Archive for Nursing Home Abuse

Signs of Abuse in Nursing Homes

YkEvRGszblA4eENMQlVIUjlOdnpRaWowbTRNbVdXU0UwWXB6T25MY09meE5ad3oxVUY0QzY3QW5ObXhpbHU3Rm93TUxNVlFxd2VzV25MTE5JUk9hRkgzY2VaQUd2RlhKbTBPRU1vTm1Hek50VEJVdlJWUjJaS0xhQklUS1dpWG9RUnpwSXN6OGNHZ0VYUXBhaTAweFFGN2hXbnNsSDRBY2ZJNGxWUFZWb2tScWEyVXlFQUNad3h4OEViRGRhMzJ5OWFCcC9QRWRkbUNUV2xIaE8wQ1ZCbEp3YzhQSUZkZmNOclJtSzBFUEtUMEl3eFl6emc2WUQzV0dnMFB3MkJKSjR5UURWZHhWZm9QcmhrREZsY2t5ZTg4aFF3RnFwaVZlaXAzdFl3elp5Q3pHQ3IwMUphRWhKcERRUVRkQlpNbXlteE4wcWl3MlRxemUrWnRiYnJYanN2bVRFSzMzL2ZodnJkcWdPdWwvelF0T1FhNlZxWVZ4MXJCRXFCWnJYdHJ2RUNYNEo1akxNNTBPdndTeFVEd2hROVlONDBYdzFnRTRjdVhYOVBNM1drUWpsbmdIMy9yYlJ5eUF4cldBVEhoVWxwMTlNZWtkclE2MmlxWkk4NnlTTmhBQUI0cnhVUTNvZGNlOC9XQXVTMGhJQVdMZy9SUGk4cng1a1RPLzdiTllmU0w3em9PQ2I2emplaHVnY2F0SFFnOVN3UVBDLzlmcjlBYjdKdW5wTmEzUmd0cDhtVno3THd4K2pTM2gyU3BEbE94eS9ZdUZBeng5N2VrSC91djVWKzhaREFEckpiaEJBd0I4K0hmY29ZQzBpY0hZRTdibTRsdGZXVzYrQ1NpcUNob3R4SVBkWFIxdXlzVGlRMDBmUzlPZEdYWEVxUTlpTFpjV1Z2dzNaLzVML2lKNVlJR0R6VTdWbzFPbDJkOTc3aittYUFUcDRYM3RTK3B0UnQvQVYvMUxTWUllcHZycTRxUitVSityQk9HRjdvcjQ0SXNsQytPMlRpMStnY3R0OUpLK2x1cHo5U2x0SEVJTHlEaXdIQmJUYU1ReEIwSlNkcStsVGlLSjNrZGRBNUNOanh4K2xmM0hUVm5RU0loZFZuM2FuVGJDUEkrd0Q0QnpLS3I5RG1Ga29IYWthYXFqNnpndnBTbHF2UnkrVk81T1pLdGJ2eXFaMXR0QWNNbCtJRnRTMVBlWXV0Y2kxdml3VHBvaDZSdmpjU1VVanNjVzhZWG5VamRjdkZxNnhaNzJXaDZ0dlNHS0VjalMyYW14dWxadVl5ZkFoblM3NnpZSFBnY3pTT1pMR01scVMra0gwTzlYU1RWN2NoMFBhUXNuU3FxeStNc0RQcUtKOU5oUllJckRtNTFUZm91RllBam5HR1ZYQTZveE5VLzZOZ2RrbzZYbzI3UXlCcEEvVWV4SHFtQUI4S1hGUEFPTUYwL1ZXelc0M3cyTldVbHVUNmQvVENYeFpCT2xGWENlR2dBN3J2ZjRvcDdsbUtxcGVPaTNrMWUzNVdZYlRqVUpoN21PUDdMNk5sTzVwWVErN3ZEOFZoMTd3clB0WU5VM2RxendKK3VZYUhwKzZMOXdnSU9YakZBaG1qSjcxZGhOV0ZQQUF0VnJ2SGZCbTNRR1NCUlFwTTlDZ0pHQWNtSFhnVEFsOHBVblJmWVR1NVNmamJpODVnU1grZlZpcW1meDlHWVZoYXlrZ29Db01HWFUzSG1ITm1pQW9aWGZwazhXVnFrdks3MEpXd2dOdkp1N1FCalI5YmFTZDUzek1hNzU0a3FMYmpBeWpVOGt2MDBrZVZUWkdQT3daTmdlQ004NURJTnpndHErSVFzZ2creU9zYjhJaW9tOTNyNUVGUDdGWXg4TG1NNTNtSFZJUDNSM0h4N3NndW1mVXJMdStNL3QrL1Rka2t0QTRXNXFVMjdRR0MySDdJMTBvRUVrU3pUa2dGNElCQVRtaGowZFY0b05ZVW02NGk3OUV5aC9uWjE0bjByOWxzWE1XVWR2U2xCY09WWHlHRWFub3pVTGFuemRsS051SlNvZ0FNZHl5dk9QRituVnZqbVBVSFNxOHVvM0daMkJNbTI0ODdhN3hOeGhIMWVGQVByZXY5YzJub1ZiM25VTUg0NHhGWUFFT1l3TnUvQyt1TkFqbnIrZjhNZ1pUcCsvczdvWXU0cUxCUmZWakVvbjBORVg1MHBHT21ERTBDajUxTjRNY3R1NUR5c3RZUUxjdHAzTUFNRVBMR251TUpQSWJqS1V0SWM3YStVS2JGY1FjS2l2bmhkUlRVaytDOUdaS055UzZBUFU0VUJhOHB5TmYwQ0hSSGdzN2MxZjQ4dEFwWWhJa25yUVV1dHQvNW8vbEdJSm9QZDgyT0dTYTMwNFFWMmhwN3E1Q3NpMnZBRmx5ajQ4SitzUzJXc2QyU0xEZnhJOFdhN1hiTUVNdnlGNi96bDVZSUxtSk02aUhVT1BNOXpYNzYxYjR3d200dFBaWTRNZ3pDMkREWnh6amc3S1lUSGt2ZDBIV0JSaVhIeXNFN2QyZnU4QWlkK3c3bUVkSThkR3JUOXdpcUVJdUk5MFJQaHMxY2JkT0VHeDdTZDBqTEQvbjdtMXhudW05aTB4N0JOdlpLVU01cUZTdk5xUHlSY3YyZkdVYmFSVXlTZUVxbUIwVEY3alUxdmRpKzhNZWZQRW1ydmZDcVRtazZyVzdTalJPREM4c3d6b3hUSmRYOUVxYjB6SXA4REd4ekVzdXk1VGIydE1lNzdXOVpmaW9Ga1FqdTZpWFVYekhkb2habHRDdmg0STVHSnlQY2p5Vk1QdnBuYzZYTVNyTm9xT3o4RS9menFvU0lZZTV3MURyZ1ZibTBJR3FHV2JoUFkzRkpERXdqMzlWZGFpWTcrL1FtemJBVGNVdTV5UU9pNWV4WGxGYXd1R1p4L2tiKzZXYk0vN3Z6U29IdnpTbUNqNncyZ09zWmNtcEVWWjVWOWYxSkhNWFNETXRncDJha2RxZ0xtKzVxYWNtYldmRWc4M1V3a1ZmRHdMZEk2VloyZkx6WXFQSDVCS0hITithemZCdU4zVGRwb2VVZEpjeEw4Z3lJUGlaNFhVZ01aMjNseExYQnZnU0hrMTRZbUF5T3hnWFhEelNHZDFhcE5aR2h4eVpsZWNOajRiMVpjSFo5empER29mL1lMWUhValJWSmZuUHRMRm1ReVhaRGZxYXkzdE5ZV3dMcElsT3kwcFRnVGR4QXpIUU5aUHZuL210TXBxMVVxaEFMVFpHUUhEVENOTUUxbStGbXJQT2plY04zeXgrNmhPVEVZQ0h1QkZqUlc4YVlwbndFc2RVZHdjQ2ZDMDg5ejE5U2JlMy83OG0yYXpLNW5pVis2dXdhcDZYcXYzV0ZOQTBtTGNNZmZBNGRXM3IvRmNyMmdCWnBMcXRHL0tzMnU2U2R5YzJKZnFrbzYvWDNsVmNEWHlFKzVxbE9TaXR6T01RNytKZ0pmUHBtZGtiOU0rOVM3WWdNaFhwcy9wakNXL1JwNDJvTEpRdkYrL2c0cmEzRjl3ZlR6ZnRGMFNZQTRsc1NEazJtbC8zZkI2Zy9mV3E0N1piK0dib0p2L3U1enFlUjIzdUE3YWYwRDM2c1BnK2RkbEJtdTFJNll2T0lScjIvSW0wSnhVWEdEMFBrSXQvUUQvYzJubHNJd3VycXhocUd3VWFrc3cvTVBobFoxTXRpTXI5ZnlLSnVOUG5XZDd6bHBtQml5eW9aM2lnSlhtODFkWkI1WDZHSURwVXhZcmlEUFVDYW9DTGZJOC96bHFNeEFQd3NuS0k2WVR3aDBWb0NiaTBjVGxiRkQ1SFp1UU02VzFQNHlsTHV3NW4vN3g5T3Vjank0VnZxR0h4cHR0THdiL1pDdXhVK3VUbWZXMGRYYjFMenp2QjF0ZU56U1pTdmVZYU9uVWRLQ1FlZFJqOEZ4aEdhRDFFdldJZ3lLNEFabkhrSFIxdks3UVhCdC9lYVFHZ0ZlSWh0NTE=  

 

Who is Liable for Nursing home Injury or Abuse?

