Blog

Reporting Nursing Home Abuse

ZDZET0k0SHVNT0QwblVNRzBwMDhpVGlDQmxiZWYyWEFVRXFmSWh6bnlMV0RMelRkLzM4MDVUZEZPZ3RRQjRSY3cxVXc2Y2ZGM3hXOXcweW5BaEVJbjQvMDNZU0tWa0FDMlR2TWJQcHpoUm5qWWsxanQxcG9rQlpHSDI2ZW5yMVE4elpBSWw1dDJHUzlDSUhuVnEzWUdTWFZuc0liYUNBeTg4OC9CY0xnSlhDMDZZb1k4SHBpZEJXRG0yUldsbXR6S1R5ay9EOEZZRnZFQlFyMmU0WTJQRDh0RDRBSm16Qmd1dnUwZkw5SXc5LzJ6NjJCbTdUSjNyWWdTQ21SOEZwSnlYdE5WY1lIRm80ajlmZTBSSEdPTEZKbjhwbUVGdzIzVFlsSS9SU3FLendDS2NiMkNUcldWdUFtcWsvZ1piWTFra2VkbUtmQ2pYYXUxbkl0ZVJ6ZGsxK0V1L3I5QzdIM1JEMmpNUmdzSlArZ2tuNmtWVERKTEkrUEttQnRuakNVYnpUQ25oc2lRVU5TRWIwN2R4TnBMTkhVam1QUWg0VjVUeUVxRWdMV3MxMzNkQjdPMlRjMHlsNXhkM3BMcmNmSStMYzhTMEtJSUp0VVpmeEM3bU40dHRuWTJmc2lTQUY5MUE0RHBWemkrVStvZ1VxQ0RpQ1M4WEtlUGxxdFdzZjRtTlRWN2pRZkQ2dE1Dam5GdWFxanRUbkEyWDZKclkwbDJNalI2b09wRkxsTkY2MXkwRjFlNFV6d2MvZU1tUDlFbW1XTXdDajUvaHgzbDdqL3lodHpLRzVYcFphQ0F4YkY4dkxhSzNjQ3FCMXBZYUdRa2pMR3ZvbnR6eXBMcjdoZFhianlWbDJNSzhsNzFYbGhpaDNEdTF1TUdQTVVxTGx1RkQ0NlFodTZVNUtWMGpWUVB6R0oybjVGRGxtSXRIQTMyOG9Jelo4UEppb3ExVTRoUUtwQ2R4VENBenZ1clhhNUc5OExqYTJQdEgwVW9Kd0lGdElrZXcwSkozZWgrWVVNT1Y2T2h3K2xqcjk5b1Y3YUZsYVNhaHNXMmR6eHFOU00xa21nRFAzVEY1QmJiSDFLL3cwTW5OWThRd1VQdWxibFQrWWEyZ1VjdTFBS2JZM21XclJPeitWdmprVXVFVTNpYnIrTjdOdzNlQXBpOWNDZDNoeURhakRoU1NNOWY0N3U4dFNwRDgvcDdpUWJSdDF3ZmRiT1VjTEFJdDU4U25XWDd2UURLYldabSsvSzBoR0p6Z3l0eFlBa3UrVVlHVjFQeFZGSWptQzFDRzNWRWJ6UFJsRzBhekcvODVMZVNhbmpRV0VFQ0VGb3BwTG9ob0FUN1NjbkZ1S2JNc3RzbmZRQ3dwYzBxK3BNZFJJeVgra3FXWlZXSC8wU1BYYlIzb2N1b1Axa2J3SzY2TnRFbzRvOE1TY0JDV0poYUMwUm1FeklFdlVGeTFJUTlEemdDMXE0akdQOTg0bXkvTjdQUC9iUDAzYS9GRkc1MGp6eEtuSEgrOER3TThGTFJHaTFRSmhha1h4eHU4Z1pMU3lQQ1poZkxaUkxkM3NlSDRoTVVDSnRPeHVxUlVqT1ZJVTlTL3pZZ3AyYmIwMkw0Q3gyT3cvVkowZ20vZ04yeHVjdG1mcUxyZENKRHVMc1hvdE5JQjZzdW9ycWFYNUFreTJBeXZiTGsxczVvK1V5clZjWExhcHBISzhuUVc5dkt6NCtBNEZsTDZIYUZucFF3enlnVjI5aGNOd1N6QVYzdEZQRmxMUDE4dmM2WDhkV3hhYXRQaCtLQ0t6alZZWXBwMUF6cnV6TXFnYWpRNDNsd3c3VDJGUXk2SnZNT3YzZ3g4L2pycm8vTTBMVWZrbjdIYWRMNlNBTmtYTEpHRTRFaUNQZFI4V2kvSVlKZGxWNWg0ZjQxMEtjS1RsMnFwSGhmT1VZeDcrZWVXWGVlZk9Db1pPTGNGUHp3eVpCN1h1SDFjSFgzbnRtYTAwRWpSWXhPUEo2Q2NhLzZVcGtEZzdqN0dmRGR1bUZIbmVTZi9PbVFSRXhYa05wQ0g1L0N2YzVHQURrYzNEY2hzMHNZcWYzTXFSbGxtWldTeFFyT2