What are the different reasons why compensatory damages are awarded in personal injury cases?

What are the different reasons why compensatory damages are awarded in personal injury cases?

T21NdDdXUDI3dk9uRERONVh3MFdZb1M2c2NVUU5FMktkdG5qTUFFdForbHhZak9LY3pRTTNHLytndCt3S01ZRnVRbHVpYyttZi9JUlhGMlhFZXNJcVJtSFVOVlhBU3Y0b1hLcExCWm9aMkM5c1JzdnpVeitxRmhZYVgvSEI4bG9tcW9QYU9yOENoNlEvZmd3MHY5bjZycFp3a3dEc3BxTHVKVG5ncnlhUFBEQWxHZU1JdDFKSnhNWGJzK3doL3NFL1crQnpSZUtGVnZQQm81UUxyR0N0ZFE5MHNYNkVzR0xQaklQYW9YQ3IvT1M5dWt6MXNoODZ6MWkxL25Ca3Z5UytubTVENE5Ra0o3cVRxUkJrYmNXRThHeDdtbnpRNG5DbkppNzBXR2lLQUdjSEVJN1pYMDF3cUY3ZDJENHBhbzdYT3M0NXI1YzZHVlFOU3lRMDBNNUVMblNuQlJ1TStaaTVUcDBBazh3dUJscktheTNXWURWOU1VcTVhVkF4aktsTGptd3NsamJ2eEFSdUF4b1gzazhIMjhWWFZuVXVDbEdQditHdDNVSWpSVE0zTkx6UTZudjVJTUFpV0tZckRXU2tPeVdMSy96OGo2S2JzSkFEc0N4SENNemQ0eHhKalh4RVBucDMvQytza2hHY3hRU0YwU0FmMVZPZG52S3cvOUJTK1RpRGhhVnY2Qi9UcGxiNjdPTVExRGhOcTF5MDBsUGE2dVFGYUcxYWVXeVM4T0VTKzRlWHMvSXpSWlBIT01Xcm9rWldib3ZBZjdMazNGK2kzTmdmZWlrdzRGUnJNZ01pSWN6cTVQeEhObWx1Y2w4MlpTQkU2a0R5Y2lBTWtZVVBTU1B4alVqdzY5N2tKNnRtd1F1WG5yc2dnbk45QUtyblVMWmhwYSt4disyRHYxcytObmkybXY5bXErK2pqZ3ltVE4rNEZVY1lTMmJYR0JjMTdoZ0VxeElNYXNhODhVaVRXUTZsU25YZ2xnWk5jYXhiTzNuSTAxa0o1T0RmaG93NkZ5NmUvcUQyWlNKWHc0SVNBb0I3bUJmUFZFZDUvN3IrUHJCUGdzV3JTaVp2WUgwK2tZeWxBdnJUT2JLU0VaYVdKU2hjdlBXK2Mva2hkOFNxT3NydFBPL0U1M2ZnU016Z3JMdzdnRHczN3Q4ZDFOZ0JRdGpwblIzWERHV1JTUnJ2NXNtM0F1MSszREt4azZoYmZuR0VJTzFGTGpPenBhSGFUVXo1dUxvaXJ3dTBzZkdXOUUxY2k1aEM2dXJKem9HQVFwajBtUzRjRURpZVRjaW5KWU5RMWZBU2RYNVBpUEhKZHNnZCtuZ0dQTlBVeEdCNWZLQlNPSHhMQmJ1aVMrditQUGxIV3hseFZMelFmU3Y4VjJsMzhuWEpkV2FmK3RaTTJFVENWb2JZQyt1SG9EUzJJMVJEYVBTYXYvczVIMEVIUWVHU0VDSmdxYzJYRFN2RjVOZVRhMHJBNmNWRzNCbGJBSjVVNkpqUVVlUDFiTVlVR2ppa1J0V2Z3T1lCQVRxQUVacEVjc3RXbWtYclNJcDAvZERrUmVuckYycVpKa3JNYy85UzBNSTAzd2QxMGFIS2JtR3JIVlFNMGt1WDJwR0w4SDYzYlhZb1BIdWNvRVRsRlBjVUZhMkprM1VYSEU3QTA0MlFaMzZDUjdIalRFaFBaem5wbHQ2Y2JtM1ovY0NyOTBzYjVwVElNSUVBSURoRXlWM1ZXWWY4S0NNZ1U0eG15VWJPMFprUWlkaElzbzlQUmc0ZUlNak9ZdlpaVDh3ZkpzUUx5U2VSYmVldDFPUWZPSEpjeWI1MjBBaUpReElnbVBtWHhTcGxTNCsxTy9QQ0JZYmRreXRocjZNcHJrckpTMy9KNllHWitodXkxZ3UrQUM5NytxVXJwWFhZbFRVZm5CeUJLR1RkbWN4cXoraC9tWnZFUG52Q0FEWkxPSWJid2JjcktXMWZKdTJLUWpLSHRYZkh0bHIzaFNqblpET1dTZ01aQXRiaEZSb2lDNENPV0tNRmhOdGhLdFZUM1QxQmFFNFJRRjRKYy9EY1kwMSt1V3JhT1VnMnNUT1hzSVNqSzhFTGFCWkw2UWl5enBxcnZ3cVZZVVVUTk1qOWNWS0g1QnVJbSt4WHMzT2VQTEw4VzZXWDFJWTJ6TWtVRS9QeXRPbVpCL210aVpUNzZqZHZ5SVhxQktmQTVhdEpjOGlZZmZQeU1UazYzeGZRM1Vpek1TWFF1VUhITExaYSszdU5pRlF5ckdDK3hZUXV6QWhwa0czTlZ5cEFJYmp2Y3RLTy81cGZGa09sT25mZ0Y4VHB5UXRhSGNpR1RkR0lmaGJsK2FHUmtKVlcxZzFTeGFMS21YOTJEZkVMKzAySlBPTHEyL21jWWFQVGxMeVUyOTE5azRNbU0zOXA3QzkxOFpRTmhBczVNRHdmYzY5Y3BSVDMxeU9aMHVUM0JHd2JZclIwL3pFc2szRzlyTzhqYVJML1BMTHBnZytOOTByRVVOWnhobkpDdVBaUnFhQk15VWhQd0FsejVYS0NSaTNWblg4bXNNb3JqdWRmd0Ywa1RMcVFLc0V4T1ZNT0RFY29pVGdmR011aWl5eG5IcWc4S1g2MkFrTDUyY3ptcWIxanZySmJPMUpxcU5EVGNtbFNjNEVsU3ovQ3BGUlp2TCt5NlpkQ3Bpd2ltdlF4TUNaNER6c3E0R2RzK2kyYnE1clM3cWpPRVgzSmlLbXRiRVpwSWxWaW5QdDFQSS9iVnNEcTJaRWM0WVd4WkFCeGx0RGJFV3ZMbEFTV3dEclRSeUtqU2NzVFM5Y0VjY0lMcGdMaWd4KzBOTE5uR2lIV3Q0Vkx6ZTJlQXFiTEtzd3dmZjdZWjdqSDc1ZjU3UVErRngzZjRVOUFXV2VCa0wvTzJNZnFEc1c2dFhtT1RUZ0l1dHAvUnZoL0lVSDg1V2VvdHkzbFU4NTRvNEw4d2xuUEhSMlJCZ2NTUWJtSEtTN1ZrZjI2T3VpUytpOE40WHBWNE4vQ1FIdEgyRGVoN01tazQ1UWY3WUJIUDlLa3dRSzJJeWVRY1BNb0hNVk1Pbkp6K240Y2w2bVhXK3pZZzljREZlUmMvUXJnYVY3MnloK0J4UVVHTFRlUlRVZHV5eThDVGVJZVBOUnJzd2grV0d2L2UxVFVnYldGc1hUdmJDNDMvdlNCM21aeTdicnJTUWdqcDd6d0xVTlRhZzV1RnNWNUhTOSs1Y3dxUC9ycTVhVWZ2UGJSUnQ3S012V1hSK1R2bllpMU1ZbXhZL0VVUUZLblVYbGI5cmpiRlhPbzU2RjgvUnJXTlh1