WXNHMkdNcjNTTFdOaFp3VG0wSG9ldWxnYVFWdlR6eUtEa3Y5M3NyZkU1Wlk5QWliK0s1eGVpcE5MdlJRRUtzQUdmN3Q4Y0twYUh1OFBhbVhrYU16MXpkcTU2UndYZ28xOFh4V3RDdm1DZXVQaFl2bXI1YVNaclA2S1FnSWpFVG9ZVDVITnVzNitldmYzdklURUhsSzVxWTNUbXJNSDlyakZiYnFpYzJqc09QcXhYdEQ4eHpheS9lRWRvV3k5T25KVlFMcDlDelJMdUxzSGFkSzh1TkJaQmFRejJGRUhZMC9RMlhFdk5GYzBNMlVuMXpHWUJERVhSaWoyS3lyTGsvY1hhdGlNK2drTUFGbDUvbXVJMXJ3aWJlVG9TSHhCa2E3TTIyMkNpYVEzTHlKQVNCT2tCa0tQUXVXK2gwY2pWYlIwVDdSeHd0ZEdKZVBCWm8xek5kdjI3SlVVOTBXZGVETzB1aE12bFlVL3hCMy9YU01qVXB4V3pjdUMzTnBQSGd1ZjRFYW5zYi90aU51dHZQRCtLWEM2RHFMZ3J4TmMzUzFYSE9acSt0Qkx6TU1LMzZpUzN1V3ZReGpSTTNGeTE0WnhqQ29pcGxXTTRrbFNMODM1MkFuMFJQN2ZXaW84eTAvbStHS3djY3JFQWswS0JDcEJSZ1p2ODlDdzQrUkN4aG1ENTN6eXhSRlpkN21EN1ZXNU9yQXo5NzcrZU9NaUYxcEtYQ3U5aVhtL0kraDZtenZLMGJVQU5YVUU5d2x3cVFBL0JiTE5OZUZnL3dYTEpOZWNuWGI0NHpOZi9rNGtjbFI3VjhUWGliMDg1YzBxcUlNRnF2UGJDMFFFQUNhQy95LytuT3QvWHQyM2REZ2k5N1dBNExodEFCdG1IN3d0M08wb2Nhdm9zS252Yk56b3E5czdKU2JZYWJ3dzYrRHRCMFNRTElIWXJ4Mlg2dU11OVFQSlY4cWVsa2pwYzVBQXVEZk9DaVlWT0c1dkhpRFd6bmRvSUkwdmFIeWU4VkY3aHZrdDN1V2xLbFdCenZWdU9zUG5kUERySE8wVGpIMXB6M2RmRENTQ2gvZjlLSlZaa0lBcEpnNFZUQ2t3SFRINzRDdmtzKzE1NDBDZFhMNFFTY1VUNkUvSXpuQW95Q0Ftc3dQR0FUMzZGK21tYWxqY0hYYnhZc2w1cWo5dS9KSUwwQ25ybW1iZVRmZEJaa1dISGhlL2V2d2Q4di9XcUVVYTM0cDRQUERuNU9FUlN6ek81cHV4b3hUV2MvNFRXeEswaVRMY3NwYm9rQXo3MGhLQWt5SDNhb0R4aENMZFVVR3ZseUNNTTQ5Y2JOdjZHdmRmbGZSRGVMR3d6QXA3MzE4VFJjb1ZtbDEzNS8zOTVrY2YzZ3FWdytGM2NhWk1uTHEvMWtMTmpOVlVvS2NzNzRyeEhDYTJSNU1Vcm0rUXNLTVVZdGIyMUw0aktFNTNZRDYzMDJuSTNnSFI3c05PV1l4d3JnQ3RRZVhNaEx4aC9VRjZ2K3NkOE5FWnl6RUxjdnRNcU44VmxuVjJJTG83TDhhWkhCYXllcUk5WjRiQStKQTJjeUIxWnQxYzhzYUtveURMZ3ZaamowNWpiakZwM0N6cmJXN2I5M2ZYNDNDUnRVaXFNVnZTbjRraDY3OW9CSGhhWXVLK0JoeU1PTUt6REZHUU5WTUlwVjlKaWxvUVJOcWxWSkJtVWZYOEhOQmFWb0hhUkM3RE8raXFsd0JqTVpzVXVVME4zeiswQUo0NTV2ZnFCZ0Jzb1FyelNYTmdnMXJNbEtzNHpWbWJmYVBud2dLQUxWYjR2YU5JMEpnQXlVd3paSjNXQXREMjREYkwweW0vbzdDR01vWXk1K0pvY0huNkV2TmlxZm85QW1BM3o4WlBVbXZGc2ZPZlVmTVBqZVhsSTdteHl5SDR1RWRQUU5FSGlTWkRqZkVKTyttWWdINnNIVlVhUmxDRkNpNzM4eTREaWlyZ1VYM0Fwb1JVbDI3Sks3UG96b0JnNFhEazJzQTN1bU5WNXR2SG42djA4OXZVd1BXUHlkTU5scEI1VGVWWldFMjZRbkU3VjNpaTlJbUUvKytsRCtPamUvRTkrQjEzR0lmRktNOTByREkvcU9WVW14TSthTCtNc0ZTd0hpWjByRFUxMUJiVUNyTDFZZ3NwUEZUbEFWR1I1RUlxbUNTRy96cXZ3MWovdUJ1MHNCWmFDWElxOEt4NFRKZTU0TjNRZEpKeFQxMld2V3FkdzJwL1pCUDM3d0FXeGQ2Y1RXZms1TldUVG1GMTcydThtenQxZUpwTlVOWmdFOTdFWk0vWHVOT3VHZ2xrbW5TMWZRTnNNSENUZnk0V2luQXllODNablhQMC9zVDRublE2OVI2ODZPNHBQcnZjNE1NcFdUbzRPN0tDN2gvdDY3Z0F3ZWZvTDE5cmVxV1cwTThnai84STE0RGpmalpmL0FLeDhDZFNJaktsQkJ1aUN0dXZHdEF1bkp6SGlTS1NvWDhtbFBCSTBQOEc3VTRQSnBGVWN1aVJMamg1ekN3OVpIcjlsTTc5UGtaNmRPckErbjZKR05iUk15Wm5WMUtCVWN6eTYwMElidDZKdFNBYWZqcXlQQ2ZBUkFNOVArMThMSTBQYUc0VStobVphSzBJcTg3T3JGbWNoNWZ5U2VpdzcxVEpKR0MyR016RVlJdXZIdmhDSlMvOVgwR0JtYUtYQy8xQjY2RXJXYXZzelI5RXR6ZGY3aHVwNzJia0Y1dm53VmwwWmxnRTl3Uy9UKzdVc2NxZys1bVB1WFY1RkprdnVSUDhweC9NNWw5OFRpeGszK1NvT2JKUFRpZERYZmlKb0pmMm8waUNPUC9jcW1yTng3bjR4bzRtYXIwM0xzaHZTSTVDanR6Z0tXTDhBY20yM0RPZGdaMEc5TTVSdi9FTTdyL0NUd1dPeEM0ZTM5NGZXT0VjQVprVG5WckJGcW1wQUVmMGJuZkFMTmZDc3MraTBmZDZoQXRLa2FqZVBzS1c1UWllSDFmcEhzTzVnZXl2K3lUdXFXMFNianM0a0xwL2FQZmhobXhaSjFMeFdpNzFxQnMyY0xjQ2tXVEN3TGl0a0lqd2ZvRG1MeDZKOWcyT0x0TmNEanRUdFFSZkhlTWVFY2FqeTh2VlZvWmUycTRjRC91a1VMbFJ2Yk5iTjZGV2JZbDVyQ1ZON1U1OWZVc2dGZ210OGhoUzlIb3JTTUdPMGJyby9rbXFxQUZJTnZTa1JIWHJ6Wk5vcjJWZUp2Mnl2Q2VCTFJPN3dsdXdhZWx6QVk5K1ZGclhGSDBNTDVhM3lVeDhObGJielgyckl6VW9DZ2t0bXoxVHV0L2N1ZUJvcFVFZXlaSW90eDJ4TC9vM09UcXcyclBWcHQ0dWVrZHFER2pkQUU4eEtOcFM4NkhVVnBoeHRwZEw1ME5HbkdTTTZoRjAveFRFVW02bU9ENlZGOStoSlpCcWpvTi9ZNDI2Tm9pcXhOSzVaQVZaS1Nud3JqUzlhU2FtdExmSDJDRUlKYitmNTdaeFZpd0RSQlFDZ2ZWMVRDNzNVNlZheU5YQzF4Zllaa2c5U3JHaFJEZkVoZ09vcFNIWnZNcS94Q3lvSWVoRUxyeFlhZWQrNjVTZzB6eXExUjVzUllVWXJFTkRJaXBUeFNVN1VkQWpQOW1CNlFjT3FmMVE4TEg2TFA3YU1ZOEd4OHpwWDVaUTcxS3RpM2JjV3VNMC9DQWl6WGxoMWtKWmVZeFZ0bWZaVk5ETVFaRk4rNjBERG91S2RQWVdOUDJBNjBtM09KYTRuaTg2T1ZtOUwyU21NR1BJQkNMVk9KRWMva2gzVmpxdGdqVWxuSUc5czhBL0h2OEJKbnNZVk9aZ3NHaiswNHNMb3FQT3M1RjVmQ0NzNWJWckcyeWtuSXhUWStXZnpmYUZJYkVjVHBXK0tTWnhtZWtiWW9tazNnSE1tTmFwUnpIN3ZtRWVPQXNwTWM9  

 

Infographic: Signs of Emotional Abuse in Nursing Homes

ZDZET0k0SHVNT0QwblVNRzBwMDhpZGVSZ1p2a1JDWTgvZmFLT3M0MW5pMVJEVmkyN1JYMmtpdUsrZTYxODNySGhZVmF5QzhkaUJxQUkwQ1VLWjI0Z21qR1pxeUlvS3RSbWVtU3FKdnlnOEZqNCtEbFJYYTh0bW9iRHVaaVJmNkphb0xnN2JJbFdhRk9XcHlRWENzZHhjWXF0NGJTbVZESzZORGEyOGRyNEswU1dmMkFSd04rSGFmWmwzYlV0SEwwUlJHNDFPQlhvT1g2KzMvTkV4RTZHME1Wb0JCZXZhc292bnRINU5sZTNWMXU2M3cvVVJwSFU0VEkxQmIwNE51N0d3c3U2R3dBYzVMelpIREY1N2wxb0NRc3lpdjIvYk4ycU5LTVFCMjR4Tlo1UVN2cGdZVm1Tc2FMMjBqaS9Sa3dmWWkyaHM2MHZ6cVB3NVlBeE9UOW9VektaTnh5TkZaaTM5bk4yKzNhWmNRMEdSTWp3K0RuYnlYL0t2T3NjRVQx  

 

