Archive for Slide

Slide: Tips For Taking Car Accident Scene Photos

YTVKMzBURkdLVFdvRjVSN056ZHRSVTBiWVRLN0xidUZwVDRGM3NTUkVPWngxc0RQamRIaWxaSUw5dEZnMEgrWDdLRW9tYjhPcm5hMjlISE1NdFFHR3lqS3Y1a01Pcm1XaWp3QkU5cjUwWkY3WUF3QTVJQTZ3UlAwTDZTa0ZJWlREQWk1aVl3a2RSZHJ5Rk9DMUI1NVdONmV5NWpFakFmVm1yT3U1bzh3TVFYVmZwWFVMVXF3ZXA4V21uYW91alFSS0N6a1M1MU1BRy9QbEJ1ZWNpcTZDaENxb2lBWEVOVE9zWGhZMm5UalEvTjhQK3FhN09FdVg3aU9UakozU1dYR0trTWdUWGpDSFRWQTZzS3IvS2VxYlVCU2dxZGNBYmdSNXBVTENicjF6TFpsRkV1VTRPeWFVZ2NpaHgydVAydHJDc2kvdmFaVTBRYW5CZDY2Z1liRXBvZnI3RDdvVnUzcDcxdVVJcG1EZzRBM2hMV0NsQzJqVnNDZCsydjBseHp4MkVRWVVucEFZVXl1TXRMbUFqTS8wTnRGN1cya3pveVRaR0syK3plU2JEZHJDdkUra1EwcnRvcnJWNU1YbG1va2pLNUlsbW1MVTF0b1RXNlIxZFlvRkdFYUk0dERSRUloc3RWSEZTWEh5bml2Wi9tSnBBbVg5SS8rVFgveU1HTnRYRkZBMzhOUlJqcEJQVUVYUjF5OFBkbDdxV1g3Tm84b2xzd3ZDRC9wL1pnaDBuQ2Nvam9qQXhnSjlRbHRBN2FWZ2RUTTRGcGcrays2aUorZHRNazA0bUw0ZHZZM2VieGFiZ2IwNjFBM0NnT0Y1Y0J5L2VlTW1PblNkL3JwSmNXeHhkRGZPK2tIMlRmcGQ4dU91cHYxNVFjZUdZU1V0MWJrVkNOWFJHbXBvekhKNE1LTUZzTTB6Si8rcjJyVHQ4T0NCUU9jRVlGNXFTN1dQeWdDN1FFaVBhWXh4VVNpWjVYUDZqNGlPbVkyNkQrL1cxNTkrOXBqNDlBSUlDdDB6akw0N3oxUTcrVC9HM1RIWlB3Rm5Ld1ZjS0gwR2N0WVZXcElLWGRQT0I5cHRCVlp3UGllV3R4T1V6U2JleXoxTHFSbFFCNURrR1ZCQk0zK2VtQTVDblhhcGw3ZlVOVVJWV1BmUERhOUFOR1NsNlp4MS9rYXo5TEczVmluSjB0WXhwa3MxMVBNRHZWUHliSGMxVHhyNnpyYWxmV0ZTRXgrQ2JySEtWNCtSL0ZqazdlRHJPQUp5d3BhcEppVkxWMEhHeDFiK0prcWkvZEZVSzdlbXcyWUptdTFPK3BtOWozRFRxMVdnM3ZyZkcxcm5vcUd6OUI5Smxyajk1WnhjV1RyekhWVGpDNzdpQmsxTDRIdmZlb3RxVmxHUVFqOTR3NStwYjgzRTZoc2c5MzVTTm1Ta3ZvV2M3MzJML2FFN3EvR3E4RVlRMXZQRHpGL0h1MmR1YXA4WnZJTnNmTHR4SjI2bVpESFl1bTRkeEVzTGtMRDFsVldobHBuV3JXZ3JyQ2lCekI3K1FtRGZkU1IrSTVvTGF6RlFGWjI1NWdQemVsWnVCZEZmS3B6aEZXZHdObzRJb0tHZ3JhbzdTMVZ1UnVlUStuRmdlL2VxVWh6UTdwa2RFQlRNaDB5bjhETVBxWWhra2JJUzFjN3lwOUU1TVBYUkN6ZEJ4SGNJUjgwdkkwMm83NXVjRysvQlNMb2FYWTE0YXdQVjFuUjVYNyt0Q21sRXZsRzVlbFdtVElNOUw1WnlNM0tveldEcXhMT1JZYjdidHRzUFpDUmhnWmpFajJFOVZUYzI4UlhBU1l1M1hpLzQ3RWZ1RFNrc3F1SXBnTnNWbjdRZG5obm1YMHJvU25PeFl6YTV1K043c2ptUjEwazJzNmxZMG9oRGFYUXp2SXVSSEpHZXM0NmxkN2tBNURDakFDSTU5ZTdVeWVkTW5QMzlJcHZ3alhNeUhycHEzbktXSnE4TVQrMzFiZkN6ak81bE9TQU5SczBrTzh5RUlrPQ==  

 

Slide: What Documentation is Necessary to Make A Personal Injury Claim?

