How much compensation can one expect from the Insurance Company for a car accident injury?

How much compensation can one expect from the Insurance Company for a car accident injury?

Insurance companies will compensate for your injuries depending on the kind of injury you have suffered. A damages formula was developed to determine how much to pay the injured for non-monetary losses such as pain and suffering.

The medical expenses are added up and depending on the severity of your injury, the total of the medical costs may be multiplied to compensate for non-monetary losses.

Car Accident

cTMwTm9sWitvMFd5cm9PSlYrdXp0MDhIMVB2T1R2RVlVanhVWERCRzZjS0puTkNmamhReEVQVXliMk56Q0lra2k2Wmx1M1hqMTRKZGVmQnNrK2hkVElubmU4ZllhNEVjSEhPeTRGRmkzbGxJRUhieERMamE4VzhQSEtRYWNwSHBvM2JZcThYUldDVDVVMTJJZm0yaEFTdW9ENUVXSmZSTWFRMmNJRGJIV2hTMzFVOFRrWW1pRVppTU5aOFQvMkFJZFNwNHFyWEpqWmhSNk5XbklnTDZmOUhIYmFpRzZMb2dDRXcxYjRSN0JiT05TcHZLSFVRRUxvdHRpeWJ5eTlBVVY3SWFjM21icC9ZVlB4eXdpVjY5SlNpQWlsdUZXMmp0dGsrQ3VnT3p6Y25ZTU04RFRwMVBtNEYvcm9aRzU5L3VWUm5sa3dTaUR1RGF5MitSV2lab29sM09LSnh2Q0czdGRhck1kdnJ4d0RrV3hweGpjYnYvMGhqaXo4cklnU0t2dG5yM1NPVktiaDg3MGRYa2dqM1JRaTI3T1JUWkRZeDRlZm5TMGVmM1dWdlE3YUJiOWVzVk1rc2ZLUi9OaGJ2QklaMEtIR0pTaWRaQjdqZGo2dXd6UWE1Mkw0MlBmNEpvQmE5UVozdGRGc0M4UWVnOU4yS1MxQXdnU0E4N3FrejRXeGFCekdIZ0xWWUs0OVpreTVMQ0d4TjZPRDNoQzhZR3BWY01BNFZVU1IzSjlBd1FXQ0M4QnBwOFYyZU5QazdkVzA5bVF0VDBJMWl6VU4yV1NKUE1FemplWS9PUUJmUzVmV3daU1NzMjhvMHlwckFrKzJwTW1sNUxwQmVlSEIvNnFQdmJmYXFqVS9oZWMyYjdBUGRmblFGQjI3VTk0ZGhaVjcwN1BoZHNWMVNKSmNXT0NmcG9teE5ndEgxWU1QU1BpNjJNRmNGQ2dINmZTSmp0S2puYmJ3WjhmZ0RBV2c2WEtuUGJLUG15Z3FhTGRYNUpRS1NVaHRSN0swWmJ3YXFIby9BRW9VMmV1RFZjaC9NVnVnZVhJOFI3OTB6Vk1IVW9yVEdTeUdsQ3VaV0ZlTHBYd1ZLTVEybjdrdGpZTzNnWGJ2eXRkRzZaZDk1ZjJ6RUNyNWt3dkJvOFM1OVVyVUliQVhTcUQyZkhFRjFlRXpEdHVOS2FCMjJOM0ZXaGwvZ3pxaGlWd29wL2NKYTFCS3k2VWZobTFBdnRiUUZYQ1NDWEEvTmdJREhtL29FaFM3cTZsSE9wU0tRcUc1dlp4YUdFYVIzY3ZDaGV4c01GMWZyTnNoeEdsS1V3OWxqNUZLVnJCSkZ3L1pBWWoxOFBrdGNDd0F3YVpWbmxuNFk4RGVCVjltRmNsK0hjUG5VTUdLREdJM0lxeHd6SStGSTRXSHNGVFlXaUVSU1pYSTV5UngwU2orL0lya0dJMXh4c2VqTTM3SlgzSHI4a000a0NuV0ZIREp1L3JxNHhCNFEySzJUcG80RGRqSS9ob0ZwY3NKWjU1bzRTM3k2VGVhN1dkS2RVMEFiUE9tdEdFQmlXSWRLRUZaWDhiSEdQNXhjT0xVVkkrRFlrbm9hK3FvM2hydThGd3BhMVNjYVpXbnM0eTJHUTBzKzU3VURGVW9EdCtsVWljbXhhK0R6TmN5Z1JtWGFNNkkxR2lBN0lLODE0V3hIOTBoVk03dlViN3BYdFNuR3QyU2c5S1Z1eGpMRS8zRHQ3Ym5jbmJaOWtpa3MwNXU0MVd6dWREeHZyTU1XN3VnSFJDbkFDOVhxcitXWmowNzI4VFhrZC9Pc0R5RUIraWdjZ2hLd01Bb1pWZWQyZnhKTVF2S3VnM0wvTlFBRzUyYW4xTmZCNmQ0MHg0K0pHUG5aRTRJYjZqV2lnZU9pOWwxTTJjUEsvQWQzenBLeFF4NXU2cjJqWUJXUC9VWGRHN3JwTE1HeHpRZHk0U1U3ZmVMcmJjMFpPdmJtRHkwekdpYzdBeVJpdWRydHdiTE40M3lxWUdzVlRxM00yeWsvWktHV0dBMnpWMy90eitXUUdaR3FGQnhUdFI5UGJoTjMxS250UFZ1T1pBeWNCaVlzbUlHeCtGeVdRcVlDaFkzSEpSSGFTQmptRzFZbUd0OVMxaDhaa1Z4WWFOcGw2a1J1Q0JKdU1GRi9wWGdvdFQraXloTXFxZnU4S2pFWXJKZTQ9