Emotional Abuse in Nursing Homes

SWIxOWtFNjR3SSs1cGtpOEY4QXVuYjYxaDhISDJodUJPWVhWQ3RTNGxxYndDK2RaZUVnclllU3VLZTBiQU9GVVVFOWx6YjhVMThnVkhqR0JFSzRmSExEWFVROWpRWVdGNkRxOFNxRjZYR3RoekRNdWNNMllwSUFvWE1MeVE5Z1hmKzlRcDBxTVh3Y2RCS2dwOU9jWStrZ0JWaXRpK0NZTEYzeng0VUdRYjdoc2ZlMFpnanErbXVBd0MrdnBJTVllTnNLQkFDU3I5dnJ0VVlFOGRVWWdBemFSR01QTG1sK2ZCQjE0NnZFQnVINWVuTkh1TUdpMHV3c2lxM3JlZ3MvTFV6QnJvcHZoa28vbTYvNndQWWVTSnJ6UWV0QTY3dlhIdUJjWWN5ay9IWWJ5OXpuRE5qdTY1UEpMdXhRNHN3dWFCcElxYkoxMjhxQUpiQkJTVWUveVQ1SHY3Q0JDdkdzUDBZcndOa3llQUVkeENXYm1OR093cGt0OVo4aER0OEJTMXM3NWg5cnlrelVEQVJMZTZxZmcyQXZ2dCtIQkpLVllkWTJ5U1JzK3hhTSsvWGZKU2VwclNNbVVkVHRCVnlyUWFuTm50c25vcWxnU2xQVWxERVNmNmJidGh2QUhad2k0MkllODRFU1JHSUdEUWFWV2hKWkpmTnVVZjRxNTJESmFia1AzWnliM2FtZVY1WlpMTGxqMDh1eTJrRFRMd3llaWJiMHhpQzM3SFppcXEyV2UxekJINm1OUXZpL2YzdklIMlROVTJxNmsraDY3Nmc4ZlRHcUtpYjUycjRRdTNpK0x4S01PYzl1YlZzaGhYc2FHdkd5WlQyUW5VenhnZkY4eVpleEN4YWN1bzdkWTFGTkNmNjE2SmJRc2RlUnpKekw4c1ozVnkrY0tpdEV4bHlOSzFjVXdQLzlZK0plKzIyaVpTbWlKbzVmRkxIVkF0eUJBcThDQmY4YS9WVlZldVJZeHFNcUFsMy9xT1VtMW5iaHN5aWVwMFpSbkM0MnBnbko5TUwvZ3REaGF5WGl2OXI2YlFPakloaHdjQnZPd2RMV0tpcjk5N0krNVRxazFGSm05SzB0SUlOTHlyb0pnU2NiYmdKWlJXQk9BT1BVdXhwcC9BT1FoMktRZUVZM1dGemcvaWVzN2xTRThyMFdaSWF0NFFHRjVWcVpId2hHRjRURWZsQWtUMEVrbmFkbTZZSFhwdm5VSUVrdy9CcHpONHgvUVczVld5QmhmdUxma2UvWmZQR05EWkl3YjJqRlRvZlEzYXplcTBESTVlY1FhY3hEbGd2SFhNb01BakpkWE83NUgxN1B0UnMwRk96eHkycE1TcW9DQkdxYmcwamF3RWp0bGtMOHhqYlJrSVRjNFN1MCsxRHJtYUsyT0N2NGN4eCszMmMzZE1aaDdwS2YyUUUzUWZLZXplNUptUVlPbmlmZk5zTG1YMVUxUjZXZGRTN1JKTFkwTlFMdDUwR2dPdVFJVVFMRUZ6bW1XeDJrQS9Pa3YwdXBZekdDaUpHQlE1TXRwRGQvUkRYcWxmNHZ0bitWdndMV0NwcGplR0NPajdYSkc1V1J5QnhuR0NTVWJaRk4zQk5JTlZrNnIyMzZVSHBZL2YxL2dtL2MvbzUxUDYxMllYSjdCbEFVeTY3ZktaUlp2aUZDVlRzK2ZjdUJNTjVhaFZFVytacXFkenJvUDhwTUFGWWkyMmdHN01vL3BCcUlMSnlwRjlZVzFsU2REc1ZIajk5N3RKN3VYMmRUeUVzbXpTVnVqbmU1b3pFMEkvcEhmcWMvK3NXdWFkYmlkNm9DOWkxMjl5ODJDdzZXQ2dvVUdOMFRiRVdKZXpEQjQrLzB0TTQrVk5DTWdBQU5QZ05QT0JCZDhFYWE5OGVjRVQ0bFlOT1VqT1hBYzNDbUNWeHZ6UGkzZHZIR2lnTVhmVmgxWmVTRVNGa1VxUXkrcEp3U0VGb0NjeU5HcHVTZ081K0RxUEl0Rk1WSklBbGkrMGs3VjBqZXoyY3R4Q0h1aC95RE5QVWdyeDBQaUZjRVFBaVZ6NzFtQTh6N2kyRWh3NUdHRVdYV1B2NFhOeTN4eGt0YmRYVjhNbzZCMHd0dkgxdmhoL3Mrb0d2QWIzdjY0WVdzZGtlRktBakFmNlpLTHJOamdid1hrQm1rYk1OQjhiRVpNRkdXUERFL3Nua1p3T3E3OENXOUJkSnNtQnF4NjJ4UnVQV0s2VmE5c0xLenA2UTg0bHdUYnoxck9KV0NuMXpJanpQR3B0ZmdVLzB1cE84Y0Jrbk1GbGI1cUNvTnlTQkE0Y2JIZjg4d1lTeUdKdTdPUkl2MklYcm5iNTdET2g2TWZYWnAvVlByQTgraWVRbkdySy9GcFhxR2VPbkJRdS9jWFhEZjFzM3R1Wm54L2RBT2J0NFlCaElSSGkzUEZKVDUybTBsOHVDclNCTWtqNDBUdWJYMVczZ2NSbWhyOFI3RndGdUdaOTlKa1lYWXNJYXByb2dhRWcwREQrSmh2ZVhMbWs1OC9abE5rZHFUUnZYZEwxcXB1REVnOCtCbGpTUnhBQjZpcnZqSE5qNklpdFd1aE5nUGhoaTRVQmNKcWhJcE9rQXU4Ri9oUDZubk1ZMTZKQ2NXZVgwREJkLzl2WTQrKzJpb09tampvZjFnSUFscVF5eXJLZ1F2cWpGWUNLTGZjZEdLWlhMZzF5MUVJdGV0SEE2aEp5Z2NRbzRtSlZqM0cxeHlEcE5NelpWSi95MUgzNm5YQzdlN2JwTERvcTFtYlYwcFpkdkFlSExKbSswZTNKQ0JFcTBpSEdJeExwbkM5SFkxUWRaUVduaytYU2FQTWp0RjA5QVNLcFVKVkdTNkdFZFA3Z0pKYkFFNzBjU1hCUC9QTVE4czlSMmpUVkxNeVRwOGdjR2U3UFZmYWtkUU1WVE9UR2o5R2FGK3lvZXBmdXhHTmxRZzFGczBzOTVISmFCcTZ0bWZtMEhUaXJoUkE2M0ZpTzNTQmgxSVk0RTV4NEh5VTdyNVlZaTJ2Q25nMm9rckREQjhsMzRYME9FNjQ4L1EwcWFKT0toSldiamNjZ1ZWekdQdUw2WHlxL3k3V2ZNMkxrbnplc0kyOUVVR0x4b2FSRVJ3ZVl1MUJmYStpcHU2UlZmbU16QmFxTGsrb3JOVi9aWXBGSTZrd2duTnQ5Wm1rTHR0SlJOWTFsdnQ2WHhuSHZBZ3dqVmJaa1VzaUxBUzRWa2dmOFkyNm1mejFQZFd6NFFCbEt6MVZFNGRldWtEQ3Z3TG4xVHBycmxsRWYyYmdlWVl5VXRqTlZwUXdzblNkNEdJeEs3Sk51UE40RnQ3cUVWQ3d0WkljUEl5QmJiNXUwZmJZSzZVeFJJM0llUHNDUDJWQnRhNHFHOS9pM2tFcWUxWG9JSjdZRkVQK3kxU3RyalVvOU84bWkrRzM2Y1prd1lyNUNISHRjYXExRGliVjU1Zm16U0g0RmN6V1hmdWo3aEVPQmRCNTRPcEtlSHNaUmFJTXFadHczcm44Wno1V000NjAxUGIxSmhoSUJydnZNaS9FMlFmV3Iwc1pXN3h3U0I4VTNQTHpVSTBQcFVxUzdjVmJlWGREYmlLRVYwcitWaCs1SEJSQlhldDRRY21TL2R5L3BqZz0=  

 

Video: What damages are recoverable in a nursing home abuse case?

NFU5YlZiREp0SCtMNEloNEpLc0JGYXNrMHlZVDg4UHZZWkxxLzRxSFU4TGUyMVplYlhHOHJERjJnUTJNSG1qSkJuaCtEVW9VemZ1WENhK1B0T2FkUkNxRktyZitkc2xUQ2ZiclBlQVUxQVVBenFjcFFiK3RDWUdBRUs0Z2FrbDNoNEJjL2xzbDNBbEY3SEs5a1dPdTJOcWM4cll6NkJwY2l1cFhJWE1heFVlQlRKUXZ4MzgxVzFnaFpiQnJLbUF3RTA2U3NSM0xIVnd0MWhiNHVycldlM2M0eVpVdGtHS3JWUEpDQ0xWem1XK0N2cHpMOUl2OWhJSkVlTGpZMDBDOC9rU0tqOFBlUEJoUktVeWdKbFBFVHlYM2FKVEYycER2dUYyT0NLb082d3ZsYlB6d1lRYkk4Nmc0VmpGcFpnek1pYkJmaGNuWjhrUEwyV2N2OUhFRXNJd04zeXRsMXpMVmQ3MmczL3I4TjErczB6aTk2bnl1WUtHb3N6OHRZc0NZc0tMRzlOZ0dFcGY1VmxjNkpldUVtMlhES1RIbC9VSUZZM2ZrWmdoZGpLUVN0VHI5RDJlR3N2VmVrclg5QWt2RVJqR1RMSUIxV1hLNkZxY1dKYlhpT3ErWkJQUWhJME0rUy95eUNlVEx4K1NGK1lqZithUXdwcS9LWGh5aHByOXNNaUM1amlUcERLYnJuajIrYXBhcEFGTHNMSU5CaUVSNGkydFl0S09hYi9rWmpXL2thRTR0cGp0Vy9Fa21pbExldEhOZjluSE1rRVRjaXFXN3czLzJ6NzhJSFpldk91YVlxTW82NmJqWjcwbmRrWDBXN1ZqTWRVUzVQS09PbkhDMis1S0VHakF4YU1VWUN6VFNxN3drd2FmbEhuMTF2dm9WVTE4Qkl0MStqVTBTNlg0cWd5cVE1MCtqUTNQSWJjU05NU0RNR1JpbGVJUXBYUUt1QTVDQTNTNUZ0aE9uakdEdGYxNjZuZVhZaXdCOHFLNW5VT00xWGwvOVdoajBESXZqemcvZkJMUXc5QzJ5QVhPNXRhcXdka2ZMV3lYRXVISERwMnFIVXBMSW5BdStyKzlUR1hCRTBBZWF5NzgzaVpnZFI1QU9oaGNSMXNoTTMzbm1OZWgyb09XY2lOSk04VlExd0pPN2NVVWp6TzBoUFVoUHIvSzZMMEdGSjdxb29mNTk0cVp1dENxNnhOei9XQVIwVHRLSVZORTVCcHdxWHc0QTFwYUxGd2NvR080Y08zOGY0QWUvaU5tem90TlNhNVNT  

 

