2o5R2FGK3lvZXBmdXhHTmxRZzFGczBzOTVISmFCcTZ0bWZtMEhUaXJoUkE2M0ZpTzNTQmgxSVk0RTV4NEh5VTdyNVlZaTJ2Q25nMm9rckREQjhsMzRYME9FNjQ4L1EwcWFKT0toSldiamNjZ1ZWekdQdUw2WHlxL3k3V2ZNMkxrbnplc0kyOUVVR0x4b2FSRVJ3ZVl1MUJmYStpcHU2UlZmbU16QmFxTGsrb3JOVi9aWXBGSTZrd2duTnQ5Wm1rTHR0SlJOWTFsdnQ2WHhuSHZBZ3dqVmJaa1VzaUxBUzRWa2dmOFkyNm1mejFQZFd6NFFCbEt6MVZFNGRldWtEQ3Z3TG4xVHBycmxsRWYyYmdlWVl5VXRqTlZwUXdzblNkNEdJeEs3Sk51UE40RnQ3cUVWQ3d0WkljUEl5QmJiNXUwZmJZSzZVeFJJM0llUHNDUDJWQnRhNHFHOS9pM2tFcWUxWG9JSjdZRkVQK3kxU3RyalVvOU84bWkrRzM2Y1prd1lyNUNISHRjYXExRGliVjU1Zm16U0g0RmN6V1hmdWo3aEVPQmRCNTRPcEtlSHNaUmFJTXFadHczcm44Wno1V000NjAxUGIxSmhoSUJydnZNaS9FMlFmV3Iwc1pXN3h3U0I4VTNQTHpVSTBQcFVxUzdjVmJlWGREYmlLRVYwcitWaCs1SEJSQlhldDRRY21TL2R5L3BqZz0=  

 

What Happens If My Child is Injured in a School Bus Accident

aDg3UXNHajVIL0pZZTEvZXBCc0lmMmYxQUtwNTBvTXRYcDNwdmJlRkx2TGVXMXQ2WG4zaUhqd21ZbnB3WkErY21YZHo5NzlzREJiUjVpejBJbzdaTVMzbExDVmRvTzZkUnVxT0k4bnZkTWwvNnVFaDloVWNtaTNEY3pkMWVDYnltWkc2MDBUNEFVS09CWFg5L0ZSa3F0QURvVXlVSi9PWXI2YUROZHp2U0FqaUJmbTNRMFFOWFh6ZmJJdWJsQ3hIY2NZOTQ3cnlCS05ZM2llcEJzeTRvd2g1OEZ6TXdVaTkzN0cyR2F0MTRhaXZqQ0c4VDBLMjZwaHg3WHMzWFN5YU1iRVV1MEtIZVYwWm1kcitWUjFDOFdQRklIR0Q3ZDJTRWE3akdEaXJPb2t3VXI2MVhQY2dXRWJ5V2gwbEFqMkp2K205RlBXMUxnRENlSWRPWmY5YzA0RmxOQ3ozY0d1U3VsMzExZGpUd1l4Z21IaWJnTkxaSk9kaTE5ZHdWYmRPQWRsOW93NWpqaERtbUdDc25ZbXBQalcrV2xiemc0SUpYSVVoOXh0UkpZYnFnSkpTbkc3OEJHdkNxWFZQaVhiZHFYSFhYVjRLd213ZlpkbTVJeERuT2NMNlRZZmhlZWMydlVLZE1kL3EvMC9zRWUyQnVpc21lcnF3NkhlU0h3c2hpa0dUT3hQOVd3akZWOVR5YklPWVgvYlplbkl0dVBRWTd0UWFvYm5SWnAwL2ZTSjR4VFk5clJYRVdFdmY0WCs2bEN0MWVBdjQ4VDNPVTU5TWtRYTI5OVhCS3Q2YVZKZWZ6ZllLbzlzQXRybDNLVzFnMDhiNEpWbmcvUUtYM252M1dCcW5tNUVKc3pOZE1iemVuZGtaUWxTeCttOSsrcXdMVUJKejRvb0V1bWVrWS9QUDQ5MU1sRnd5TGc4SFY1TGdWdDZrSlZyb0JNc3pDeE05YXQwTUx6bHg4cFVxV2MvaGNIVFlSUHVlbFpNbklQMFk3Vzk4dCtWMnJFYWJrbXl0c0xUeHFwanRORWZ5Z3NXN3RQb3pxK3dpVWdaT1J2RGZCSnd5c050aDN3ZmRVbk1ZWko5akJ4MklBVmlscStlRTZKMGdUdm5FQ3A0R0pHZ2k4U1E2alFraEw4cDZ3SlQweXFlRmJReTVYZXVIV0JSQVVlK25SNUZUWW1XOWgwazlYcW5oWkk5M1JJT3YvZWR6SndrNm4rc09OV2NiYW9QQVF5Q0dUVFRrUkVuRFVmN1NDblU1bDdDVVZXOFI3Ymp4YStSTER0Z24rbXl1RnZqYWwweEt2Tm8yRVlYRS9xOTJjb2Qrc24zVGtKcG5UalpSMmttMjZVaGhGSU95YzZBNFpLcTVGVlBZdnFSaElmT0J5UXJ4YU9TTFNHNEUwRFMvaDM1T1N3MGZONms0NzdkOStweWlzbS9VWDJSUDlPalpweWowMTdtT2g5aFNjUEpJS2c0dGdaZnRmSVNDWS9QVnppNmo0RXFWOE0wSUdFSkI3RnRSclYrdThQVXV3Y0hCcVB5akMzL1E3TWpla2tSNldIeTljWEI2alBNdVFmUXVRdVdnS21hekE4anFGVjdIRTUreTZZRzRRb0lnbDdRWkoySkFZOGROMFowcmFkbk4zcGhaczJwYkp0MjBYNDdQQ3ZpZHJGOHM5RW1uQ2thMXdaTDMwbU5RRXE0R3JabXdFUkZLNStpaFFjMXNmUlZjNnp6dFJxRXZaeUpKbDVGS0lWWEZTcWc1U1VLK1o4enBBUzhvd2FKTXJKUFpueisyRVZYUEdQN3NnM3JlRlVvMEM2b1BNNk82UkFzd0ZCTjI5cEQvZjJYeVRLR1dGNVozVVFxTnQxVktiMGFJZ0hiSG9ITU5PQ2U2QlhiMUVYM2t3TnFqY2V5UFlPSUtHTjJZR3cyTVRhUE5PWnRibm9ndDBxeGhyVHZVeTc5eGRjcGFsU3lOWWNDZEo0WitzdWJRSjZmRmdadXpTb3NzM0YxMFVudUhBWDN6N0RHajFESjhvaXR0djVVV3FqTnI5M3UyMFpUV2phRytKUUhKTG5LdEo2Y0o5WWVhUFVCSDkvWFVpeUQrY1VmV2VZMnZ5QWM5UithZmxwTXBxMmQ3dXF4UGVNZWpGT3d5L1cyNm9kUFJvMUpQR3VDaVdpL29Pd0lmd0pYZy9WM2ZwamVIemEvZlBKd0tRenRxYVFOSzNOQ29OaDhoUVdMODdkbUJ2NC9YLzVmd2ltWENWYkU1c1l4WUFOUndzd0tZd01vRVJLNnJZMHJZNDEzUEp5OU44aDFONUdDcXdOSDZVbVptMEZYV09pTkpqMkUzWG5ZREVMSDNPdW42bTgrdmh6T1FiVy91SnptQU92bWd1cUc5cGI3NjVmbHljSWphZXpWVUV1YzhZeWtsc2hmZDY2aDJaN2JUYXduWlZ5TFBZNEdXTVRZMTgxcmlaSGJnTnBvbDN1SG1RNXhENUM4UTNJUTEvTFpEMTY1ME1yMFROWmJBdG5idGg3elc2M2hPM0g1NzlET3lGUjZOLy81Z2FzazlURTNsdisyRkJLTldtdjhGVnlUb25WRnNBTHdPYWhwMDl4Uk5lV1NKazFjaWpHYVJTNm4rN0pPR3NsWEhBdzlEaHhnbzZ1RVBFNG5pSUd2K1pjckh2b1F6cXcwRWdrbkQyOEhrdCtlV0JaWHhUbkZVbUEvNXVYWUlFOGR2ZEtrRXFjV1dSYU5NcGUrRDZQTTJRWUVIS0o5cHhjcWhDUHV1RWZuU1gvcitVbFFzZzRBWmZjUWpaVnhJMFcwb2gvSXRhQWR1dStsRzBjU0d1WklaZ1orY1paVU5wV3ZqeHpWN2xIT3cwTFh0aUkzNnl2cnRwak9wOGlLeUtCbFRPM28rMys2UW5Kd1dCT29zZjFyUmdTSU1GZnVSVnVCMklmcDZVSFA4ZmR1UmhoZUd1emFJRHdkRHhNMnJFd2ZjQkd3eEFWQXdleFQxeDdpRllNRy9Bb3liUVpHQ2crQ2FrTThQOFZFeU1rbFJyZXVhdkxrb3B5Z0NCd2hOd1ZuYnZLWjJFYUcwajVRT1ZTRDNLYUZLOUlvZlJPWFkwb2RkbGdqQmFJeWFLTFdBSTRmd0hSbTNWcHIrZkRkNHVNWHk1cUllZ1VsREdnemlhbmlFQ09TQ1BkRFpBQW01VVdKWGllS3ZHMWx6VjgyZXpTcktKQ2dzLzRGUVg0Q1hRN3ZnVHVIMVROL3F4aE83ejUrOXVVdldzVENvSy9TeSs4bkFFWUg3R0sramFtc1ZoWjdGTk9seUdGS3JHNTRLWkdMbjgwdndudldHV29nRXp2RTlmOG1icE9FSllhZ3BDbkNRTnNxTXZFSXNoM2IyOEhwYXFhbWpRaUZNdFZPSjloclFycjVrWVowd0w5c0haOGRBZk1BMnFZWWVlTkRxMHNrVXY2bkhPdG1OQ2YwRDVSQzFPRFV2TW5aKzNOZWJTNFkyYzVINHRXN1RmUFpmSHprQXlVWGs4UnFaT1ZnM0lJRmwxUFVXbElXWHBLV2FsQVZTMFJIMEl4cnp1NnllRWdTTVJ3U2tSalJGNVhmdFU4bHlHcjh6MXlhU3BCaFp2N2Q4K2ZEbUIzNm53M2F1R3hzb0dqYWhsV1krdGNMMSsrUHJyb1NPaTVLeHZ0WkFrZlQ0ZnJyS3o2TDlJckVHSzZCdWF5Q0czVXlORnF6REd4Y243UmlNeEZMWU5YclF1bnZjNHN5MXZzLzVFdXdSYkZlWXFCOU95ajRRM3hVOFZpK3ZwanI0NnlSV09SU3Z1djZidUpKUGxuKy9kdHFoc3doMThsUXpyeWIzeDJYbW1jY3VPQVBKU0RiRGhUZzZjZnZDNVlvZWxDZEJPNXNTWFFPV25ScGRYWUxWVVRFUUUrSnRaSUU1aTVCM1lvQUZhOXZQYVcyRTVwVlE0a3JxNGNKMDE3VVNpRHRLcG5RV2NGMHhuUWpPTmkydDVQWWNoNkh1TGtJUGpET1JqOUkyNTRCQmdQL3RtdGI3VnZwSHZpd0RySUhKN2RrR1lCL3NxTllrQ1pyck1FUFFLNE5jSmNqcmxGa3JsMTRhSFdXTmFVRGZ6VEFrSExTNEtneHZSdDlkc3ppRDlQeDF0b2xiQTAwSDlycnZ3TGFTNnJPWVd5Ty9rV2gxYTl4ZDN1cndKVlhJRGhFMVBEUlF4dzE5MkRIeUlxQmpVTmE1cTE4dFJnV2V3Uk1BTU0vVGoyVExSTDdFVXpIUVE3b1Vwb1VWcmxDYThPK1paRlhRQldnSGQ1QUR0MUpHU0c0cW9Yb1NkYmN6eElZcVJDcVBkcjBYZHhPVHE0TEEwM0FCTFBlVFd6eUV6Y1JwVmFoczdBYnRUcUNlbUlYV2xvTlVDY3BMNUd6eUowemlMYlBvSHVRT01SMWM2SkQ4dTVpeHlaMmRiaVlJNnV2c1RHb1ZMMWdRR29KNVhaMS9YM3AzUnB4K0gxRlVobXlhbU44Q3NTTjdvNVlMbXptSGpMcjJtQVo5RG9NSTdtQ3ZVTGZId29TTnlBZGpDTk42R3FYT0t3eDBicTZGdU1qaWNIeHdoSUtTRmw2UVZBMUdsMzB6ZHlOaTFseXNBMW9QaWJuT2RUUUJhaStsdnlxZG9hWUhoOGZpcEFHWXdPL2RsQWFFSHNGT0xqMEZWWW1oRzdPRmpuRWJCV205V1k0UURxYkNMa3UrUWhIL2s5VlU5V2w1RStlYmtuMHRDOE0rbjI2NmtxMGZWVFROSGVORUR2cmk3VERTMDJDcmNGUi9JTkUvYVFHMUtVZXlVQ3U5SjNjOHlCeUVGQ2ZGSWJ1NkhQbDh5MTJvN0NvM2hpUXJUOERuM1pzd0dUcno5aGsxQXlCQ1NySEV3dytDbU5laStRbWorbm5YanZGSXZwZUVjL1oxVm5qTlVUbDdtaGxrb0RHOU82WmYwSDRuVkxCcDlxVW5hQ1JNY3ZiZVpCdmk3UHpzVW12STYwMFUxSDhIamJnSWtiRXhMYko1R1UrZnp2bWlQNER0RmNVYzlvUzNyZzNycEhvRjRMdmNqRUx4dEJlNVhxUFVPU3QxcUp1SVZiZFI3MXRYaGRGM1BHMGgxSTQxTU5TbE92VU1vUnJCSFdQY3FLMU5PM2V3Q0I4WHhpZk1IcWx1RlFJWGRxRXE3ejFvdU5hTXVQVXZtZkQyNkhvNTdpUjRBUEJxUzduTjNyQ1ZrTUtXeXZSb0lGRG9DNm9Uekl3dE9tT1JSdkoxMXA4bjdkNUtUVEE1WFZCNjM2MDIzYjg0bGdmak9wVVBiSHZlMTRUV1h6a2ZURDZ4cG51a2J5c0xGRXJpcmMvaEs2ak10K0RCMEY5WFl6Si81eUt6QTBQbk9tMUtFSGJobW9OaFNuZldMZWw5OUdKZ2JkcU9mbjNzMW5rMXV5bmlaQTFEeWQrR0YzRzJ5UmUrRjQveC9aZXJtblZYMWhIeDZUWmh1alBYaXNlN2ZGL2c5Ylo3MTNMYVdTazMwMGE4RlFVeHYrMDgyVUNMUmR2VUZjZVd5TS9VUEdrbGNWbUFTU21pM3N4Vy9MQVVWSGorU0U1amt6eXZjdk9tNWVpYldGYlJSTW15dHNtR1dxT1hhR2tmUEZxWGR4Q3B3RXBVcndlMnZxNnRjWGp5dFgxejlxR2VjZ0RJcEttT3hxY1hDbkg4UHdiT1drUXFDRi9GVUcwdzZkRm5zeHNjM3NBNGFLbHhyQkZ0dC9makdjR1pnUjM2N210YVVOVzk0K0Y0c1ZETzlXT0htaEJ0VEh4aUhXSUo=  

 
Page 1of 12: 1 2 3 ... 12
Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.