WG0rdnY0TVF4L1ZjY0xzVnNYYnZvb3F0dkZEeGJNYmo3d2M5UUw1dytqU3hZOExSRG16WEtqSldlZSsrUTRnTk9BalZ3K0ZuTzFOV01TMUJwZnlJYURFdXJSMTQ1M2o5WFJEK3RFMmlNc3lqelg2NEpJN2VtaTJnZzY0NnlNMnhwZUcxaVI4MzFTSWhCVEsxa2dsa2JTT2M3Y3BNQzNrZHhZN25jd2tWaXUwOGRjZlBRLzQvelpBYVlaenNYUkJFVTFzWGtBSXM4WXl3V2VFbFNPMjVyMWlLOHBTbGVxSkxBQUJHYzJESHRQbDNQZ04wSm5uQUJaWlhJbUJTOElYMVpMeUQ2UytBS2VrUUJENHJXZmQ3czVld0h1aWpIY21hZUgraE9tcVN3Nk1pbmF3UHVrazg3bUNwaDVqNXI4OW5ySlExb2g0Y0IzRm5CYWR6UU5UYU9tQzZCaTZPV3RWUS9jd0dLd1Uzc0NvT1JHRDJ0NGpPQXZWNkZ2blovNHRIc0VZQU8vbEhhU0I2YTgxMHRHL1oyR3hDMzRDMmgzcFEwTGowekV6c1ErVFM5eGZ5WUlsWllMeUZQaDBUU09wNEJYK1hOS1VWSWtsam9sbFlhOW9XYUR1L1hjdWVhL1c4ZFFZV1ZVbG5OZUhoY2Y1ZTVRZTNYNENvNDhRUXpiQUJSNmRmOUcrKzRsOHVmeDNjRFNvZU4ydWExUnNWYVRhKzR1RE5QcUhsK3pidGdpUTVVZ0hyZ2o0TGNuemF5N1c2RklqUjZaYkNpN1pMTlQ3UTh1WkVSd3lSMldma0ViOEtLMC9Va2JSMUlVenljTkRQWGFLVWVhM3ZVM3lCZktYd0hocEdMTENxdHB4UUlBOGtWbmk3R1piWVZqMU5GV3ltNkFsVDRYTm5rOTBlbFI5UVBibkZ3M3grTkN2QWRTRTRXRG10b1B4M0Q1c1V5UUFsQ3VVSVBrZGF5Z01oMVZzZU1WWWdDWmhVNlVhNVRUWlVTMFZwTk9lRGJ0dFowTTZtODZ6RUNqZm1hUVdIcFIrOFNsc2VRY0NhK0hweEtBVWpGTXA5NFdFNGlFZG8vSXo1NmlMT2o4cWZBNHNOTm5wa256d0NtRUFzN2g4TjZmTlFvQTVKWWxnaWFOOHRVMjVoQll2VWdZaTFXVHdnY2hQWU5EWGR5S1J0VHg1NzE1UlZSK0pLVDl2V2hVd0dTajBVc29xMkZ3QmJhdjZvQ2M1RkZhKzM2STFobE1CNWplbVlNYktNcm5uK09XbEdRN2ZjMGV5VWR6UGhydlZBZzhSb1MvMzY3RUYrUllQZDMySWt5ZnhlTXgyYm4vbnNiTFFqa3VXVkhGem50R282OFNWOWZ1RFhmNEdTcHlXM3h3bkJ0aXBYL3JvRlpldlNsWTByT2Z2bmY2b1gwUzhDVDJpVDJ6aUtDSUFIeTdFNWpqc21udHpsTU0vSVNITklHTWNPY2huUERhTkprbVluOG54VDJ4Z1FxZnVlaVY4PQ==

Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.