cEd6VHhVVnc2d21sQUlTNW1CWEdSSEt1c250ZEJXVjRTZXJUS1FmRDF6MGxMdlFQK1VqbjdIaktYbk9mTmdOem4rUlRid2YwdDF6M2xTVGhDQ0RXeXdvN25mUmlwL01XVm5vcElHZm9RVUF1UHZDZXI5SXpUUnRkNHprMm5NN0tCUmR0aVF3bVVpeFY4V2hFQjFzOXJMWjhBd01zV0pyWEdScWFIa3lmckk1M1U1bUJXb3Z5aFoyT0pIQjZ5REdWZnZhMldaNDBvOGQxTDg2elhYS1BYT0cwMEV0T0JmdU96LzQrV0tzcWd0MTJaUUpBaVdna3lNUHFuN29meWthME1sbGNsMXdWK3FaVkpyVHdKZHFCS04wcXVuNkl0dUJqdm9uTUs1L0M4NjhqejN3MURYSUk3eFJrWFA2QUFPQkliOTBCbjBxajlyZGhvMTJlWHhZSktTRHo4WnNCU1hWWXhSSXd4NVgvUHRCaER6STRDWFV2Tk1wV3BHYVNEWkFpNzVxWG0xbWZjTHkreUdFb1BHdzhVVGVFVXp1T1VMZUpYQS9ESlhicWREdUdqOU53RGtOZTdKZG13QW5tWGlBc2JHZ0FTQ1ZjbEh6SC9jc25OSVdremdZSW1MKzdicG5zakRTM2NXYUd2em1wR3pMOEpyNEVhSXZwZEtldEdwSHh2cjVnTG94ekttalFBa1NUaVVqRGNjMWF6Z3JGd1oreGFyWWI2WDFPWEVpQ1htMXREd2M5UzRMMUdGYXdHdWVnQUFMVUlObmtOT2lTQXo3OHp3aDBtUTcrVmJoWTcyZjY3TXFBM0gyTFZiMXJlYmRhL082aXdJTytXUXJrWGlXY1psQzd3Sm9sMkh5TzNjaldSOGdobHlSUnNyZXFHMWVHWldkRWlxNnAzZVo1NmtFdmdBU2wyMUVHT2l0akVjWU8yZXhpZmdRZm8yVE1nYkpXYnN3cWtJWFp4T1V0VklDek1yNVZrZVY3T29rYmU4eHkxbm11MTJ5WVVsZDlSZG1BTlEzYktZK3lEc0VjbVc5ZEMydGMxV2dqUEN2eHNBUWFtNG9QaXhqZGJ3bFIrTEx0WHVuRW5QMkFMVmVuYzJRaDJQdHVnblVRV3NET0NaQVFGbnVQN3NiRlhIK0dja2kwTHdteTUrSiszcTZWcEdxWU8vZkhPbDV2Mm1HSTMxY1U2Q3lKOG9CaWVKN1BGWjMxbGtIaWZDeHJsdzVsNXorMkk1MTF4RUFldTI4QkQ5NFZVTmh0THN0UXBhTWN5MWZIbEF3SGlNUFlHcUFCWWRQeGxZb3hHcEhCVEl5NHQ2KzdMY0NPUC8xdXlLSGswdFVYeElrclFGa0ZENmxKa2puR2ZhS3h1YlZ2NlRTUnBYd0svdXJlUThKMU55V2NGNmczZHExcTF0MzlqeEdtK1ZhL1BrZk54WGd2cFRaSWg3ZENTTzZBWEh0ZktIbzNRL3pXUWxFdGkvZ1lMNDVIekp4WjFVSHlnaUZ4b24zbENwVGZSWERhRU1Va0NkNUlPR1J6Y1Zmcy9STERKZlJZeDlQT1Fyb2FWb3BEOWpTbEx3cEl1cWFFY2VuaXdTQVBTaytwWGNvenN2N3BlS0owaS9vSk9hZndRZUN0N1R2VzBUMkxUY2ZWUWlBUkxUVlZUbjgxdTFmQ1BibXNXQ2EwQjQvQmVJcS82amc3NmhxdVRrYmhrN3IybUlRN1hLQ3ZrU0QrdGk2RC9aVHpUSHAyUEJ2R1VJWkFzd0EyYzFIRmIyOVB5YUQ4OXZxdjV2R3ZIenpxWndTK2RxMmZCcGp1UjNybGNOdlVUdWI5Z2ErYWRGQTVMblNvY1AyTTZma0svZDhJUXl5VEgyNDlwcWlBeFgzVU9oVkxSRkxtN2N5a2ZvejBNajNqYmc9PQ==  

 