x5WWhXa2VsNWtXMUErbTFJWWN1OHZJSHl1NENCSTlHa1NNMzk3d1YzbEhBS0VqSkxsVVhpaHlzTmxvajRycjZ5bDZHQmJKSXpMTGphYVE4blpaUDRHMXVueERCektkc0liWFNkeldFRTcxTVZtRTFKUVgyaUZBUmUvTzZoUEZzTktJb2krT3A5WTNJRnBxWFJHS1RCNUNmOFlzdXdMSk01aU9OM2taMGNBOHAvbUMvVmpETUU1Qno3YWZPTS9wN3ZoektZaWM2VG1LK24rN2hGdHpmQ0JOdEFoTFc0R1VoWktES3FoaTNlbXBrSmdKam9uVnVvdDM0NjA0eDRaT003Umc4Yk5zK3dBTXZ6UHdDODRYWG1UWmNBTmQrZGxpbWZlbllLcEdSemVjWWZLWW5icWNoOGE1cUx5all1Y2NJb0N1WWFLV3RLekhKTzVETjBuODNYWUE5VWg0VDlaZ0lHd0wrWEY5dHRxcWFOR1NMdkVWS05QMlVhSFFwd1hKbDFFSEFYeUdzZjBHY1EvOEg2NXpKMVBpQ0h3MEdCTmpHcWdoQ3lpbHdUeE9UTElhdUNoUkxrWWNnRDZacVJ6K21XTHVDV3hLb2ZTRmdNZ25uczREWW5sVys3dlQxMUtGWUdGQ3J0S2Z1SitsVVZBb1hwWENLRzFrWkxyMGFXcTNvZmc3VjlrQXBVVVZEZitoeGxnYzBQYTZGbEFwTjZaNXNRd05EOEpHd0lsbXVVNnVwckZLVHc5YmlGeWVEandYUlltZWQ4RHBVWTF1ZjVhYXo1dDVpUUF5OURWQ2VFUFMyN04zdzEwcEhTdTdnR1MrZHR3SEdjNllYcld5YUZocG1WQkpabTBLNndVNG5wNmF6dG8vcTE3RyszNldNMGVVU0xya2toTUVSNjNobUhTVkpNRW5XeFpGZ20vS1BRTm5qUHZxZnZjSDJOdkVtcEFWSnRvNVV1WGxzR3d4RkEvUDVQdnRjYk9QWDNFRWVqV2k4TTh3ZldCM05GTWZXSWt3WEVGR0Z0TDdGVks2V3JFV0dMVU05eW9PMERvVEo2ay9FS2t0bjZpVFRmNmtJUnR0b3V4L054MlpPeGFHYVZSWEhBeHdIcXlsMS8zMlZNZ2tyeWs2Zkc4ZVNXWXNEcjliZy9FUmNSU1pVem1xR3BJdG1uTWk1TklQcFdGQlRTM21sZFNDa1dZS3RVVjhldE42VDhsZFpWaUV0NTgyaFV2VzJ0QUFJN3hCWjdZbTl6ZU1rSkVmZHFxdEh6K3JtMWdydnBhd3l2U0RBVkNSQTJNRGhqdXhic0NlQUNNT3NPWmpIVndEUlRQMFlsb3FObzltaUNrOERhejFzdmdsUS9GZXJhOVcycDNWb0pnbTFCank1OGlYOHo1dXZ3U2JwZy9DY1RHR3lNNEsvTndFUERtaXpQU0xiV2dIYkgxTitWRWF5WWNTL2pPbUw5T2IrQlRpaXI0WjZQaDdkYUg4aFN4K2xuSUM0WXJjK1F5VldteHplVVpHRkhrM2JXNE1LTjR4NnU0VWpQUUtlZzhwQkRTYVh6anFjUFJYOWxQck9TMzFHWlltQ1B6S25NQXdHSTFiWWtaRHVtem53NGNNL2FRbTBUaDFvbmhtTEdDU2ZTdlFlNlF5eGdxamV6TUh4eXozaUo4dTVaZVhGczliY1pWRU5YL2xqVjFYeU02ZlB6SUdmaXZFOHUyNTZPc2ZvSnB6R0FQWXBVL2taZzRxUlJ1N01wT0dqVThuMjVwNE5DaG1DTjdDb0xrZHcxUys0ckRweUhtdGxnc2h3WWg1ZEg2YkJvY2hqV0xxTFNwTFRVckVoM2g3TWFMYVVqajErTzUzSVZVOXd3d0tqSHJrTVRTcEw3WG9oSkRmN2JZTE5mRUQ3c0NBNlU0cEZNK0U0TzVCYWl2UWFqRi9JNzlZelpqSGFzcjJ2UjdDZ1pyY0tNTWt4eHR3T2x2SERERUY3dklRNjFVMmV3MEtLTlo2T29tTUF4UmV1OWR3K0VFNzdCYjRtRHg0bnRCeWpQcGR4MUJKNko2cGFTV29PTDhoczJKSzREc01OYWhOQ3hObzUyUVVUN3VOajRvV1cxVXhHS0RHSnlvd2hnTElwcjJ3TDRtOTU0