Personal injury

cTMwTm9sWitvMFd5cm9PSlYrdXp0MDhIMVB2T1R2RVlVanhVWERCRzZjS0puTkNmamhReEVQVXliMk56Q0lra2k2Wmx1M1hqMTRKZGVmQnNrK2hkVElubmU4ZllhNEVjSEhPeTRGRmkzbGxJRUhieERMamE4VzhQSEtRYWNwSHBvM2JZcThYUldDVDVVMTJJZm0yaEFTdW9ENUVXSmZSTWFRMmNJRGJIV2hTMzFVOFRrWW1pRVppTU5aOFQvMkFJZFNwNHFyWEpqWmhSNk5XbklnTDZmMngydWxwWThaOXUvQXBoc2t5amQvV0w3TzRyRUNMK2Fpdnk2ZkdsUDR0VGFYUGx1NFhzZGxqTDd4VUo4eTdDV0owbjR0Rm5YVkFxZUhDRTB5QjJ2Z241VDJta2hjMkpaQmRrWWpjbkxQZCtqU3ZLaytZSVFCTjNma3JCMTFxUi9Ba2ZTalZCR0JLdkZ1b1VjdzltWjBoRXB5Mnh6WDVQUmUxNVdyb2NSS201U3lLMndkSjl2Y3pmRzRTN0VtYW9aSWVmbEZNTkxPMUVVempqRUwvd25vUUVTTWIrWCtDUWVaQ2ZtNDY0dlpreWFlZ3Vod0pxTTF3b1UrTVF2andnSzZKbldmV0NLVW1hZlVEMUVuTWxjQjBmRGJxeGx0OWVFR3lGb1NBSjNVSjlwUklXb2FWVjFXckFZNHBzb0pPZWNZR0pSUmdqSWg0cCtHWFNyNGFWM0NBeFRhNCtOL21KUldGdjdGU2h1SEJpck1qeklSY1pCTHNoK2pjN2VpY01IUitsVWlGVWRBbXlQSm4xM0Vrd1pvSUw2N1YyWVRsSzloSmFESmQzRGp3MEU1Uk1EUmdXMkRIcUdFZFlpTXNqK0ZKb3VIWVBUQ1JkWi9mbi9UVXlDTndrYWM3Z242ZXNiaWtkRkk4Q0QrTk5uckY1SkRrcVI5bkM1UkVqcnZSR0hzQkgrNmQ3OGZCREFDWVZoV0RQMmhRQUkxUzVNWEZXeFdKTEI1UjJkSVhkUURodHhQSVl4NnZacnB0SVgvbG5pYWtTV2xVajFPb0xPOWh5dVhFUGswUTV1endVQTRaRzZzZGFmU1c5dXJsRk1nSkQwalBUVkREenE3dDBTZjZDY0krWmlrZHRMM1RtNmIxTjc5S0h1VlJxMmxYdFlLeXZtU3p4ZDltVmd1TW9BMkJxNEpwTkF1ZU5IcWlnbXplK3V5aVczMTk5R3VYaS9IV3VhR1Q3UjNZNXo1Z3hXYUVkWS9nNlJMU3VUVkp0RU1aMGNBdW1SUHdYUWRySkhJTHpKV09ha0g2RzdUV2NtZGxMS2lqMGVHWStkaCtpV2loZmhLeTBqR3ZWZ1ZzTU9MUndBaUZVaWF2cmhHYWZNckpWTStwTU1sMW1rVlptS1EvZ25RSVRhdUhRQUdjeFo2MTllVVJQeW1XVGI1MkJaM0crSXFJQVFHd3RrYVorNVArQzB0S2NIb2dOVGRETVRqS2VjbklSeE1WVzV3Yk1RLzhDdXhXYjRVSnZmZGFxdW91VkJESlF6Z1lXajBBemw0QjU5ejBvMm15blVBUHhRc1hpT3N2Mm53WVNkWWhYVXlteXlFVlVxM3RBbWtPbGg4c3RVRnVwR0s1N3JZaTRXbGMydjJyUjZqQmw0ajJub1VNN3NlYTRRQXErTTd5QUh4bVc5dDZBUlJlUjlqMnNQTG4yVlROTzd3LzNNbndJa1pHNUxCdURyREV5MEJ4Wnh4bm8yamRIaS9ZV0hGczJ1TXo0S1lTOFdWbDJTVVV0U2laM2ZlMUZkMkk3VWkxNzFWbjJPU29pb2Y1Sk1nOWZBUFhqOWFXamRJVVNCWEJLbnFkYmhWQnkzb3NZNlFUYVpxbm4rSGUvNXlKbVZHUCs5UDRwV29QRHYrUGErdnkySzk1dzRTSVpWc1Q4TERXaUJtQ1N5YlhiZFhnaXlpM3VZZlc3aUNaQVRQVVhWbENWdWdMcGU1N1cwVUY3RHh5NC9BOG5wUktTdDVHSUlxcWVYK0JuUlB1RTYvb2lRaGl2a3k3WlBMNyt1emJHQllIdWNaTU9LVkp6VUUvWWZWMTg1RExPU0pHMFFndko1WXd5bWlSNnZuRkNCWDFkNllIMVNCZFpRVmx2ODBGOVFlWVVrdFJGZGtmMGJvNEI4VnBIWTNqOFdtY29lcUpGdGR0aXFrYTcvNitSMDlRUmtweW1JUXJhcGRzUzd0NWxYSi9vSlkremkyOTByZ051b2IvdVhDOExRTlhZcDBZZmNaM0F0MHg0U0s2aW9reTQreHlLTGY5YkpLWGFYUi9Ubm9tN1BrWXBkanhHTlhBekpmNGN4MlEwSUdJbmMyK3dycUFCc0NwdldYUXFXNXNGY1lvQU5IT3REV09XNnRBSVV6SlJISUtOMnZrM2duenpMQVE2WGJYSythcjluRTVCNnNPcit4cXdHRU40eXh2V1VpVlNVM0VvKzVvQ3F0enpiQmRFZ0hoZ0Z1dWRwQTdFM1hzZU5rR1V5Q0RPbDFqcnlUWHFWWlJ0cGdJN2pLa3FtZXdsN2NRSlY5MUdRNC9KbWYzZ3llSWs0Y0IzTDRxTVpTUk10K3p4aEh6czV1dGJBdDNkcjJ4b3pscjhsc0ZQQWZlcWJaV0Z0VmJlTC9KSnNaSmRtRmNsYXBOMms4bzNrNXNwVmNNYmZ2QTN1QzA4Tlp0amZYOWZOdzhTWE1sam81RTNsQ2NLZi9SQ0VnUDNBVDZ1a1IzNnlEM0ZhUFcwTkZpRXd0bTRkYk92dU03NlJNMUtkNG1PaTlJQXNXK2wxTHVyckMrNjlBcklsdTFxaHpyU0lmb3UwTC9saWpDSXlLU28rTWM5aWd2cWd2cmNoUjdqQ2t1ekRLMGpKQ2xFbHFBaUtHUndCYVd5SHd5Z2RQRlJTajV0aGlJTlo3Z0RYa05KSENBVXlXdkV3U2tlYUJsU0ROSjRTMUY3a3BXdDVWbm9MQkR1cFdDTGVGN1hwY21HU0RxOGtjTlpOV2swcVkwSHA2SVNsbFRXS1hhckFWUko0bWVUMWRhLys5STk3bEs4SDBCRUFqd2F3eXJNaGlkdHFCSnZIcDRSV0Q3bUhmaWhUM1BLMUlOejBtcnhPVElTWWtuWXgyalVMY01NVDNsM0RrWElrNmJScTFnZXVsSWpLNzF1WDhkOFQ4ZTRNa2pabVlvakFPMTJWUndJQlluWS9NY1hSaC9CRHhKdFIvTUJHL1RKMjNoRitlUU9reHFiUHl3eGxRYUtQbk1IaTI1TWlvU3E3K203TDRxczVFdDl1TlNwbmtZWWxtak03WTRnR09hamNUNGZjcTN2cUJDSnhZZXgwME5uNFR2dk1uR3pySVlOaVhBYmNIeU1mb0JCdk4rUTZsbDY0UzZnL3phK2VwMGFrNmpuS2pCMzN1MmNadVhvR2gvV05zcHJPcGdsTkdxSVVRV25sREhXQ1NQc0JmQVhJQ3o3UnRlYWJDMzNwR2c0ZHBTU0NWSGxJTE5OdURneE5TVFJvbmdJRVlvb3lrRFlic0JodUc4WGZLTGQ4WXJrbWVXT2kwSW4xcGlnU1AyQ21WbSttd3h2NWFtampNTTBaMTJJWTUyS0lvYUJ1aHBad3hWcVVyNU92M1FNc0FpRlVRaENzd3U3OHA3a29tVndSWTJrSFFTUEt4OW5rNkRMRXF1MWthS1psTFRRQ2JWQ09aZzFKdmJ6alZqSzNUNTh1OUR1SWMxLzB2VExHQlA4VXZtQys2Q0hmQWhYNWlnc0wyWUIrS0Q1N0lYbldlRmV0VHJDMmtFc1VVRHV1aXp0aGtTaG5Rem51ZWFQanlCcEJKRlZZd21iZ0R2bi8wNStzZEcyc1pudlR1cTY2emQwOGdFbGt1R3UvMU0zOXpJNVRaTXphM2RBeG52SFgrNW1mTjJ3VDZwSktEWnMzM1ZGUnp5Nm0zUC9JY1VtOXdOYkZPcWY2VXFSNDlBcXhSVlBTbE5mL0NGdG9Ydm5yak9oZi8wblpSdExKYXFzTk5yKzJQWXZuZ0lhVkI2eXpMMjE5bkZSMWhqRVRLL1Nzb3Vja3paeXpVOUFTQk9EY3FHK21ha1Q3aVFiNUI3c1N3ZkpQK2ZvT3h3b1NtdHIxKzBKa1Uwc0hQVjRONUdRajJXRzd1OVViVTM2SmZlRFFCY2FmL2FUM0NvOVN5NEt1cEVMbkJ2WUgyOGVxNlFUV25kRXpLQTdVSStGY3N3TmJMMmJ5UTYxNWsrUjRqblFSTTRkQ2hITHBWc1lWejdPL1ZWRXpURW1VeXVIVTJ4Rkh2WjJxcFhrWDNvQ1NhbU9oelh5OVJNb3cwVGxvUFF5akFFbURRN013UTJEWUNvb1JxVU1NSUNhbjRHcENuMHJLZE5PTm1uZVBhUzBYeDZMa3ZYSjhaNDBjRmNYYmp3bUN2NDFONWQ5QkZhTlFrMTBaVFhEa1RlaDNscTRpNXV2UTE0MmpaWVFXMjNjSjJGZ0NVTDVxMnJPbVQ2YU92QU0rZ1c3NmlCRC9VOTc4UlFrUk9KTFJ3SnhLTXh5K3dLWjc4bmpXRi9aMlp0OUZrNHpBWU5BRWJNSEtubTlacWh6NzRyZDd3YXhBN1hNbWx3SGtYZk9xL2hyZS9wa2o5T2lsYWkvcUM4SEpzazRDYTFoeERZZ2ZkR1hEdGkrbEhtRVQyOTY5QVkvemV6YmN4TEdvUk55MFE9PQ==