Slide: Personal Injury Protection

T09FaUppeXBGMVdMbkhrcnJqUitOckNlV0ZtbWxwQ2paKzlySXJhamlPU0N6THlIMU1xQTRMdGhRTFVCNVl2M3k0aFcxZ1llSzFCMk1LbjZuSThnUTdIZElJTXEvYlpoUXEzWExWeW9tcGhzV0FCVkY1NlpjT2huNnZpb0h1ZG1wVE9lVHRSZWhXTWRmbnRJb1I5TGpHSHdneE4yZG4rRmNFbGJWc0JBTUlUa2FLbGtTN2c2dUR0cy9WSlFQMm9yU0JJSllqdm5EaE1WcFhhcXRLTHprbkJySGNxNTJsRmFJR2puQWpEd1NvODhkRGJpUzVxZ05YRExWdHVSclNHQzRjcHdFRkhrdGcyMjNWRnZEVzl1MEgraHBCZWFXQ1FsOThZQmVEL0kyclJTZ01sVmFSOVBmTFVjNDdmMkZvT1JkcGc0UXdibXJVbm5zdXRJV0U5MWM1Mlg2cndJZkZaV3E1UGlFdFRpaEl1TXhCaWtNWm5UYWZndjh2bWtWMUxSSjE4NFFZQnpUZzN0RXJ5MVBQbXd1dDNpUFYwRVA3dlc5d1FzMGoxY25GSnhJTFlkNVMyNWs4MzUxMkRoRjBwdlU3ZzcwSHd2azUwMkp5djQ1K3NOSE91SlBsblVDK1d0dHovcllBdlFPczNydnJmMkVFRVFtZWdLWmVyODd0SFdhVnFBd2IycTRNQVZXZWEzbkE5V0lxcGlsYlpMMjd0MmtXOUN1eE5kcjZjMlpuSld6ajFRb0pmNkFUZnlXZmlFVlp1NDd3WVhKbDV4dmEvUlNUd0xiQ1AvRkV2WEZMdHlFdG10MFk0MisyaXJFWGhZZm5kMHkzazQ1VHl4SEE5US8zMkJtVGdwcDFHNUFWMldJU1pERlBuOGV4dHlHeTMrQzF2K1RDRjlJZ3dsVkVWUTVacTFvVEh3a1dSN3BNakNmeGtVWm5ScWo5SDFkd3JiMW03NCsrQnFGUHFZc2ZhVi9NT3lxeitvZjZLTVpWWUh6MUZ2YWJta0szTGlzV0JKRVdhWER1Y1RINWFJaFNDK2NYK2hqTFkySE1pdXVNNmlSUk0xZWJxYTdVWlRGWGdmc0RhK05IajFYM1FaeUpvRWVwczgwTU52VTBrOWtEU1hwUmNTcmkxU0g2ZHRsYnFYOUQweGltWFNKQldDMDlPSjlSSGNyQlpZcDNSMSsyYlg0S2dCMzRxWXNZYVpwVjlKN0NoYXpRa0pHK1ovZENZYUlHMFJMcDhpM1gwbHpQanBsc0lOMnRuV1JLWFVWbHBXalpVN1pVRVJadXU4dU00OW5MNzJhZStVVHRnaHVZdDNNSzZTSjBkSzJCbkY5VUR2aWRBam1UOTQ0dXNJd3hmQTU3MDJJSDNkWTdJUThZalBaT0JTVmFkQ1grZ1o2VitPRUVsRDNYY2lCang0Um9nbkxLaGthVnRlYmRuRFNNem9PbUxmaXhscFZmTEFuOVgrYXMxTjdzVHVPZ1h4VGM4N3J5U0hkLzR3T3ZFS0g1UWRkWVdmcjF6enVNc2Jod2tXYXRQQWpieUJLNU9STjNTVDZwcURva1lpQUIvU3IzTklYaVppL3hqWHJKVktYVlI1c2hseUxpK2FkRmNIcEM3cFQzYnIrUVZhOUFQR0trNFZWZXFUaGFHTkRqUHVQaElEb3M2VUsvdjErTzRTT3I5dXhJTDdJSnlHRHVtWEpGNzl0V3ZtdnNwZEFaS3p0TE5UbTcxR0tnPT0=  

 

Slide: What Does a Personal Injury Lawyer Do

T09FaUppeXBGMVdMbkhrcnJqUitOaUR5TXpJMjBHSlhFNGRNNUxKYk1lNndDYnJRMVFBWkQzd2kvbXZsaGcyQ0xMVGo2TC94aG1YdXNXTmNQOHJzRXExT1E1WFpTSjVsTVR0QWNRcjlNVUx3ejVnTWxmc2ErZzhIdFdsOWpQeDFyQ0tMa05KTmxsSjg5YlF3V3lMZURlbWdxSExvR2ZoVmQ2dE4wSENkbGdKdDUzdlBwcFhyaWlXOEZmU1AzcmVrVk84MHFPcWQrSUEvSHc4T1RXZXZDSStYaG9HOXptNk01Q21NRm4vdkVMMmVVb000VzI1NEsxNSsxOHVIcHhsNUl4eVhlSmJFd20rK29oSFE3VUZpbEdZeFBMQnpTY2ZIMUFuUXhaT2ZQak5KRXBvR2kvK1NXK0NndWJ0Ui8zeEJJTFgvc0pDMDdwWUt5dkZYZyszaTcyN0N0aFFYNTBTMHF3ZDdSUEFvTm8zSDQ2ZGVHTmxJc2xOZ3d1Y0EwZytBUkFTMkszS3VCRnJCNko1a0loOGNybkQ4ZjdWTTVHUDcyM3lEV0xOSE55SHFzaEE1UVZuL3d2TW16citDbCtCQkJSd3VOOVVPa243RjA0cmdkZ1hwMjc4RXBDcXV6d0RaSnl0WThiMUJuSzlIK3ZGK01QY0o4cmlmNlh5bGVlU0NjUzQxM3ZvRko0eFM1OVJpS3NnRDF6d0hZWXFHck5Uc29lRTlGd2dRWjQ1TFk1ai9kc0MvMUIzRkhnanN2cGRDZ3dTY0toOFg4QVN0ZkcrSVdBcUdPQjVKeE00TklFNlZyVU16SW9DbjVBZlZlSlU0SnNRNmZlT04wZUlvc29NOXZ2eGh4TTk4aGtuY253VExxbXUyQWE5YW5GbmRwdEp6U1NlSHVUZjZLRG9RZE5RUFE5aDBDUm5wN2FYdjlZRGtsMzlRbWpFdk1iTURiZ0V1Z3N6T0UzZUlIenJiVkxCbWhocC96aFFyU21mZkVBZjltc1dnRk9GUTBrVHBuQnFpdG1qdlg5dXM0V0FxMlFPaHh1eENKY2tXczhMNXNrT1V4cVZEZG1wVXlHaVZFV1M5dm1LVlRxeVJxVmNwYkhPcVcxU3Q3TWpPUkZLMVcwYjlPQ3RuTUNTaUZIdCtXd1JzWjhQV2FZVy9FdjR6a0I1STQwOTNYb2ptUkZUVWtLTzQ1VW5ETUQzekVJTDF2YjlYMEJXNlhMQzlWNzIrRk4zSmJCVll5VGVUVFR6aXhlT1ZSaDV2Qk5VWUkydnRYdnlNMDh4YXdiN3g4QUNvNC9XcHZDSWt2Y0p5RDlmVXZlTGJRWGdSc1E5bk0wMGJwNDlydVRtTVNzN0U4TU9mRmFrQUVkMHVRWUtobGpXclBKaTdNN2FDVThmbm5oeVpkUmdydHR4RHBEd0ZISVJiY285eStvZ2s4SG93UExobzRWaDdPOUZIT3F6ZzFDYUJ2b3hkYmVvQzVhMThpOTJQVVk3UlphOEF4aTZpVG5qZHQwb2NCMHYxeEZ3RzFUU2Frell6SGFCblB0RWZnR21qbU9LM2JHZ0N0TjdtY1lMdEFWbkdtdnlqWU9rNytEakN0UXpHY3BDaXBNKzVwTDRHbGk1YWVzZ0dHUHJUSURvb1Bqbkw1bWgwUXptZlBxT2hzL1pNREtRNDk1RExJRHEwdDVicW0zRmFmK3JOdGhpVlhSemwvcy9YY29HcDhURy9rU0psMHJheVFiTE9lZXRvTXZ1dFJGeE4vQVpxQlNnMU1WK0JqemZaRGlKTysrL3lFQWNYaWlmcTFrazJIekxMellkMjVwTWdodEZwVXVYQlkxbndOSXBGdHpVMitUNzYzZHF5UW1IcjJwYkpReEVZTTJzeEZ3RS9lWm1TeHB0VDVMbjg5bmlaQzVIQUdMb2NkUGFjNG8yNGdqVFhUdjJMUGF1N3hKZEw5SmhsVFNVb2ZrY2JyMTNSVFRBQzhJdDhBTnBLU0RzeFVzaU9CNTFXejg1ZVh3bUxYSmdTdnVRPQ==  