ME9zTHQxc2lFaVlnNVcwR0o2cWdoL0VzLzBqNTMyT1FjTnVFV2pOc20yUTR0Z0lZOFRsYjJ4STZ2NHdwZUM4R1Q4OWRIK1Z4WnM4MzdMNXh5bTFJWU5Kb3VYZm5QZi9iWDEwVDhqTllGd1FDUy9FRDdmaXBXMkk2aWlTOGZqdEV2ajUyVkZKc0V4NEdjdVQ3dDJBa09WTzA2TmhCZDVRYXpEWFJEblR4dHJDcDQ1YkVVWlNIakU4SXdwUDdYSjEveXlMVis0OWlETkN3L2JuMGIwV3JNcTFRMlNJMVJCMzYzMi9tb3hlcUhsZkkyVmsyRWhZbFZEMlJweVJFU1N1Z0pPTTZDKzR5am5rOEUzRkV2OFMzZFdxOFk4N1ZqdDVvYVRTTE9Hb2NSVGNOZlhZYUMrMjhreWFYSjd6VXVJYU1DQXo1OHE3TVhTYzBnZFVuUUZqaFl2Z0dRb29BRVhSTXByS2FLQjlKNnhjaVZZOHB0UVBBeXpMQ2F4TGNWZUJRZG5NejAySmZYVGpIODNqMHJYK2dDNjE2MTBzdDl2L3dubWFlVmtHYmkydFhWa0ZOa3FrZyt6VnN2dHBLR1ducEJaYmF2cEFXTEd4QS9oZnBYVzdXSkttaC96cVJSblhFVk90aVZCLzVQcEhxSnU1Wm9STWlLR1FOWG1XMjR4MCtCamRjMHZ2WXZBc1JKU2JLbWprQjh5SzRlU1RpaGMxMTVVa214NDdzY2VHaWcyL2NaRSs3aGtqa2thZlpJaHNBdVoySi9GeldacUwyWUVGNzVHNVgvR3lSQzlndTdqV3poMWY0NGE3cEVtWmpFM1NUcnljTVlWeFNGWWsvckVhVTFYVjhWcGM3R2xzME1vdlZ4bnVVNDZOM2tiaUwyNlRBU2pqcHN2VFB2RWswM1YxWnR4N0lMYWhtZUVmV09oT082OE5Qa2w0c0JhMk1MV0x3RE0yV0VnNXYrNkFGVzRWeklBVEYydElxVDRwTVVoMkNzajRnMkVmOXh5NXNOdHIrZWhFbmNCSzZsdy9vUGlpYjZLbFVZdU9qWjBENXprMXYyL0k5bENrSEptRC9NUjVIaC84cjZYQ0syY3Yzbjd6MjFXczFRRDllbnQyMUpYT0NPRXFRRzZobDFDT2RZQVhkWUtBb09Wc0hyUU1ENG5HZk42UkI2Mlk3VFJkaUpXbXRzL3FnVXVMZjZ4S25kM3IxRGNpclJzS21BcWE5SjlRZm1ORmJZKzh6RkRJZ0NjWFRTVkxCTWlzQm4vY0h4Q1BmTldtMXdML1l6djEvN3NwdUlvSWgyc0RPLzdiWFNQRFBIbWNmYjhCeS8xVlRHcVFUT2tjUW5OS2pzb2JUU3VvKzdKUlVFVjVQUFEybTgyRzN0cUc3ZFFaL3JkbWFHWlJMYVhZalQzamhlQmZJNTRNTy9yWTR6bkRydTlpVyswb1Qxb3VUeFZLVkRkMm5KQVZ4c08rRHpOR2hTTUM4TU5Vc1BzV0RNMDFuSG1SQmZ6Y1gyVnBDT0tqbGRXcTJHZDJlL3dOd0lWcm9FZ2tUdTYzTDJaVWNGcTg5bm5SMkZQRDN6Q2YrZ1pHSE5lajljUkVlNzZvTi85cjA2ZXF1cUFWcHh0Vjc2alVnZTZ0eXc1U1dWdXJFbjZvaEJVc1BWMk54YUtJQmV4K3cvTStWT3B0RFU4UUpCeEFNWlVPUXlXaHlmb1hSd2Q0YUZrYlgvOGZxd0M3VmZiMGdkaE5kdjg4Y3h1RXppa0lQWWN3SzcycW9HYjlCeXNZb3BDVWc0dERlRlJYc2xnQXF6N08wUHdQWmpXeTFmWDBRWFBOY3o3NzZIdkk5SGdhb0FEVWx6L1hHZ09keHZoNGFFTlE0UlB5VXdxNlhRc3Frc2NJeVhIWnc5cTZrVVZmUDZ4RHNId3lJbEZ2eTMrbFQ0ZUhJQWdVUT09

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest1Share on Tumblr0Share on StumbleUpon0
 
Tags: , ,

Leave a Comment

5 × 4 =

Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.