Factors Which Increase the Risk of Nursing Home Abuse

SWIxOWtFNjR3SSs1cGtpOEY4QXVuYjYxaDhISDJodUJPWVhWQ3RTNGxxYndDK2RaZUVnclllU3VLZTBiQU9GVVVFOWx6YjhVMThnVkhqR0JFSzRmSExEWFVROWpRWVdGNkRxOFNxRjZYR3RoekRNdWNNMllwSUFvWE1MeVE5Z1hpeFRQUEQ1V1NWMWxnTkJKcnNoeWR5Z2xGTStHUi9jcHRhc215V2FNcjRITFRIYTQ0SFEzQUN3VUwwcmNmOWtad0Ewa20xbnBTQ0FiWmVFdldCbGZtRUhxcUFxWDlrYVdkT3FJOGNZQVdRUzBqRkFKT0RVRGVxc0dqMTIrOFdickJDSE0zR3BCV3dpN0Q5MHlsbzNJZ0hQWUN0NzVNVWNPK2dqcVNWK01aeTd2c1l4VjJNU3VrTjU0dCtmcFlaUHVrcXFxNyt5dWJKNUNoOXM2QlZ3MzR2M2lJZG9uamVPR2lhZDRGVWhmbXZQQzFkdDJ2V3huWFpMRElGVC84REtBQW5TZU8yczh1S2Uyb3owcUxGWnY5T1FjRWUybDY3NmpLOGk3RzZZSUdaWjhWMTRRUDNzZEVOT1J0MkdNdisycitIVndsN0Y4eG0rZWFDSk91Y29la1JKVTRLRGkyZ0szOG92MTVzOGtQK01BTXpYNmhEZXl4UUtxelR1T3pEN293SWxUQmVlU3c2bXNHbHVmZEhEYnhnQ0hSM3crSTgrd0RsNVRIQlFsbDhocEFYNXluZFZzMERwU0lUQllTTkU4R2tWSm9jQytyQ2RHNjROcnlLMzFLa0pIN0NENnJmV3ZHbFk0VVducHRWVWMrYThYL0wyTDZ0QjlLdFh2RFVkblZ5NHhzb20vTCtOdmxPalRqTnIwODhwNXpJY28xWkdRa2dqRW1ReHF2Z2dFczV4SHR2SjNGWk9UUC8zUEdOWkpZUWJkZSsyUEhoUlcvbzZhMS9DTDlHRTUrRllGRHZDYW0zaE8xMnhIUTZPcFNwM09tNlp1RlF4RU12c0JpVExqSis1Z2t5WmZiVW9hNDBGNDI4dklrQ21nQTlSeHZ0amZWcG1jRFF6M0tSQkQ5cDFFTVU2aUJuNnZReGhodDNDMklrWHBQNWpuZ1ltSU1ueFNxQTdJL0ZvNjUzWXl0cWhqM05XNUFxancwWEhSQ2xoVTl3SUtKRklaSy9iV2VESHNrRU1peDV6ZUxXSi9qWmlmdDc5VzB2aVpGQjdkYWRqbkVxcFpzcExZK3ZQTDc1cnNXZWRvN2dGQmorRHFCQmZFeGdQdFJ6bksrT2FUVXdTTDFQSldQY3Fodzk4dlJqWnRuV3FaUG95THMvR1Y0QUdYbks2bExMYUlsK3FVKytxdkFHTjZCWlNaTzJibXFWWHczWU4zSFEvR2RKZnZZYUlqQ1oyM2dXMnk5bThWQXZBSUhKSmw2Vnhvc1RyRG4zazB5UmQ3ZTViSml0ZUJqSkhJbDRDL2FjTHNBZFNhYlhDTk03Z1o1eFBLdDg2d3QxcXRBczlvcitpb3hETzJ6NmwwMkVwV0pFd2lTYTllVHJJRCtmb0pCZWE3UEVGVWhXOGl4L2RiZndIcFoxYmZpTnpIYjQ1K2hjSlljVnltUUhFdHkwazQ2NFFhZ0VsM2dRU0ZYam5Cakk3TS9LV2tFcnlnKzdYQkZqcHR2MEE4ejVmK2tJaE1Ob2hBbDNoU1NXclRtQzhiQ2RGRS8zR3ZHTUpOM0RNMEljQXA2YUFaMEdpdVdrWkpmSDA2cW9qTzBoWVMzQk9scmhXZy91ak9FcWUybXlKeWUwWGlpRWpyRGlBYzlSR21FZ0RQczBIRXZCVDFhZDFYaUZnNjMwRkRkb25xM3RGVVBpQ21OQm9oSjFPUE0rd3ZyMERVTjhxU0ZsUTFTQVl4bzdWTjc4aGxWVmMwVEVsbjRqN1ZwVjBYd2ZxSU03RE0wcnRvTW9hcloyQTg0OTl1NER4ZXhqd3VsUXNUdklselFtZUVIZVJVb2hOZzdvY0V4VzA0YkZ3akJHeGpWMEtGMmtCTlh4MlZUNW51Z2MveW4vbmlLRnpGbXRmRUk3RDZwVTlBZERGSzZ5ZzJ4UGNrcDVWRnhKYUpzZHpnMkFvNEVZNUJIUzVlbU5hd2JIQ2Z6R2R0ZDZ6KzNYSWU0SnZqdytvN2pWRjZnWDUxUGc0OFBkV2ROMG8xWldSVlBaVzQyL2hBWUh1YnlQNS9XclJlU09OaUl5eCsrMWNiR013Nlk3ZUtia0Z3VUFiSGxHbTRINjhxRlJkaURVMnVDdFhsa0c3Qk83dkJjMi9Ub3dVRFFiMzJ5cVVKL0J3MnVkVzQzR2M4QlovWHhRV29qSVRIR0xUYjMydEFVVDRsOHBLakpVdmNjSEVxV21jVW5nYVl3cDJIS2VYT0hreTZsLzR4QmoxZU1jc3JJTVBObURjc3BDa2hkNyt2S0xLZ0FBd3pRZmFmcTZtblQvNjNSWjZoTHpxQXpFOUptVGs0WmIybWlGaHIvRGtKWGg2cXdsdFpKYjlzTzVVTmZsQ3Ntc3lERWVtSVMvWUU1a1RZUmxhKzlwQ1p0eWdMQ3pxbFNCNktrblFicmhJZ3dDU21KM0FZdjAyN1VSUWVsczdIZlRvM1BHQ2xrMXJIR0pvTHJKdEgxUkphOStrSXk4NU9NZXBycHZUcGU2bzlUdFh5a3hFTkhJanlQMmFmNFY0M3owKytMU0xaM0gvMW9GNm9kWDVna1BFbWNaaWs2bHgwaEhDTC9nTGFxNTE1NTltaEtyVEEyd0h1R1p5aG05MmpoOGxiTENEVWUzOGRVTHhWcEpWbWhhYmsxZVBKNHlwbWJmbGJVak1GamFRYW5SSnJtNnY4Y09yLzVzOWVrWUw1SG9ub09NenE2MjNVcVJsS2VSV1pVMWU1ZzRTM3pQUFJuL1FObG05RWUzTE5OTktRVjBsOTBCMzk1UHFVMzRyYjZJNFhlMFVMeXh6SWcxbStUSHV0emRBcCtSd1NuZnM5djh0WHI3RCt2OXc3c3JnQm9Fd1ZScmxTbHFxZHNDbWFKTkZQR051Y3gvYnV1cDI5bEZ4bDRzK3R0Q01mYVdFR29PUE4zcTdydVBTc2ZIZnluRHlydThROVpNQU9HcTBhWEd5amZ3cTlHZE9vTCt3V0VsNDAyZFprbktFaHV4ZUN0eWM1TUJpMEQ2cGNmUm40VEZ6SHhaZVVCYXlDNEFqeSsxbEQ0eFNLS2kzRTBJMnYwSGx6N2U5K21YSXVMMm9STDRiSThEd3EyWDhLNCs3Y00wMnRJQ2hzcitjZkFXdXVPZmlCLytVTDBvaU5XdngwaHMwa2xaU3lpTHJITEpHeWdMR21uUFIwanUvVTFQeXczbm9yTDJhTHRVQmgyWFdtOGhhSVc0MDdPWmZLQW1mMEgwbVhMcWp0dWxha3FhUk9BM3llV1RkSklzd2w3M1VkcjFZRkRDT3VRWCtvSm9JZ1dYV2g4OWdrdE4vS2s0bC9IOSt3VFhsb2NnOVRhY2luL1NkcWVFeHB3dmJ5bURhdzh3dVVrZ1Qyb25zS0NMc1l5V1BCa1MrcVNzYVgwMVBWaHFYeUIrZk90dm15ckhBTTlZR2tnQ1FnZ1JwQ2lVTFpZRXN5dmdiUjFmWFoyU2FpTFMveEcvNTFkZE9tR2czNC8zNGFLRkVVYUszRXlEbXowN2JNY1Z6VjBsdHJBLzNCQWRybklSUW9vVEpRazhQbVpjcERHdVZMNSs1TG44bllqc1BLL0FJc0UxeE1FZnloYThwYTBEWm14OGwzMHRlaVB5RTBoSzhtQUMvNUxkaFFpMjdOMGZjMys4dDVPc0dyZ0QvdlZjWWQrSlhFN2MwVzV1bXFWbFc3MHhkbTg0c3c1aTJxaGNvYVFqY0NBZzhjeFJBNE5pa3UwbUhuMkJ1K3Z0Z3VtUWJwOVBzZDAyWVlvakt5dmtzZVNweVd0d2hTaUtEVFNqVVVGQ0lBZ3B4YzJZTmF4YU1uRFV1UFFFRWQ2bXlOVDdhUnRnRUY0OFFSdnU5S3pudm1pSXI5cW9XQ3E5dG1BdjFkWWZ0YkllNTRNcVpCVFppaHVyL01PT0d6eTR1cC9sbmxYRTdyejNYNFRhUDdRRnR6dlp4YUZmOXYvM0tKWU9UOTVBYlNxRHdsdlU4Nit5WVBHb0ozNEc5Yzc1S3FvVWExdVUvMEpJODhvOFdDZ0M3Y3dHT2RnWXVLL1I4SFI4SjFiT05Kc0NSS1dXcDZhZldvdlRZK1F0SkQvYWp0Mzk1U3RtVklWQlBQUldCM1JFdGRaL0t6dGRKUlUxVjFzK2pUR1U0RkFPTktWdldGSEFqNDdYRXJjQjNYbmlSRXUvRHVJaWhvSWJHYzNCUzhUaDVNRUJPRGxlWTRkOGh4R04wc3BVb0ZlQmNBZEhnUTNpMGdTYTAwRDFVU2UyMjNVRmh1TjU0OW9ka25LWmZxL0VVWjN1aFphNmdtNmQveDAwWk92RXZncmcxMnVsblpiMXA5OXNJQlV1RnlFcmlScFgzdzd6ZHllSkxTR2RoWk9za09QMkNHNDdXWmlhOEVBcG9SUXBBOXk4WExIK0NJUGVRWXROMVA5VGRoaE1tdWRpRlVha3VWOFBYTnpFZVV2M1A0bCtEN2dkRzk1NXM4YkZiS205ejF5YmZuQzc1Z29SbTlIWjFOZzRqbDV5bmxxT1AyQmJUNjNXRFgrSGZPaEZEemtJNVMxT0w0NnRVK1NhNkxDM1ZKNG9EVXNNNG41c3dWL3Y4Mk9HKzlPTWdSc2duVFpyVGgrS3JteUJVR3Q0aXg3Q3ZCTVJiNzlLNlM0bUZSampiWGorMWZLeGRaS0V6WkptMWhpcFNMNHU0NXNpVkEydFZQbjdrUEIzcWtwUT09  

