Does accident reconstruction help prove liability in a multi-car accident?

Does accident reconstruction help prove liability in a multi-car accident?

Yes. Accident reconstruction experts are trained to compile all the accident evidence, which may include photos of the scene and the involved vehicles, police investigation reports, analysis of car damage, vehicle skid marks, eyewitness reports and weather conditions. They can reconstruct what likely occurred before, during and after a multi-car accident. This information may be useful in determining whether a victim’s injuries are the result of one driver being primarily responsible, or several drivers contributing to the crash.

multi-car accident

Car Accident

cTMwTm9sWitvMFd5cm9PSlYrdXp0MDhIMVB2T1R2RVlVanhVWERCRzZjS0puTkNmamhReEVQVXliMk56Q0lra2k2Wmx1M1hqMTRKZGVmQnNrK2hkVElubmU4ZllhNEVjSEhPeTRGRmkzbGxJRUhieERMamE4VzhQSEtRYWNwSHBvM2JZcThYUldDVDVVMTJJZm0yaEFTdW9ENUVXSmZSTWFRMmNJRGJIV2hTMzFVOFRrWW1pRVppTU5aOFQvMkFJZFNwNHFyWEpqWmhSNk5XbklnTDZmOUhIYmFpRzZMb2dDRXcxYjRSN0JiT05TcHZLSFVRRUxvdHRpeWJ5eTlBVVY3SWFjM21icC9ZVlB4eXdpVjY5SlNpQWlsdUZXMmp0dGsrQ3VnT3p6Y25ZTU04RFRwMVBtNEYvcm9aRzU5L3VWUm5sa3dTaUR1RGF5MitSV2lab29sM09LSnh2Q0czdGRhck1kdnJ4d0RrV3hweGpjYnYvMGhqaXo4cklnU0t2dG5yM1NPVktiaDg3MGRYa2dqM1JRaTI3T1JUWkRZeDRlZm5TMGVmM1dWdlE3YUJiOWVzVk1rc2ZLUi9OaGJ2QklaMEtIR0pTaWRaQjdqZGo2dXd6UWE1Mkw0MlBmNEpvQmE5UVozdGRGc0M4UWVnOU4yS1MxQXdnU0E4N3FrejRXeGFCekdIZ0xWWUs0OVpreTVMQ0d4TjZPRDNoQzhZR3BWY01BNFZVU1IzSjlBd1FXQ0M4QnBwOFYyZU5QazdkVzA5bVF0VDBJMWl6VU4yV1NKUE1FemplWS9PUUJmUzVmV3daU1NzMjhvMHlwckFrKzJwTW1sNUxwQmVlSEIvNnFQdmJmYXFqVS9oZWMyYjdBUGRmblFGQjI3VTk0ZGhaVjcwN1BoZHNWMVNKSmNXT0NmcG9teE5ndEgxWU1QU1BpNjJNRmNGQ2dINmZTSmp0S2puYmJ3WjhmZ0RBV2c2WEtuUGJLUG15Z3FhTGRYNUpRS1NVaHRSN0swWmJ3YXFIby9BRW9VMmV1RFZjaC9NVnVnZVhJOFI3OTB6Vk1IVW9yVEdTeUdsQ3VaV0ZlTHBYd1ZLTVEybjdrdGpZTzNnWGJ2eXRkRzZaZDk1ZjJ6RUNyNWt3dkJvOFM1OVVyVUliQVhTcUQyZkhFRjFlRXpEdHVOS2FCMjJOM0ZXaGwvZ3pxaGlWd29wL2NKYTFCS3k2VWZobTFBdnRiUUZYQ1NDWEEvTmdJREhtL29FaFM3cTZsSE9wU0tRcUc1dlp4YUdFYVIzY3ZDaGV4c01GMWZyTnNoeEdsS1V3OWxqNUZLVnJCSkZ3L1pBWWoxOFBrdGNDd0F3YVpWbmxuNFk4RGVCVjltRmNsK0hjUG5VTUdLREdJM0lxeHd6SStGSTRXSHNGVFlXaUVSU1pYSTV5UngwU2orL0lya0dJMXh4c2VqTTM3SlgzSHI4a000a0NuV0ZIREp1L3JxNHhCNFEySzJUcG80RGRqSS9ob0ZwY3NKWjU1bzRTM3k2VGVhN1dkS2RVMEFiUE9tdEdFQmlXSWRLRUZaWDhiSEdQNXhjT0xVVkkrRFlrbm9hK3FvM2hydThGd3BhMVNjYVpXbnM0eTJHUTBzKzU3VURGVW9EdCtsVWljbXhhK0R6TmN5Z1JtWGFNNkkxR2lBN0lLODE0V3hIOTBoVk03dlViN3BYdFNuR3QyU2c5S1Z1eGpMRS8zRHQ3Ym5jbmJaOWtpa3MwNXU0MVd6dWREeHZyTU1XN3VnSFJDbkFDOVhxcitXWmowNzI4VFhrZC9Pc0R5RUIraWdjZ2hLd01Bb1pWZWQyZnhKTVF2S3VnM0wvTlFBRzUyYW4xTmZCNmQ0MHg0K0pHUG5aRTRJYjZqV2lnZU9pOWwxTTJjUEsvQWQzenBLeFF4NXU2cjJqWUJXUC9VWGRHN3JwTE1HeHpRZHk0U1U3ZmVMcmJjMFpPdmJtRHkwekdpYzdBeVJpdWRydHdiTE40M3lxWUdzVlRxM00yeWsvWktHV0dBMnpWMy90eitXUUdaR3FGQnhUdFI5UGJoTjMxS250UFZ1T1pBeWNCaVlzbUlHeCtGeVdRcVlDaFkzSEpSSGFTQmptRzFZbUd0OVMxaDhaa1Z4WWFOcGw2a1J1Q0JKdU1GRi9wWGdvdFQraXloTXFxZnU4S2pFWXJKZTQ9