 

Slide: Proving Negligence in a Personal Injury Claim

djg4NWhxREJjMFd6U3BZanZUMmNUSGVxcytRREZ1Y0xyZEVUQTlPOCtSYi9BZ3hadjdFODZEaDR6bFAwNUVDOWVqZ3plTFhpYlpCZG5OOHB0V3NjRGd4cSt0L3FPZW5nVUQzeXo3cXJsdlhBTmYyUVlmNGloYXQrSnMzQi81VFFlWWpQNlIraS9CWmQ1VkVCVVVQeGNIQVlva3ZDcUVQeUIwWjRNQUpMdWdGdzM2Umdna3RWbk45UFBTWHN0QzRMUW1rbEVsb3Q1OWwxQkloYUlHV01qa2ZCWG9ENlFKQllCQ2srdzg4azROM3VmbjF4bHRVckxpcDdEMkthVDIrUzZzeTFpZ1lDTytEWXdZRVpKTjF4K2lFckFPYnoxcmRhM0MrV2FpQnl6WDA5Z09Genc0akdrbUx4a2l3d2NCbi8wSEFEMyt5UWVPOFZFQ0tMR3dsdDVxZEFTMnczM0I4dFFnS0xWRUs5ZGxqZjc2QTlYcENSbnZpSzlmczJ3b0JqZWgyRlVpY2doUWExM2s2c0xhUXRXNlMzYXo0bDYrOTlXaWhKczd1Z1lrNFkrUWQ2UVQ3UTg0dXNvRk1uUjZkeWszUHliVjNvbmt2dnpXK0JWYStrdXNPWmFjaERLb2pGaGdkRGVFZnBRcDNoMUFNWjQ0NjZldWxKNEJtMzVyaXhKTER2Y3Uzamh2UHZjS3lwb094aTlpTE5mMTg5OTExZ205Z2Zrc1pqRWRGUXloVSsxTDNwbklmM1pSa2JFUUlUK3hMK2ZJNHR4cHFkZ0gyZm5teS9uMng0Q3poNThzcldoZ2d2UWQzaExVNmlob3MxNi9SeFBuMWlHeWxaNnp3VHUzTnNMelY0V2ROSC9Pb3o0UElSSCs5NUZsNHJ0Zy8zY3QxMC9RcGthcEwyc1ZaM0k5c3dMRUYwb24zTW9YQjhZKzh4YzluaHlPb04vdXpQTmFHL2cxd244di9FWGRpbDhYUGFsd0IrUHJja28rU3puMTc5NHljNWhaQTk5Y3VvUS9iamtLZVpnQ2NRYi82U3c3S0NrKzRJcnFIWG84eTJVQ1ZsS1VBOHNFS2NzZDVLakdEZEhoYTBINTB4cUlBbU5qYVNJWjlCYkNtZ215TWNoZWNham10cGZqbis1eHJpK1NkZ1JrVzNSVW89  

 