WG0rdnY0TVF4L1ZjY0xzVnNYYnZvb3F0dkZEeGJNYmo3d2M5UUw1dytqU3hZOExSRG16WEtqSldlZSsrUTRnTk9BalZ3K0ZuTzFOV01TMUJwZnlJYURFdXJSMTQ1M2o5WFJEK3RFMmlNc3lqelg2NEpJN2VtaTJnZzY0NnlNMnhwZUcxaVI4MzFTSWhCVEsxa2dsa2JTT2M3Y3BNQzNrZHhZN25jd2tWaXUwOGRjZlBRLzQvelpBYVlaenNYUkJFVTFzWGtBSXM4WXl3V2VFbFNPMjVyMWlLOHBTbGVxSkxBQUJHYzJESHRQbDNQZ04wSm5uQUJaWlhJbUJTOElYMVpMeUQ2UytBS2VrUUJENHJXZmQ3czVld0h1aWpIY21hZUgraE9tcVN3Nk1pbmF3UHVrazg3bUNwaDVqNXI4OW5ySlExb2g0Y0IzRm5CYWR6UU5UYU9tQzZCaTZPV3RWUS9jd0dLd1Uzc0NvT1JHRDJ0NGpPQXZWNkZ2blovNHRIc0VZQU8vbEhhU0I2YTgxMHRHL1oyR3hDMzRDMmgzcFEwTGowekV6c1ErVFM5eGZ5WUlsWllMeUZQaDBUU09wNEJYK1hOS1VWSWtsam9sbFlhOW9XYUR1L1hjdWVhL1c4ZFFZV1ZVbG5OZUhoY2Y1ZTVRZTNYNENvNDhRUXpiQUJSNmRmOUcrKzRsOHVmeDNjRFNvZU4ydWExUnNWYVRhKzR1RE5QcUhsK3pidGdpUTVVZ0hyZ2o0TGNuemF5N1c2RklqUjZaYkNpN1pMTlQ3UTh1WkVSd3lSMldma0ViOEtLMC9Va2JSMUlVenljTkRQWGFLVWVhM3ZVM3lCZktYd0hocEdMTENxdHB4UUlBOGtWbmk3R1piWVZqMU5GV3ltNkFsVDRYTm5rOTBlbFI5UVBibkZ3M3grTkN2QWRTRTRXRG10b1B4M0Q1c1V5UUFsQ3VVSVBrZGF5Z01oMVZzZU1WWWdDWmhVNlVhNVRUWlVTMFZwTk9lRGJ0dFowTTZtODZ6RUNqZm1hUVdIcFIrOFNsc2VRY0NhK0hweEtBVWpGTXA5NFdFNGlFZG8vSXo1NmlMT2o4cWZBNHNOTm5wa256d0NtRUFzN2g4TjZmTlFvQTVKWWxnaWFOOHRVMjVoQll2VWdZaTFXVHdnY2hQWU5EWGR5S1J0VHg1NzE1UlZSK0pLVDl2V2hVd0dTajBVc29xMkZ3QmJhdjZvQ2M1RkZhKzM2STFobE1CNWplbVlNYktNcm5uK09XbEdRN2ZjMGV5VWR6UGhydlZBZzhSb1MvMzY3RUYrUllQZDMySWt5ZnhlTXgyYm4vbnNiTFFqa3VXVkhGem50R282OFNWOWZ1RFhmNEdTcHlXM3h3bkJ0aXBYL3JvRlpldlNsWTByT2Z2bmY2b1gwUzhDVDJpVDJ6aUtDSUFIeTdFNWpqc21udHpsTU0vSVNITklHTWNPY2huUERhTkprbVluOG54VDJ4Z1FxZnVlaVY4PQ==

Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.