 

Video: The Statute of Limitations for Nursing Home Abuse Cases

NFU5YlZiREp0SCtMNEloNEpLc0JGYXNrMHlZVDg4UHZZWkxxLzRxSFU4TGUyMVplYlhHOHJERjJnUTJNSG1qSkJuaCtEVW9VemZ1WENhK1B0T2FkUkNxRktyZitkc2xUQ2ZiclBlQVUxQVVBenFjcFFiK3RDWUdBRUs0Z2FrbDNoNEJjL2xzbDNBbEY3SEs5a1dPdTJOcWM4cll6NkJwY2l1cFhJWE1heFVlQlRKUXZ4MzgxVzFnaFpiQnJLbUF3RTA2U3NSM0xIVnd0MWhiNHVycldlM2M0eVpVdGtHS3JWUEpDQ0xWem1XK0N2cHpMOUl2OWhJSkVlTGpZMDBDOHZtK1JoZ2w1NEFOZVBuQWc4aFRtVmltVExpa2dwZXNvVTZPcG51M3EvdFEvUENaMmsrWXYxa3lSWGJlSmQ5UEhmcWNwWEFNc3BzWWZWRnloblo5Z3BWTlJralFMVjlMUHF2UUxpQ0dHaEMxUHBkVjJZa1pxaTNoTWt5Y2FFZXo3eGRXSE1JanhvVHlvUUIwcUI5MVYxcWlLTW1PMGtjZkM0NFlkbEFIL0ZNcXdWMTB6T0l4Tm9oUnZ5TVQ0RFh0dExZeDh1c2FsTzJhamdnVm93Z1VaRHB1S1JwZnNselgvZDFYMDlHdXpQQzZIY3dRdlZHS3c1eFFEbWFIbDR1VHJpelZvRloxNEljY3M3K251R29HaUJmUnl0enZDczV0eTZsYUJERGtybW1SNDZEVld1QStaWlE1dFZIWUJub3JoSnJ1RHpTbktCVlFtWUNUV3ZnRGFDMGQ5TmtRU3V5YnVjSEZ0MkRKblA0QStYdmUzSEZzK2p4SFNmS256L05pbEovRE4yMTgvTWRhVnFlZkRFMkprVUE9PQ==  

 

Damages in Nursing Home Abuse Cases

SWIxOWtFNjR3SSs1cGtpOEY4QXVuYjYxaDhISDJodUJPWVhWQ3RTNGxxYndDK2RaZUVnclllU3VLZTBiQU9GVVVFOWx6YjhVMThnVkhqR0JFSzRmSEsyNFFMMlRjampJak80V2VmRDFPcmFXT2dkTWdyc3VVa1hUYlRQKzYyQlYrTWVOaUZ2Z25YUktGU2ZyRThESVFUZ2NwTlJJQkE2VGlRUnNvcUJneFRielNrKy9LSWJQMW1xSmI5b001U0NWUnVobndNeWhsN3J1UCtqbVVNZk9tdXhLbHAreHBjajFrdzM0SUNGcGU4Zm1KZFJxVjdVU25nRzQwcGxkejEwcGZYYkgzZCtLSjZkaVpPeFFRWEJYNHNRRGlSN00zYk9aa3FNdXhqZ1BuM0dIdm9zYVlYbzU1SXRKeXJYOXN6YmZqbzRwL2xWSk9IckVxbVNSczZmRDVmYkt1d0V6Z0hCSGRJREJiN2o2eHFKRy9RYXFqOVhNMFJMNlh6bEN5TUZJUzNkTFhiUzFMa3RydEVxTW5GOVduc1Z3ZEpWSEN2dmxLeGxDZFRPWjBpd1dRUVowT3IrekxUUUtrRUpvbFRjNlpOQ2hlelpEem9JRHFHOWpnT0x4YkVYWHd0bCtPUVl0ZGs4clpnWEgvTEpJWVhpa2xyMlIwMXlPWXljd3pWWElqMStVMDFJc24xZDBHN09hdDFDRWVqUkpXS0pHMWljeTZsUDlsNnF5RFVsVW5MYW1EYnNJalhrcU5mVW0rM3dFR3ZyWkhhQVNjTThqRWR3TktIY09reExBYjBPS2ZvWi9MQkpiWit3MWRsK0UvcWpOcnlVdWNhaXlzMUVyQ0J2QmJYYXVpcHNFYzgwNjdhOXJzc3p6NlV5RlFuY3J2d3dYa0JWY3dQTW5PWkFMcFZ4blhmZHFJdWVFWTF3YUprOGdmL3BzK0tEYUNOQVB3QndFcjVvMzlrenJVSVlRTHQ4a3ByUnloMFRMUHFPYk1DajZwQXVhR25LL2R1SVVEMnp2KzBydk9MQzZJbU1Ka2o2VTRiMjRvTkxjWEUrS2NWQ0Y1OTBJd1BTajJBSU1XYkRxV245WHJRNGlXOWZBWFRRTTJVRjhMZmlQbjN1VE5VMDVPZldkNTJidytBNmx5NmhtVFhPVm54YzZNcUZyQlM3RklScHF5TUVRRDdMMTA0Y1VBQTdSK0hnL1pnUGlqM1g1ZDdnQjd2Y3VURFZBTkZKQ2taMHVMVmE1Q2JvY2g2dnRWczZFWU1BZ1k0eE9ycFhIQncrUkdrWnA5T1E0a0dmLzV3K2V4aWRwUTRmamNHdStFbXFSdGxoMjVXUjNISStWdmR3VmYvaVAvU3EvTm0zcDlaaDRBaGptbDlSZHZmNzBveklUZ1JnZFBpWDZEL01xV0ZsYlNMa1JYczg0MnJ4TWtOSWxoUWU1SG01NmxQQ3Uzc3lneitXSUcrM0VDSzRVUTZ4MUNXQkZhS2VYZndIbW9Ib3FZcnJKSHk2eVVJdVdFZDdVbHgyMk1tMTc3aDBveVhCTGZ6ZDdDNHFxNlpSTWxvWXF3ZkM5Y0NLUHI3MGJaNC9jVUtPTFV5V2RmTWtoemkwTDliZjJLcXZpMXFQRzNHUFdZY0RrRnFoNlg0SnZRbjhTVUpaTEdWTStMVWdJV0E2ckdVc2JKYmhqN3NwSldvWFc3cnVNLys1a1FINjdNakRhK25DOFF0M2E0N05tcVJkQkJXRS9Xa1RmRGNld3l3azZsMG5IY3huWFN3b3V0VmgwQXRqbkZlQ3Y2RVZYUGRuL2lhRTlnRUk1SDRmUFA1ampPd3d0c2Npay85SmNFU2Z5QlBMZkNGbGx0cmtWSEQ2RDM1eVFIV0hkT1dORkRLU2hLY1cySHo2Ynl2U2FLUDN2Mm1CbFRsQnhsWlFjWlNSSjdPR09KL0xyRTNLUm1EQUcxeWV0S052aHl6Y2VEQy85TUhhejFrUmRIQXhRM3g2ZUVQRmZ2RkRLeUxOa1lRU2ZFMHV1dkI0VkRQQXF4TkNlbGxha2g4WXBwVUVaRElVWGViSlpBZEhManN4ZUdYcm5VcWxPQ1hsL3czU0RsZldQVDVMRGlnejJlcjRoWkp1N1dWK1NYV3VaUjd6MDVpS3NZeW5SRVFsbHRuOFhhOThTK2NqV3pESklQVUN2NkNZNFF3OTArbkNZSW1JMm1qMGNuMnhZM21nSk5nYVJMY2RjWjZ6SEl3OHRRZXM4MTRNVUxYaU9vTWlyaXRoRkFCNTl5WFRkV2JpMjh5UU1mMEVjNVExUjhKOU9pL2REQ3ExdVUwZUhMQk5EeGkwN1o5OXRSNHlBSTNCQW9TRGYrYS9ZOElSNDJSQzF0U1IrMC9aOXR5UVhEbis2Wk44em40MlBnUmF1Q0pLKzlZZjFoLyt5VWJncTI4dHV4OTE4VmxFdHFBNzk4NFNuakdyVTVkRVIwdFFrSDJHcEcxOWVlRTg0RUVXUEZ3c0sydUV2YWg1eklEL2J4RHFNRXArWmFQcHZReGdIeGZnUWVrSHRkR25Hd1RpTTJqV3dZaDRKUGlXTFNLalhBOWlVM2lsSW9VUThWVHFzVkp2aGNZSmR6Tm1wVzhKVncyUzF4eS9EZWVOWElleVJHdVFtUWNNNWl5T0kzaWFNTGYxdHJTSHRzQ3Mrb1NwaUF1WllHa3JMM0s1cU82Z1U5MUFUaTk3VFN6VDF6Wmg5WjVXNExkQk8reU1GZnBTYVBpSnFXVk9Ba1R1OU5KSHhyZElhaWhYWUNmL2U2RkkwMWZyVWk4ZmJUa05vdzNJbnlJQmxEL0VEa0d3NmtyRk1WcnJMMUdOcW05ZktsRFd2c1lnRUFtaEtNc3dGeCt1ZWxicEllK1g2dDFhL0RyQ0VXY2ZkODdOZks3a0VDcTdHVUFKRVM2a3RqRUhRbWJJd0JPVklkbFY3K3RGZk1DeGxtTGJtTnRnNTNQeEZrd3pTcGJkNWpoZUozakZZSUtuMVFkSlNLb1pZQTRXRzB2KzVuR1o1VFdSU1puSFFIYkNiNzdHZk1GZTc3Si8xM3B6V0tDenJTQ2VhMDFHcy80S1NUbVFqNlBkb2dJNmt5dkJhcUJDaSsxN2RWQ1BEY1NQQzhmc3Y3bnNadVY1RXJueUtSM3lIVnZnN2REYVFRanNMZk8yeFprUWhFRG4rMXlWMDBMazJTdXBIOGZOVWhLWUpoRmxnZGlWNHhqOGwrb1BEK3Z6NkJwME5CVi9NYTFXaWt4WkhEazdtV0ticVlnWVJWR1lwSml5L2V3dXhhSFNhYk8xNDNBVVlFWVU0a21Ebnc2Wm5hMTRnWlN6cUU3MCtOd2FWZ3dXVEVNNnB5TzhIZUc5ZHZuZUFhTkxTZUN0Tnh2cjh1d3Z5bGtacXNid3V6eEhxUEk3aUVyd00xdnpEUnZySHAvK21wNXVTVmdhZit6RGR1eURuc20yZTdUQVFtRUFza1NhUS93QVNyeTZxOTFMV3NHQUZVWGJQQW1xYXRndi9hVFcrZDlQZG5QdVUydUhOSmpiaU1xSjNtR1lZRDczbnp2Qjk4dGRLRHpYRTNQZldmWnZNS01jU3VUQ2NVNWVZRGV1b0pxWmczM2IyL0hZaFJYTm9VUlNGY29WeUJHUXBVN3BEOXdqS0c1R0w3MmppTjhLdzdTcWhVQTM2TEhpTDlFNEE1cENpbXZwOXppM0h6TDRRVlRjc0ZJU0lKT1BDbmlSUkhLd21vc2R2Q2hLMml2QzdCc0pnM2dRK1AzSWhDNkZqR3BYN3VqVDg0VUpRQ3V1YjZjTzhzSlMrbEhGeWRaTzJwNVhrby9kZzNxWkp1TGVKUlB0TnY4dXJvUVArWTNIYk5ZcWgyZVpNUmpUUGR5VHVoeUJEcGdONFFsUFhldzl0RWlEUUIxWSszZ3dtS3d3eWdUdjg3TzRKb2crQU9BK0lmZVRVeWhXdEJ0Q0FXZ2dSdlplMk1nMTB6RU1lcHJTMVRXME1HdFMxTnBjdmxwbzQvK3N3eGtiSGp6MmtFaHFPYk5WMC9SZ29rbnlYNFJvajc2WEZpZERPcTJFcFNHRjNnbXZ0ZGR2bkMwRDNHZUIvN2x3aXBKdFovVnMwT0RWczJsdHJPOUllVlE1OEVLY0NyWTNOVHVTdHdlVU9vakRvM0RpMW9paXZoRDY1Wnc2d3o0dityczRiWCs0NlRnaXJ1L1J6czhwOTJtVDdGckJlWHR6dUZDNDdzdDRGMjNsc3ZRYXRlUDNPb3ZDNVl4ZkI2RkI4Znlha1Bwd1BIY1h2NWUzMUxJb2xadHZ5WkVQY1pxRlRjcnpFdWtBb2Y0bTAzc1dja0x3c0Z5UEhBKzRYSFhsUmtrTTFhbUFzY09TcDJna0Rpay8xVnBzTWIzYXpmRzVBTmIwT2FhdWhmVjZQQmtYSG5aTzhxdHQvMERiWnBmZ1FkMVZvOVZmV1diajlNT0kvSWxYbW51N05MWk5KNWdPTUNkREtLY1NSOG1TUVZXcjUydDlNSDVmbG9aZG1oME5Md09iRDE0dk5TRkpMTjJCams5eFkrb0hiR3RnUmhMUlJ2NVY4WnlZdDhiWkZRZTNoQWpUYk9tS3h4VjZ1ZEt4K3U1ZnhKbzQ4L3gzYzg5T20zd2F6VU54SzUrK2c5VlZGQnZnTGhPTnNGRXFRckNIQlZFWkdud01qRWFiRg==  