Slide: Steps to Take After a Car Accident That’s Not Your Fault

bWJUTG5ZWHUyVUVIQTZuT3RRMW1HbW5QT1pGTnF3QW5ybzZpM2RUaEVOaS9WeFVWY1ROdGpWank0S1FrYzc0bnJ5OFIxK3Z6MzA2WXpNY0N0dU9HcnhUZDVZN0hXKzBpcTVMRGs5LzcrcmVuajBDZHdVTEZRYzB3b2pCcVlrS00yd1BaVjFUSlU2dGNiMEJtRnRUUnpvTjY2UDFEN0ZEdHVxZEE3dDhyek9hVnpsdWgxcGJDRDE2VC9QaUFKNE16VVRuaWl1bVpqV2IrakxKYUVFZHJMUGZybmtkQWMzTkZGTTNHUVBLcFBpQk5FRytwcHdtU2U5QWx6My9xR01uY08rZ2w0RTVYM1dObG8ydmRLc2VFY1lCdnBKUkZyaWJjUXBXQmorb25xRTZKcE1tRFNDSmQvQlEvN2VVZVZDeXFqVFJrd0JNeXVQczRmTzRUVW1XWTYwa3RDOTV6YkljRE01S091NWJMNE9rYUFraWhLcnk2OFlueUZkWmk0TFlDOENrbHlqRnhCYVdRUVFjbFRmN2p6MFhGTlhoQ0c3UkxENkdtWjRzZjkrWkprTkVnaE9iT3dvbTVMTEU3Mm5BTktzdU1UOHI3L2MrSTRPc3BWVDJZNy9iWFlTbHZBL21vWE5FNjJBY0I0K2lqcnMra0ZzcGdEK0V4T1dWODEwU3hMWml1WEFlUDVCSElFOTVjTUM4dUJuODY2WVpGUzYyaStNYVFZWjl0WXZQZkJBMDJIZERiVmZydERMdlY2Q3Y5amEyZDVzUEFVZmp5MG1zRDVqU0xTekJUcXhJaVpzdE40RTdrWWFuTXJhTzlqQWxBNFdnZVV3L1YvbUpidXc4cVBxVXZXejNKQzFpL2d4L3lRWmFldC9qWUdxZTVRbEpMNC9RQktnd0x4UnNOTk40T2V4QWZ4Y0hvVWtnK1RCOTZBLzBMRjB2dWxzeXZ1dkZtZStSQVhvdjVncVZkRHZvVy9waS95bEMzcnRpWkgxSGJwVXNiZnNLaXFhMkxvTS9UaUVQSWxOSmNoeVc0azByWVh3R3lucVZ0YlNSQzBqSXQxRmFuVmVzMlVnZEswV3BIKzBpc1BncytFYWRSZzVuVCtSVFFQNnJCWkZrU0RleUh4cXF0MEdRZkRsaHF3NWp4NkdiS1h0SHFaeFVTQlh0a0ZuUjQ1NmxOeVNkSyt4R0lWMlo5YlBiTUJNWlB0bHhYS3diQlI2czFtQzZldUo2bzIxUzBPLzk1WmFUNzYzYWpuTzh2cFNsRnpuUzNnVzROQVFEU1ZVYmRLNldiaFcyN3Q1STU2dnhoejFaK3hlTDc1NTlkVzZ3UzF1a3FnZDBSejFFb0JZaWE4TFdFWUJESEtTM2ZRTldnZXk1Z1UwODFIYnNZVnRhYzZ1QzJ0WnRGcW1KVTlOM2JGWG50d1BUK21FTkRMQytMNXpOK2NnY2F5WC9rTnROOEd3Njd4TWMwbm80RHoxU0EzWGFZUFJMOURBeGRhOUdyTzJ0MWFjYzJ2RnBEZ2sxZm9IN3VMT1NCeVVzVVJ5UjkyK2VMNUxjdnA5VWpGZUYwRG9XY3kvVFdJVTh2dXY3emZNSTNvbldrYzlxb2phY3NFM0xQeDhBdWJrVVl3TUJoWmpxaUlUNi8xLzFzWFBsdWxvMHJwdEVXdy9sa3ZzZk9vY0lqcDY3c0JMU2pMcnB0VjNvTmNPdnBNQVdOWDJCNUtobTNKakJwZjVyWXBFSzFjM2UwRnFsVlRnYWZWbFJ5QkFDdHVoT29GZUdTT3ZmZHFLN1kvVEN6cTFDZnhCUDByQ2paSlN2OWhvbm9QemdxcWtnNkdlb3ZVU1I5VForYjJzdkE1OHJuL0hlbTJ3QjAwTWswdy9PR0VkRmIzYUlDRGpuZE5KMzlTdnNMTGlIRjVFQU8yNVU2enZPVkE4MlV1RGsxNkVOZ2NFNGhRSHphRkxERTYvaFkyN2RNOUErVitDZ05vUUxIRlA1R0dMR1RkQXFrQUxva0pLRm9UeVFmVHBSQXA1YWcwSjJwV1NMVVlDRzMwN0cvMUhBUFNJcElPZERjMlRibGx1QWY1ZmdWWlcrTmZDTExSQ1Y2czJEWFJVRnJSek4wUkx4S1FMdTkxalVZTCsySURaejNReWM1VkNTb2ZPTExMM2NLdDhqeVhIa1ZwWWVaRy8wdWNLckVoZ3VQV2xOditRRFhIUVBVNkZCTXVkUksxOHpLbkxIRUptMnRacGppdUhqM1hxSkh4d1ZOTmlTeHJCMWpjMmh4MmFqVHQ2anhrTS8zNGxiUVQyam5wS1R3eXlLditOcjlnUGpsd21RUjZPa1k3Y1dvdGpESkxyaDQzbWJrZEhhakUxazlMQ3lWSkFHdUZBc21QM1RRMVo4Yg==  

 

Slide: How are Victims of Personal Injury Accidents Compensated?