WG0rdnY0TVF4L1ZjY0xzVnNYYnZvb3F0dkZEeGJNYmo3d2M5UUw1dytqU3hZOExSRG16WEtqSldlZSsrUTRnTk9BalZ3K0ZuTzFOV01TMUJwZnlJYURFdXJSMTQ1M2o5WFJEK3RFMmlNc3lqelg2NEpJN2VtaTJnZzY0NnlNMnhwZUcxaVI4MzFTSWhCVEsxa2dsa2JTT2M3Y3BNQzNrZHhZN25jd2tWaXUwOGRjZlBRLzQvelpBYVlaenNYUkJFVTFzWGtBSXM4WXl3V2VFbFNPMjVyMWlLOHBTbGVxSkxBQUJHYzJESHRQbDNQZ04wSm5uQUJaWlhJbUJTOElYMVpMeUQ2UytBS2VrUUJENHJXZmQ3czVld0h1aWpIY21hZUgraE9tcVN3Nk1pbmF3UHVrazg3bUNwaDVqNXI4OW5ySlExb2g0Y0IzRm5CYWR6UU5UYU9tQzZCaTZPV3RWUS9jd0dLd1Uzc0NvT1JHRDJ0NGpPQXZWNkZ2blovNHRIc0VZQU8vbEhhU0I2YTgxMHRHL1oyR3hDMzRDMmgzcFEwTGowekV6c1ErVFM5eGZ5WUlsWllMeUZQaDBUU09wNEJYK1hOS1VWSWtsam9sbFlhOW9XYUR1L1hjdWVhL1c4ZFFZV1ZVbG5OZUhoY2Y1ZTVRZTNYNENvNDhRUXpiQUJSNmRmOUcrKzRsOHVmeDNjRFNvZU4ydWExUnNWYVRhKzR1RE5QcUhsK3pidGdpUTVVZ0hyZ2o0TGNuemF5N1c2RklqUjZaYkNpN1pMTlQ3UTh1WkVSd3lSMldma0ViOEtLMC9Va2JSMUlVenljTkRQWGFLVWVhM3ZVM3lCZktYd0hocEdMTENxdHB4UUlBOGtWbmk3R1piWVZqMU5GV3ltNkFsVDRYTm5rOTBlbFI5UVBibkZ3M3grTkN2QWRTRTRXRG10b1B4M0Q1c1V5UUFsQ3VVSVBrZGF5Z01oMVZzZU1WWWdDWmhVNlVhNVRUWlVTMFZwTk9lRGJ0dFowTTZtODZ6RUNqZm1hUVdIcFIrOFNsc2VRY0NhK0hweEtBVWpGTXA5NFdFNGlFZG8vSXo1NmlMT2o4cWZBNHNOTm5wa256d0NtRUFzN2g4TjZmTlFvQTVKWWxnaWFOOHRVMjVoQll2VWdZaTFXVHdnY2hQWU5EWGR5S1J0VHg1NzE1UlZSK0pLVDl2V2hVd0dTajBVc29xMkZ3QmJhdjZvQ2M1RkZhKzM2STFobE1CNWplbVlNYktNcm5uK09XbEdRN2ZjMGV5VWR6UGhydlZBZzhSb1MvMzY3RUYrUllQZDMySWt5ZnhlTXgyYm4vbnNiTFFqa3VXVkhGem50R282OFNWOWZ1RFhmNEdTcHlXM3h3bkJ0aXBYL3JvRlpldlNsWTByT2Z2bmY2b1gwUzhDVDJpVDJ6aUtDSUFIeTdFNWpqc21udHpsTU0vSVNITklHTWNPY2huUERhTkprbVluOG54VDJ4Z1FxZnVlaVY4PQ==

Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.