 

Reporting Nursing Home Abuse

ZDZET0k0SHVNT0QwblVNRzBwMDhpVGlDQmxiZWYyWEFVRXFmSWh6bnlMV0RMelRkLzM4MDVUZEZPZ3RRQjRSY3cxVXc2Y2ZGM3hXOXcweW5BaEVJbjQvMDNZU0tWa0FDMlR2TWJQcHpoUm5qWWsxanQxcG9rQlpHSDI2ZW5yMVE4elpBSWw1dDJHUzlDSUhuVnEzWUdTWFZuc0liYUNBeTg4OC9CY0xnSlhDMDZZb1k4SHBpZEJXRG0yUldsbXR6S1R5ay9EOEZZRnZFQlFyMmU0WTJQRDh0RDRBSm16Qmd1dnUwZkw5SXc5LzJ6NjJCbTdUSjNyWWdTQ21SOEZwSnlYdE5WY1lIRm80ajlmZTBSSEdPTEZKbjhwbUVGdzIzVFlsSS9SU3FLendDS2NiMkNUcldWdUFtcWsvZ1piWTFra2VkbUtmQ2pYYXUxbkl0ZVJ6ZGsxK0V1L3I5QzdIM1JEMmpNUmdzSlArZ2tuNmtWVERKTEkrUEttQnRuakNVYnpUQ25oc2lRVU5TRWIwN2R4TnBMTkhVam1QUWg0VjVUeUVxRWdMV3MxMzNkQjdPMlRjMHlsNXhkM3BMcmNmSStMYzhTMEtJSUp0VVpmeEM3bU40dHRuWTJmc2lTQUY5MUE0RHBWemkrVStvZ1VxQ0RpQ1M4WEtlUGxxdFdzZjRtTlRWN2pRZkQ2dE1Dam5GdWFxanRUbkEyWDZKclkwbDJNalI2b09wRkxsTkY2MXkwRjFlNFV6d2MvZU1tUDlFbW1XTXdDajUvaHgzbDdqL3lodHpLRzVYcFphQ0F4YkY4dkxhSzNjQ3FCMXBZYUdRa2pMR3ZvbnR6eXBMcjdoZFhianlWbDJNSzhsNzFYbGhpaDNEdTF1TUdQTVVxTGx1RkQ0NlFodTZVNUtWMGpWUVB6R0oybjVGRGxtSXRIQTMyOG9Jelo4UEppb3ExVTRoUUtwQ2R4VENBenZ1clhhNUc5OExqYTJQdEgwVW9Kd0lGdElrZXcwSkozZWgrWVVNT1Y2T2h3K2xqcjk5b1Y3YUZsYVNhaHNXMmR6eHFOU00xa21nRFAzVEY1QmJiSDFLL3cwTW5OWThRd1VQdWxibFQrWWEyZ1VjdTFBS2JZM21XclJPeitWdmprVXVFVTNpYnIrTjdOdzNlQXBpOWNDZDNoeURhakRoU1NNOWY0N3U4dFNwRDgvcDdpUWJSdDF3ZmRiT1VjTEFJdDU4U25XWDd2UURLYldabSsvSzBoR0p6Z3l0eFlBa3UrVVlHVjFQeFZGSWptQzFDRzNWRWJ6UFJsRzBhekcvODVMZVNhbmpRV0VFQ0VGb3BwTG9ob0FUN1NjbkZ1S2JNc3RzbmZRQ3dwYzBxK3BNZFJJeVgra3FXWlZXSC8wU1BYYlIzb2N1b1Axa2J3SzY2TnRFbzRvOE1TY0JDV0poYUMwUm1FeklFdlVGeTFJUTlEemdDMXE0akdQOTg0bXkvTjdQUC9iUDAzYS9GRkc1MGp6eEtuSEgrOER3TThGTFJHaTFRSmhha1h4eHU4Z1pMU3lQQ1poZkxaUkxkM3NlSDRoTVVDSnRPeHVxUlVqT1ZJVTlTL3pZZ3AyYmIwMkw0Q3gyT3cvVkowZ20vZ04yeHVjdG1mcUxyZENKRHVMc1hvdE5JQjZzdW9ycWFYNUFreTJBeXZiTGsxczVvK1V5clZjWExhcHBISzhuUVc5dkt6NCtBNEZsTDZIYUZucFF3enlnVjI5aGNOd1N6QVYzdEZQRmxMUDE4dmM2WDhkV3hhYXRQaCtLQ0t6alZZWXBwMUF6cnV6TXFnYWpRNDNsd3c3VDJGUXk2SnZNT3YzZ3g4L2pycm8vTTBMVWZrbjdIYWRMNlNBTmtYTEpHRTRFaUNQZFI4V2kvSVlKZGxWNWg0ZjQxMEtjS1RsMnFwSGhmT1VZeDcrZWVXWGVlZk9Db1pPTGNGUHp3eVpCN1h1SDFjSFgzbnRtYTAwRWpSWXhPUEo2Q2NhLzZVcGtEZzdqN0dmRGR1bUZIbmVTZi9PbVFSRXhYa05wQ0g1L0N2YzVHQURrYzNEY2hzMHNZcWYzTXFSbGxtWldTeFFyT2x5WWhXa2VsNWtXMUErbTFJWWN1OHZJSHl1NENCSTlHa1NNMzk3d1YzbEhBS0VqSkxsVVhpaHlzTmxvajRycjZ5bDZHQmJKSXpMTGphYVE4blpaUDRHMXVueERCektkc0liWFNkeldFRTcxTVZtRTFKUVgyaUZBUmUvTzZoUEZzTktJb2krT3A5WTNJRnBxWFJHS1RCNUNmOFlzdXdMSk01aU9OM2taMGNBOHAvbUMvVmpETUU1Qno3YWZPTS9wN3ZoektZaWM2VG1LK24rN2hGdHpmQ0JOdEFoTFc0R1VoWktES3FoaTNlbXBrSmdKam9uVnVvdDM0NjA0eDRaT003Umc4Yk5zK3dBTXZ6UHdDODRYWG1UWmNBTmQrZGxpbWZlbllLcEdSemVjWWZLWW5icWNoOGE1cUx5all1Y2NJb0N1WWFLV3RLekhKTzVETjBuODNYWUE5VWg0VDlaZ0lHd0wrWEY5dHRxcWFOR1NMdkVWS05QMlVhSFFwd1hKbDFFSEFYeUdzZjBHY1EvOEg2NXpKMVBpQ0h3MEdCTmpHcWdoQ3lpbHdUeE9UTElhdUNoUkxrWWNnRDZacVJ6K21XTHVDV3hLb2ZTRmdNZ25uczREWW5sVys3dlQxMUtGWUdGQ3J0S2Z1SitsVVZBb1hwWENLRzFrWkxyMGFXcTNvZmc3VjlrQXBVVVZEZitoeGxnYzBQYTZGbEFwTjZaNXNRd05EOEpHd0lsbXVVNnVwckZLVHc5YmlGeWVEandYUlltZWQ4RHBVWTF1ZjVhYXo1dDVpUUF5OURWQ2VFUFMyN04zdzEwcEhTdTdnR1MrZHR3SEdjNllYcld5YUZocG1WQkpabTBLNndVNG5wNmF6dG8vcTE3RyszNldNMGVVU0xya2toTUVSNjNobUhTVkpNRW5XeFpGZ20vS1BRTm5qUHZxZnZjSDJOdkVtcEFWSnRvNVV1WGxzR3d4RkEvUDVQdnRjYk9QWDNFRWVqV2k4TTh3ZldCM05GTWZXSWt3WEVGR0Z0TDdGVks2V3JFV0dMVU05eW9PMERvVEo2ay9FS2t0bjZpVFRmNmtJUnR0b3V4L054MlpPeGFHYVZSWEhBeHdIcXlsMS8zMlZNZ2tyeWs2Zkc4ZVNXWXNEcjliZy9FUmNSU1pVem1xR3BJdG1uTWk1TklQcFdGQlRTM21sZFNDa1dZS3RVVjhldE42VDhsZFpWaUV0NTgyaFV2VzJ0QUFJN3hCWjdZbTl6ZU1rSkVmZHFxdEh6K3JtMWdydnBhd3l2U0RBVkNSQTJNRGhqdXhic0NlQUNNT3NPWmpIVndEUlRQMFlsb3FObzltaUNrOERhejFzdmdsUS9GZXJhOVcycDNWb0pnbTFCank1OGlYOHo1dXZ3U2JwZy9DY1RHR3lNNEsvTndFUERtaXpQU0xiV2dIYkgxTitWRWF5WWNTL2pPbUw5T2IrQlRpaXI0WjZQaDdkYUg4aFN4K2xuSUM0WXJjK1F5VldteHplVVpHRkhrM2JXNE1LTjR4NnU0VWpQUUtlZzhwQkRTYVh6anFjUFJYOWxQck9TMzFHWlltQ1B6S25NQXdHSTFiWWtaRHVtem53NGNNL2FRbTBUaDFvbmhtTEdDU2ZTdlFlNlF5eGdxamV6TUh4eXozaUo4dTVaZVhGczliY1pWRU5YL2xqVjFYeU02ZlB6SUdmaXZFOHUyNTZPc2ZvSnB6R0FQWXBVL2taZzRxUlJ1N01wT0dqVThuMjVwNE5DaG1DTjdDb0xrZHcxUys0ckRweUhtdGxnc2h3WWg1ZEg2YkJvY2hqV0xxTFNwTFRVckVoM2g3TWFMYVVqajErTzUzSVZVOXd3d0tqSHJrTVRTcEw3WG9oSkRmN2JZTE5mRUQ3c0NBNlU0cEZNK0U0TzVCYWl2UWFqRi9JNzlZelpqSGFzcjJ2UjdDZ1pyY0tNTWt4eHR3T2x2SERERUY3dklRNjFVMmV3MEtLTlo2T29tTUF4UmV1OWR3K0VFNzdCYjRtRHg0bnRCeWpQcGR4MUJKNko2cGFTV29PTDhoczJKSzREc01OYWhOQ3hObzUyUVVUN3VOajRvV1cxVXhHS0RHSnlvd2hnTElwcjJ3TDRtOTU0ME9zTHQxc2lFaVlnNVcwR0o2cWdoL0VzLzBqNTMyT1FjTnVFV2pOc20yUTR0Z0lZOFRsYjJ4STZ2NHdwZUM4R1Q4OWRIK1Z4WnM4MzdMNXh5bTFJWU5Kb3VYZm5QZi9iWDEwVDhqTllGd1FDUy9FRDdmaXBXMkk2aWlTOGZqdEV2ajUyVkZKc0V4NEdjdVQ3dDJBa09WTzA2TmhCZDVRYXpEWFJEblR4dHJDcDQ1YkVVWlNIakU4SXdwUDdYSjEveXlMVis0OWlETkN3L2JuMGIwV3JNcTFRMlNJMVJCMzYzMi9tb3hlcUhsZkkyVmsyRWhZbFZEMlJweVJFU1N1Z0pPTTZDKzR5am5rOEUzRkV2OFMzZFdxOFk4N1ZqdDVvYVRTTE9Hb2NSVGNOZlhZYUMrMjhreWFYSjd6VXVJYU1DQXo1OHE3TVhTYzBnZFVuUUZqaFl2Z0dRb29BRVhSTXByS2FLQjlKNnhjaVZZOHB0UVBBeXpMQ2F4TGNWZUJRZG5NejAySmZYVGpIODNqMHJYK2dDNjE2MTBzdDl2L3dubWFlVmtHYmkydFhWa0ZOa3FrZyt6VnN2dHBLR1ducEJaYmF2cEFXTEd4QS9oZnBYVzdXSkttaC96cVJSblhFVk90aVZCLzVQcEhxSnU1Wm9STWlLR1FOWG1XMjR4MCtCamRjMHZ2WXZBc1JKU2JLbWprQjh5SzRlU1RpaGMxMTVVa214NDdzY2VHaWcyL2NaRSs3aGtqa2thZlpJaHNBdVoySi9GeldacUwyWUVGNzVHNVgvR3lSQzlndTdqV3poMWY0NGE3cEVtWmpFM1NUcnljTVlWeFNGWWsvckVhVTFYVjhWcGM3R2xzME1vdlZ4bnVVNDZOM2tiaUwyNlRBU2pqcHN2VFB2RWswM1YxWnR4N0lMYWhtZUVmV09oT082OE5Qa2w0c0JhMk1MV0x3RE0yV0VnNXYrNkFGVzRWeklBVEYydElxVDRwTVVoMkNzajRnMkVmOXh5NXNOdHIrZWhFbmNCSzZsdy9vUGlpYjZLbFVZdU9qWjBENXprMXYyL0k5bENrSEptRC9NUjVIaC84cjZYQ0syY3Yzbjd6MjFXczFRRDllbnQyMUpYT0NPRXFRRzZobDFDT2RZQVhkWUtBb09Wc0hyUU1ENG5HZk42UkI2Mlk3VFJkaUpXbXRzL3FnVXVMZjZ4S25kM3IxRGNpclJzS21BcWE5SjlRZm1ORmJZKzh6RkRJZ0NjWFRTVkxCTWlzQm4vY0h4Q1BmTldtMXdML1l6djEvN3NwdUlvSWgyc0RPLzdiWFNQRFBIbWNmYjhCeS8xVlRHcVFUT2tjUW5OS2pzb2JUU3VvKzdKUlVFVjVQUFEybTgyRzN0cUc3ZFFaL3JkbWFHWlJMYVhZalQzamhlQmZJNTRNTy9yWTR6bkRydTlpVyswb1Qxb3VUeFZLVkRkMm5KQVZ4c08rRHpOR2hTTUM4TU5Vc1BzV0RNMDFuSG1SQmZ6Y1gyVnBDT0tqbGRXcTJHZDJlL3dOd0lWcm9FZ2tUdTYzTDJaVWNGcTg5bm5SMkZQRDN6Q2YrZ1pHSE5lajljUkVlNzZvTi85cjA2ZXF1cUFWcHh0Vjc2alVnZTZ0eXc1U1dWdXJFbjZvaEJVc1BWMk54YUtJQmV4K3cvTStWT3B0RFU4UUpCeEFNWlVPUXlXaHlmb1hSd2Q0YUZrYlgvOGZxd0M3VmZiMGdkaE5kdjg4Y3h1RXppa0lQWWN3SzcycW9HYjlCeXNZb3BDVWc0dERlRlJYc2xnQXF6N08wUHdQWmpXeTFmWDBRWFBOY3o3NzZIdkk5SGdhb0FEVWx6L1hHZ09keHZoNGFFTlE0UlB5VXdxNlhRc3Frc2NJeVhIWnc5cTZrVVZmUDZ4RHNId3lJbEZ2eTMrbFQ0ZUhJQWdVUT09  