RENGZk1GNkR4bTk3L29yV2JnRUViTWh5anpxUmZxT2x4QUU2bjVKU1IzdDJQbmNKVFRpSzVGVGR1YXZHc01BZTBPTUxacVZyTHlCSk5MR0NaVkRNYWtxOVpKVVp4MUlOUFU0eVIyZzVZNFREUW1VQk1YVDlGd3I1Z0ZkQm5Ucm9aWFIrMTJHZmNaWFQ1STNtR3Yrb2hXb29oVlBkSzNZVExsMmt1c2x1aTFkL3I2MmpyWTNDbXZ5dUVsNmpsMXRIMDNLdzAzcFFJMnkvb1BEdXpYbUNOUHQwN0VMRVJSZXJQaXM0U1QwcytoVnNEYy9Tc2NMV0xqTFFLNEFZZkR2bkhVMENLSXQxVFJ0S09pVnJsbG9uRzVWQlhrNTduZFNDTE5nNDl1OGFmWno5bEcwMU9wNGRtK1JEYlJlWFBJamVSQ3pNM1RpV1Q4Smk5a09ISXNwQTJYUzZXMEYxeEhEek1tbjhwQVdKODJBWUp6NTRBbTVzdGp0SnRSTTVyU3FxZEwzN3dzSDlxT3hWRENHNkdVWGxtMU80Ym9kazAwbk01R2xJRE9WQ29Xb21pMDRjVWJRRUVFbE5ydkRFQ1Njd2ltbDJKc0hHR2dwTkdJbWZNZzFZZ3RYeUJybkNFSCt6TGZCN1I1TWxwY2hkT1JUNHowdFFvUmZvZzk1Z0pMTVg2MXJvNk00RHJVd3o5Nm05RW5Tb0lFanAvSmtNTjlraGN0NDhaUEdEWUNOckpOZys1cklGVGJuaHJSRWVlT1F0eEJQdVdkNEx5UGpxdWR0elZwUFdnM2xxenZkYnNEWWNiZndueUxyTks2SWpDY0liOGJ3eG9pTUZKUHJhUC9qZDFNd3VvdU45K2RDMmxQNlJ1UzV3ZklhelhXNCtFZ28zcmRGZ045STdUZVMyN0pGMkZKdDRaQllJSWFQaUhPb2EyK1ViMHdMQ1BZTXZaRmFqSk9IaUZ0UzNiQTZQcXgwWE04SzFlUDNCdHhkZ25yLzBQVkpKa0tMdUR1cElVei9wNFh0UGc5dndQTjV5Q1czNVBIYm5aOUZrd2FFK3I5bWtPUjNXNUxKWHZ3SjJJNE92K1llMEN1SXp4MytPa0IzRHNwSktjSitYVDV6ZUFZcDhhV0Vwam9DbzRRYjJCT1kzUllYYlpZcGxoWW9MYlhQZHJiNlViT3ltaVlMbGZKR3FZeW5ZYmFjbDJUSDRLM0dlZGZRZGpUSkZ2QU1uQkxRUmp4ZHJjdTV3bExmYWpNQ1FhVnJITS9DUGxjdGdWdGlwSGhuS3VQOW1pTVlhK28zQmI4QXJZcXo0MXhkT0lIRVJWMTErWGYwOCt3Y3JiMjI3aHRXbmtWaGN4d3RvSnVVcC9pdy9LTVQzTW1aTVhqaVFWUWtuWmFVTFVpckd2UnVYZG93NjJ4TTNldFpPOEU0T2RwRWo4TUJNUm5DSmdtbHl0cEZXVTI0QVIrZWx6T1lxa3piR1pwTFdGUERISnRZeEtiQ1RXeTdCU2pzNkEzOUw1T0tpcjVkcWllUk9kbVhDT2VrMFp1LzN5cVJhWlBGb0ZnSjdVLzRwWkJ5dkNqQTRKa2tiekhneHdmcytZMXAraEZaUFhwdjdDNTZMcnc5N29EL1lROTZJOVJ3N0RTc0tuc2VTMHZ0WmpVVjM3YWVLdU1YallmQkQrWUdNTEF2di9SK29tV1drMmphWjlYVGVlc21HNDNOdmZnMisvK0toSW8rbkJGSlBqa2ZqUVRPWk83ZEN5QmlLNCtlSVR6T3dQUForRk4wWFdlY1NrenBNamNwSWhTWkIyRkI2MkNFNVhLUTJNV0tJdFRIdkdsa2tDVldoeWtmUzBybz0=  

 