 

Filing a Nursing Home Abuse Lawsuit

QkJKTy9jVXNoTEFJNi9jV3BvMHlxeHlPMHAxL3RoREJqRzRWK1pvRzFWS0N6S2dDMktPVXBUZytDWVZUTnVhU3hGblVqUXA5ek5KUTljc1dGeFBhSU9lNGdrOTQzcXk4ZW15aUhyVUlhSkR3bkx4bTFSNzU0NVQ3Zk92eHlsRThTcWJkYmZZdSt5N0VxTUt4K3JRTUxrSjJydUdEcllVV3c0RG10Y2hUVklCakRabmN6TGRwN0VHNWRENVlvUWJnZDZTa1B2UGp0dFVkT1VLZUN1MVJvaXZIc1hWVzgrRDhwa1QzamxhUmozTmJaUjJDZTFxelFRN0swK0o4b2NlVzNSV3BsVHFkcUlSc0s2WkdJaDJJNGU4M0FqTFR3cU9UV1FlYlpjY0tYeG5QYUNHQXJpUzJUaHdSaWgxNTM2U1c5SzZEQ3BUa2RLMDU4OHZqd01wVU1VczVxS0RVREFCYVo4NDhDdDFMaithTVBVMlRSdTVIZHNZcG51UVYwNXVxbS92aGU3d0FBVFczZEdqc0lvMVNUWWpRVzN4cUlpTEIwdUs0Z2o3czB6ZStYckJKQ0JFYjExSzFKTXF6Q2o5eVhhSUc3d3ZTR0RzeDdkZHVMaWVZVXBJZDllcGc4SEhzR1p4M2FSV1I5SDdvWDB1MHpRa3lNS2RBdmE1K2orNDgzckp3aFJxWHd2MEg0ZWt3TG8vbU1DbCtSRmZxODRmSDhvNXBRYTZzV1JWanVMRVpUOU5VZVR3VXh4NEtTeEdLTTdlUmZSakVzYW1QZ0hnVkVzMzJnSGo4MVJHdDlrbVV5dFNMZUdxNjY4b1R3elJmL3FGQ3lkQzlkWWViSDExUHRuTEwwa3orK3N3Z3pwbGFXdno5M0RVbGRRN1V2UVNFNVRka0ozWXpkc3BkT1g0a2d3UUl1TEdkZUU2SHErRVFHazdneTNTaGtaWVJldWRXazJzUTBPR2ZNT3F0TW5NeUNtSm9HMTNUWmcyd1dYRFB4djAzSUc2VzNqRVkzUEpUMERRdHk1MWpOU0dZbmpld1V6OUt4eG8zSnRIZXVLOVc5b3R6K3ZFQng3S2ZFUHE3bEx5UzY5cEU3TTZsQlp5aUN6NFMwamNCRkJ0Q05VNmhKODhQZkdFTThoWG1rR1pnZ3NsZVR4UnBZelZoMFNqZ0RucUlTVFZzS0VycmtyQUlqZllmd05lQkZNemZLdGFrbHc2M2dCaEdrYjZSKzI4VFpzZjREQkl6dis2N0dLTitpdDc2dHVZTEVGQS8rMlFGb2ZhMjBodExmREw5L0hDZ1BHejh2Mk16Ym1lclBUN0pmZjVtYjhmVHZaU3BWSE9lTjVaZW1MZEdyRzhTaWdPekZWMk1TbW5Bdy9vSnpPREozMHovaUREcDNRc0dTNnd4MVJIekpWWGZoVTAzbDFXR2VnejVqVzB1Ukc5MUlnOHBjQlN4RS9KdkpuQ0NyVVJ6U1ZoTGNxdENkM0hmMGtuTjdGZ1B4Mkg3TGRIMHlJK1FkK09VSmlVZFN4aDhscnR5eHlqZENrZzZ0ZG1TeWlPRUgvWDk4ZXZKSkdteUJ5aDl3Q1YyV0ZxdWsxY1NkS0dlaXJkRnBORW04NVB0UkI2Rmw0UWpUTWtIdE9HMDNtZitGRWtYQjJPcVdHSHdGQlZEODN3Ujc2NnpEYmx5dGxCQVFQZG5HdVMrSjJZMGorRXRCRXpsakUzak96L3c3cEppZlE3V01YUGFaekV6VzQ2OGRWbHdwbGJOVkRzMSsveTAvcmp2Si9jT0Rud05EdlVTeHpJemNmeHhFYWhNTWFjdFUrWjRtUTVvTGVRaTJmSkdaNmdBUUh6c0xDNjA5WHVrcVMxS3pLWFVmaytQR3VlMHoyUUg1L0R3bnFCdnc0THBpRzNrWXBqUFNwdEd6Y2lNczNPRW45OWR5VXQxWkVPSkZFMk1TSC8rNUhKWlNLWVVJeXdpNEhYWFlwRFc4Vm1YVUVwU1FQOVpuSGhYREJQcmNEcHptM2dnamJ4VVZKaVdVV3ZSZkg2c28vaGs5VG9EeXJOU0FkRnlJT2VRbU1XRkpGbFFvMlcvdTRyblhobWRDcU1zbzh5TzJVUllXZWFqbSsyVU5PSzlzWG5UU2NUL3Y4Yy9NbTFEUndsZ1VHdU5TeitLNEtpMDMweWRRb3EwYmpCUE1PSHZqZGIwVldYQVNPSkcwM2Z3Uzdza0RQTjJlb1VFbDI3ZXBBQzU5TURSWGN4dkVnSlRreFNPZE5MR1hKeWc1WHZNanBoQkVpWjBTWEhxc1FEK1NHYTZrZjdXSmowMFBaN3hnVkZBRjI4clJuMjFkNUxDelZwYTQ0eWQrSDd0cG40UWNYSWJEdzFTWlo1bU9ZQ1pzdVNKQzUzeVZEWHFuaWx5bWNwOG9nY09rS0pkYmFkVEdQamV5cnF5SjFNdzVpV0JNQXdncEc1MEhDaEJOcUc3NjR0cFhDOWJ2cnV2bEpldDBMVUQ5dzNEcnIva0hNTU0xTzNCYlNlc0hhS0ZlcUk3YzBzRktkcWtvYTdwdDhNR2ZkdDN6RHRRa0ZlcGgzcVBKaWFWc1FEZUxzRjhNbDVLQVZPb0tnY0d2dFd1bWVNbmx3TDgzb0ZDSzhSVFpYOVh6YlhxUHVZaDROSjdTenBtRDB1UmFVRk1VcWR5WHRRY200aDR1NnppN3IxbmY4QStuKzVpaGxHSzlhTEtQYWNVY3lpeit2Yk1RVmtoS1ArVVRZTFNrSnJPRE82ajUwMVBjL3pKZWIxS1ZFdUgvWjBublpOaFNWRmNkRVBQR2hHZURva1NFR2lxNnJJRDhKSGJKK2pnOEM3dmZNUHUvKzNDeC9oRVhvM3JzOVkvMDNqZk1TTU56MHNIcC9mUEo5UDhuNnV1TGREanpldVBJTEV2Z001YjE4ZmtLeEhldHM4bDlDb2RkbnRXdUI3bXRpZWM3TE5nanp0ZHVKS3luWFRaTEFzZjBSR21OSGxZWk1tYXlEdnYwa2xhUEdpVm01aUMrdlM1T2NLT0JqaG9Yc3F4ZUYzV2N1WUxxN0RRWWNOUGUzKy8zLzY5N3I1U2t2dEFzWXVzZ0g0WGxiR3pzWjRHcFNIRnlIUFJDSmFwWTBYZExoUU54M2J4dUJNUlM0cUhqVjNPM1U5bHJNeWpnLzY3SHlHSFFjSGFDVG9LVlVKWTRtdFVzYUltZGVJelRybXR5dFVTUDJmcmg1bnBNWElabGJ1UDUwZlR4amd5aWtmd1diZ1BxV0N2c0JpK04wYlVJbFRWQW1QVXN5Lzc1NHNYMnlrcTUzU1BEdFIxMS8rMklvQXlrQUN1U3BFYUFwNllVY3VTL3ZINHpJblFDUFFyNFhjSFZ1b0lVSkljT2VJS3VMY2QzS2tCcTN4NXRDYUc4dUlrbVRlU0VsNWFzK0JoU0QwTy9CQVdKNGJxc2F2QXdvcjhhSmYwK1c3OE5ROUdtYWtNSitKcFJtZ2k4eDNUVCszYjlnMDhFOURSeE1pNUMzRnlKTUFpS1c3SUxtNEZCRENsL0R3S3V4ZTVMMko4dXp1N2hxVTNEMG0yZDRua0F6bkI0c3VxdncyT0dRUXdpVmpHTU0ycmU2WXFrb2NhQWN2QXhETTE2S29tTm80bUFadE1FemJQMlFOQ2tkK01FakZtdk1uWEdJMDIxc0cyS0NwVXFBT3RjclZ2R3JFUFFXV1V3V29YcVowZWwwV3E2dGRKUStFeXA5SGp6eGh6d3NDQ3M4SU55TlZZRlFrR2VTOEQ2VjJGZkVuODZGZE5rMmlNWjd6R1pnRVdmVllQT1FBVXN3aDJrYU0rVGVHaVQ2OHFpUmFwc0RnUUdEL1lxaHIyVkg1NHRlVzFpSjUrRXFVUFI4R0w2STdYc1Z5cW5EWk13UmJySHBDMlc3S2dQZnFLcHlkTkN2ZDZBbTVGeWQvOEc0TEpXNnVpSVZhanJCajZxL0dqUk9EaXJCcWxtZkx1NkgzNGxEalZXVk1GT1owN2V1ZFJCK1RvNE5kYU9iVnU0QTFVL2VJR3EyNjU0eXpUMmNFckJhVnNIaGVFekhHT2xqZE0yUHdwczRReUYwTkRVdHQ4dUQ4OEVlbWFKbmJ4b0JONVlRNjJxVThINEg2UkZFWUVqMkszSThPd0M0Y1NQWnpENzd0YmsrSFJzOFcxZzRjWWxjT1BRaVRrdEE4YmNhbWNFck9mTWdMck9hWWNYNFpPUDQzbFRoUkNDa3o0RHhlYVhhc2laamtMeFBGR2FISU5LbGdMNUZaVy9WeGdSSXVPODZxaytQOFFMTUNQR3JadWdKRmJ0eWJnd0NmUTArcVViVXd3eUNodnJrUlBYQ0drUFVSRXFQQW82NVBIVUNvdjBWQkhLWUZnM09GRHh4N3J3Q1lvODEvVmx1V0VsVk1oakh1bVFnREE3dDMvK0NEMUtMRGZRdzV3eFRsZVFsWTZPeDJNT3E0cnhiL0R3WjFDL216QXNGZTF2NUtoaDgwc0VZb2VEaTBNWGZNcHZFdjJadFdPU0gwaXlBdk50RkZhald3TVc1dXNoWG4xTkRSTENvc1BvNmxFbVFSNlB5UnplT0Z6Qy8zSmFqbUV4bmNHeENIT2JRbVZPMGpybmxlcUh2ZXhYQzZGNFAvWWUxUEROY2RZMVB5TjRzb0ZHRFZLVE9DSGJ1OXk5ZzFxenVEajFhNjhiK0I1RnZEdFlLNXBhYnl1UkJXQmFvTG4wZ0pvaExhRllSMTQ3azNuZzU5VXVvV3BzbG9QVWdSYSsrQ2xHSEJiUUFYVVhLOGxPbW9RSzZCNEJVZGU1d2NmMmlIZ2lCSTVTSk1pTmNnWTl5bitZZFlONmpFMG84QjJmNWNNbWUvbVFCVnJVL05mbjdydDhuNVpmT0xsSVEwZGE3dnBTOG5aTHAzcm1NN1E1cldWSDZhQXlUK0VETndYUDZ0Q2VsWFUvMzM2aE1ibjAwRXFvYnlnYmN3MWd5SkZOMVZVWDVNc0xQN1YyNmhKMHl5bHpkVVR4NUVzZHZHU24wQUxVUUpucjFtWkdKd21TL3cySlQ4czVoQVkzV0d6SC9iTitYMWY3YnhUdk1KMllFWVh3c2UzeEt1MVBhSlFQVlBacXV4eVBET2JkZ3dCSFJhcHQvM3F1NU1JcjNjQjVEODJmUjhkekVZL3JIc2tuQnpjK21OcUNRTURXNlFjRG51STM2RU5EV01sa2YwdE90bURhMHhPUTVoOHBtK1oxcmJjU3hXanE5eXVtd2k4RnExRVlmTjhscTB3MTYzemtHMmdYWUhQQk9leU54NS9yYkRpbGxLbjZKMmVZUEJ3TzVMZCs0T2FXV1M0MXhWY0hhNXZZdnk0aUJTOG9jNEZRNVlKK3lhTWJrc3BsTmdXb1pwUWFSNzFjbmhCc0o0ek1xc0Y5RTRBV0NBSjlGUVd6dU5nUVNXNXdOa2xNWStIUFAzS0EyeHcweFZ5UUl5TnJacWhFWjlTcVY4N1dEMVBvYjF6ZE5YQ0RqSjY3cElNc1FtamNOaFM1Wm9LcFRLT29SVzZQOFY1N3pjRlNyQmsycitmNnl4TU1NQzZSOTBoVVhEVWluRjBXZG5teXZjcjdIendXbE80WjRRVXNyWGJ1ZUpIa0UyVmx0VGc2aDI0YWdDOGdiZDNSNEhkNzVTWUJLS3lGU0hQK3MzL2hhdE45OHV1bzlPVzM1eldiYkFNeXVrQVppRHhuY3RqTnBmL0cxS01hY1prM05QWDMvWlljdHdQWXBsZUpZZmdPdkd3Zjh5ZlAwSEtPVXNrR1RhMGtKUkVvMW9rNVBNLzdrNUhweFRMaWFnN0tMK2JpcG9IeVlBOHFUM3FpTlJiOTVMRGhIR0Z3N0o4Z29Cc1dnNjhxaEd2cmxSSUFGcTlKdWhmdEYyQ0I2ZTlseEdWdjBoajBRdEwwMkRqRG1Jb1ZPYVk4TG1jMi9pTUkxMVdsbUM3djBrZUVTM2krNWQ0NVFXN1RCMENCRmJYZ09NQUhUa2tHbDR0THVWZFRLS3BHcGk0Tk9OTmtMVXFXZHZDQmsvZUc1ZjU=  

 
Page 1of 2: 1 2
Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.