Slide: Safety Tips to Prevent New York Pedestrian Accidents

Rm1kNnlHNHNiTmxrejhMUWdDbW9pOHJ5eVdBT3NPanl0MXRlVWNxa2luck00elZHb1JLVUVpN1Jpc25YMU5SKzVPdkFZbDZ5dVhmaWhUM3UxNDIvb0dIVTlEdFEyamhvbGJyOVJaYVczcU9ZK3NBcXdLRjFjYVJyZUw2bW8zZStnRnZIRHVKVzRnUHJXTHRyaFpITWtSaFM4aHpDNm9WZ0hsU3drUHhGdDg3SGxWR3p6MFh1NW9wanZUYXBJczdzdVBSKzgwRzVaa05YSzY1V2Y3RFV5SFBVWXdtMjl1b1lYdWZEWHI0RzVKUVkrMUZmQ05DMHd2MFhubGo3MUx1VFkzS3Z4eGlTVUxYcXU1dTBYY2xVTU01ejVJeVpiS3ZUZmprWXM5Q3R2UUNucVFQc09OSkNld2Fsc210UitZM2xlTm5iV1NacW1FM09INkhyR2FJVzlpRVgrMngwUUZET0NjTG9GMUZyRjVKdXdLOHRpa2p5V1NNTjI3b1BLOEt2cWUxUlRINnpESjdrWGNkODZMWHVwQmhTRTJKYm5sMDZTbm5CTEFKSVRmdDliVUNBVXQ4U2hWTVdWdy8xb2ZUTUY3d3J1N3BaWVpqZlpuSUZYL1VIOUs2M01ja3VyR0lLVG5WQjlQL2p6N1JkbjQ0NjNlOExUZ1V0b1hibW9DRytxWERNZ0w0MmUrRjVnYzFIcnhNbXIydTFuRWk4ZjR1Y3M2MGJOcGg5cHlXQ3RTUTEySUZTWDFFMDdCZmdaRHZ4MlVFT3pVMW5qWFgwWU03cW5OK0QrOS9UUGRxaXZxYnBoYjROZWluOHcrLy82dHc0OEFMeFB1cVVnMDJZSllxYmh0V0Z0aW81OWM5a2dtNDhHYW9rOFIvVkVmVjI1enA2TDhGb3lJOTVnSWkwRmFqRG9ENWxINjFVUjRqNHlxbzl6Y2FLN2ZyemhFSndST3Z5dXU3ak5td09icXBGNUp1Y1ZvYmlDYlJhbkxqR014L2EydkFBbWk0SVJLcDZ4dm9qS2ZaSGxUMjNwSDlZSUl2dU45VjN2WnZLcHZKTlc0WWRVWno2a2NsNWpDVXpCWE5KeWZvRkFTaEJIMXAyRC9Jekt6QUtubmE2enduUFFaZHYybEE0TEh2NUlWZG01b1hHZGVYandiZ3ZIcjVlaWQ4Zithd2pTRzRJajBpdnVpSXF6YVloNFEzZndycURKeVN1Vmg3ZElqallieHFYeGZTQ2duOVVBTW43SGlEVk04Z0g4OXl6NUczVk52bEtaRUt6cThrKzE4VDZvSVk0M3VVaXRZNkZNV3h3bUQwSi9ScG5WUUU4YXhuYTk2UzZ4VjZzbVVOTzI5eDRhZGczUDVibUJ6OTR5THlOZzBkT1I0alhrTHJIRTcwdzhpRjArVTRSaTdwR0laWkNkYXBVL1A1TnhBUkgzRnNtTXluQWdGY3FpVUpkV3JUSzFvM0FpTHczR2hsa2d1ODVicHFsR3FiR280UkdOR05mQnFJUXFKU0dqSmNBaDJkM2ZSTW1JVitXYm95RFREZTZmSWp0b3dSckd0RUVPWDN6WFVVd0lNNUtSL1gzaHpMVDRUbDFsbHM3V2F1cjFjeE5IUXBmRlJGTVBkbVQ1b3RGcjJINmplTTNhY3pNZkNKcWE4cDIxdS8zSERrSGVuSjRDcUZIWGwwbFBYL0UzaHVSV0w4WklKTVVBNGFJbW9PcUY1MFpubmpxWm94clZEZURRcjNlcEc1WmRhdjN4ZWNYY0FXbVhnRFMwMkdKU2NaTklSVnpnc3hETDg4RXN4QXFLK0wyUXBWeHZZREFNUXovOGVybjVMaUxBYmU4YkpNczUxTlVyenNzMkVkNnlQa3RCZ2gyYXRGcHlyK28wNTkvK3VjMzgwTC9UcjFNQ1VBSjNmNnZUNlVZV3NSS2V2VW4rbURXRFB3Y0V3OTFGTnd5bFh4MlFhbGNjWndzcElvSWRTbkpEaWNpUFZhaHZnTWlKeno2UFNOcHN0RmZPUXl5QlVIKzJVa25MT055Z1NoZlpYQ093aXB4VGxvQ05qcTYrcDhXN21JbzljQmZjelQ0SFJneXFXWCtiMnNIUktzWkEyNithNEZ0OFB2Q3lnWllTZEhGZ2NzUG1BZ25aYlIwTU96MnI4NUtLM0RZakhvQVNDS2dlM0VycVk5OTM1VDY1UlRCN3EyQzEzTTZPb0ZpWlhEZkhaamtjblZwUXQvOUE0aUJieTJHQm5tWEVINzU5ajhCZUZqZUdFUU92aXNhb3lSQjVSS2IwNnJubGRPa2NBT2RNRHVCU2ViOWEvSUdGdWxYa2xwWGdFUy94VjFvOFZVY3lKRGZ1UEY5MENmYldNRVZQMkIwN25qTHRBQ2xJNEJHOU9qTzVhN2lKVWRJYjlTYWlGaEdQZ08zeForUm93UFdROS9GN2IvblppemQ5dnBZRDJBWEdSR00wbWlnVlAvQzJISjVTT0pXejJ6blAzMUZjSi9wQXUxM3BGd21ORkZvVFArZDV2WEVsWUVQY2N2dTVGTDhPdyt3VVhZd0c0cUdxbWRsYWk2L3U5NllSamEwRXNVZmgzam5RbkJ0QXRjZS9GYnh2TitnUFRhY1IveXJQMHgyL1NqcU1ZS3ZZdm1OeU9ubkNVSTBhNTZRTERGRmRhOTE5ZWVxVFlkUXNObWI1KzFjRElucXVETmRrOGJ4WHl3NWRTNEJ2ZU5VVVZLejZYQVBuWjRIdjR0Q2g4cWtpMnVJaC9OR2k2aGtneTRMSWNQSUpsdnBWS0luUjdsZy9wV0JSdnJRS2QzOEtNU2FsUWZYV05RRDhQVmxLTHJLUEtpMXFkUlhjdz09  

 

Slide: What Kind of Lawsuit can be Filed After a Construction Accident?

anRHREdzdXh1bTd0bGdEUitVL2J5L1ZpK2VlOERyQi9mR1phb3ZKUld6dTJNNmhjQmNzYUFtRjJNM0xSRWI2N0ttaGFmbkZ6d0QrNVRrc3dKZGJGaFpYckpsamNwWUZjeGdtKzJ4VVdoakZOR3JLaEtYM2QrZWxrMXp4SVV3Slg4RXo0a2dlWXVidkJyT3RueEFQYStKTWJHdFZ3STF3dU9rbTEvVWF5Y2pCRzN6VWprTjBDQ0psQVpVRk5Ea1IvMHZScldCeGVGR3pNeEJ3d2pQZkhValVZSXVPYVYxcFRxdktCb3MxVWVEL0VvMlFZOTlvMDZvbGtyMnFiRlNGTlZVQkd4TmdhYWtqdE9YNDlrMjR5WklMaDRicHdXWklLeDJLcjZCNEtHcVQ1RE1nTHJhbWx3ODNSK2pJcWM1RnRVemxNV29LS0tqWkwwc0xRTWxKeG56TU1oNzlPRGpMdit5OThxcjFiV25HVXlOME0vNS92K21ZZDdlU2VwSmJNN1RxUUpOSkFqUkZsYWhnZWpndmVFTDlweWE5U3I1WHE5aHE4Vk51aU1jYWx4dUhtOFVVOXlWUVpOSWg3NkRVNUJkUGxaaGQ1ZytHZXU3NkNQaG1PeGxMdit5SkxuSUNoVUpQVG5pbnYwZFpZaktiQzZNVEhwaE5CaFJDUFZIeitpcG9TbDBkYmgxTzJRQy8xUXV3UVhZU01BaG94QmcyaVdRQitaSGNpcS9hd3FlM2JubDJBVy94SmtnUlkxbkdncjVnd3RUOHVNVGJZK1lIbzM3TUdFOVR5OUJNR2RERWQ5THI3bkFqVTBOcjc4Uithak45M1djZTJERGpPcHNmemNkdFNzZkZNVnE2TFBSUGxsRURKblV3ZXJ5M29ITkxBQUtEdjNMeThJbTN5dWJEdkg4b0ozeTFmMUFoQVpucXV6aVQ5bTc0MTYrSzhOYW1FU0FWRHdMbVZyYTljU0pRQlNwOXV2c2lBbkd0UG16RVNHR1hibHdXYlQ3VHFWOG1GTHpIY21obkMzY1F4dWJ0bjBTNDdwU3FBNGdCd0FQYmJQN01oQWRmYjkvK0U3THFkZE9EYW1DT1czQnRGZHZYN1BvRnhNUzcwTG9wZTZlT08rWnJaVE9BclpDRTlkdnRYL2FLM0NYemJJN0h4WVRwNFdBRC9tVkdDdndvNXdna1k3K3dJRTRST0Vnd0M1amVySnhCNFNWSmRvL1dYTHNLUGNCcWgvZ0I1TkZjOGJ1SVgxdCtRUUNaeXVjc2g5QitGcEttY2JNV2NhaGNzMUFLbWtqZEliRlNvMXcrQzBRdHBNQWt4aEI5cFkyRHdEbTB3WHVxdVRlaHFZL25KYkcwd3R6MEhxWFd4VVlDWi9mQlpNZ0NNYWpiM1BLYkZ2anVzUjNBTGtsNWE3WmhseEFud3dOYkQrbWZuS0xEeld5eGVMQ0xBTWZ2S2w3VGdjc2ljeEVtd3crcHZwcTM2Z2x5MFdndkNUaXhDdXpPd1doTEFTZTlCRHlaMVI5dHpDSWFYVmpvU3FlRHR1OUlFN1hYRytob2UyLzVTU2VyTWRMS2toZ0Rueml5cTBBWk1icmdPbXdCOExFV0hMY3pxMEQ5QlMwTkpTcFlWMW5KOGszbThKQm1DRDlCbDVLWmRyNk9vdDZRem91ejB2d1FFK0hHSmxFRnlzaHppWVZ0Qmx5ajJRcjJCbUI3MEZHbnJKYy9FUDNBUDlsbmJidnljdkFtakhkdmM3SkNKRlhnaEt4dloyS0FpYkU3dXUzZ0Fhb2RMSmloRkRlT0d2eW44cXoxWFdIYm5CNnc1Y3ArZkp6NkdOUG5EV1J5YTdmd2liMjVocUNZcHRxQzN6eTMrZVNuWFJMbGxrUFJGSUJ5TGFqNGF6NW1TUFVaVml6bWpKM2tLako3OHVQdjNKYUdWUVdnaFN0T1k2eDVhOXRBemFHeTc2S3BNS0Y0Nitvd1AxZERMSkJpbFBBPT0=  

 

Slide: Forms of nursing home abuse

SFR1UHBEVlIzcGNCTDhYdDN1Rk81ZHk2eWFzN2t4MXl6NG1Iak8vK3piNVkzUmd4TU16b1FTQ2lESUE0YlNDTDhRMVk1SkpxMHduUzFDTW9YUFNZdktOMHJINU5ReFJibXRjWHBJdElCV3ZQcG4yamM5Y1IydUIwWWhrS1QwMGFDVUx1UU1SQ2d4T0wyR3k5amt6d04yNDM1bEcrVmVrQ3RTNE15Yk5DQlVnNjdhanpsYjZXTUpSdlNPYm41M3BqeXgzRGF1bFRMdUZNcGt2YlBLaHRKRXgvaG5jWDFyK25pVXB3UHhEYlBUM3ZsT3J3RTlUU3lZNWRYaVoxcHFidEhuSmRQMzA5WXFDWHpnOGJZK2hNM216eHRsM3hWdWVWMjVnZmZQeHpZWGJab05SNld1bHZWV2pMQS9CUG9UczNPQUs4OHZGL3pUUmtQSVZDbUZiemdkU0tRbDMvMzVpQU9XK3Q2RzE4S2RhbjdjWlp4N2h5RnFnSE9HaEVGSVVwdGhkb3ZkYXlIVDhZcG9zaUs4VnNmdE4yUnltblhlZ3BoN3JkOC9taUdPUm50YXhDeFZTaEFEa1hDZThmays1czJJblF1cmRTUE4xSDIyeEdhN09aenl6dGNGbU1jeFhMb2VHbDFZaVZ4QzA0UWVzN0JYSkQzUU04MERGdUY0dXVjT2dZYWg2WmRWSy9CVi9SeDNBNGRoSlIyWWQwMldTOUI3T01yY1BrcWFlSGlPZWNYLzZpcC9URHZxR2MvLzhCM2o5MTZMRExaU1c1TFA1S3NqYi90ZFd3YUxlVGxXbm1LbEQ1UzVJZHgvT25kWURTREYxVG5lRDhPMVhRL2tjWnJMRVo3Vnd4NllaUnRIRnNWcDNXOGhoTjVuMEZrcXNrWEtadnVSQXJCNklYbmpMRklXZTFlZEZFcE4xZnd2YnVXeVhkVlIyMWx0WUFvbUErNUhhSnVLUCtlZXZFZlF1THlFaVhBMkJiZVpLNVoyTUZJNXR4L1lObmZ2MXFMVjM4VUY0bGtnU1NxNDJuT2pBWXNZbEx1M2poNmJqOTVyckdENllLSzF4OFJaVEhMY0x5NU5qaFc1V1ZCTkVXREkzMk05QUhQMy9FYk51Q0c0R2VGK1NVQ1dyVndOUWt2U1JrZExjN1FNRWgrSkFiTG12QmI0MjFIOHVMOEhnMnlQekhGL0dkVDRxR3dvWjFaVnJQWWwwVmhaaWkvZWw3eDh4LzU0bG9FTXNrWFM0PQ==  

 
Page 1of 3: 1 2 3
Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.