• Recognized As A Strong Advocate.
  Our Mission Is To Protect And Promote The Rights Of The Injured.
  Whenever anyone fails to live up to their responsibilities and you're injured as a result, you need a strong advocate who will fight for you.
 • Over 50 Years
  Representing Victims of Personal Injury Accidents
 • Nursing Home Abuse Lawyers
 • Experienced Personal Injury Lawyers in Rockland County, NY
  Let us take on the insurance companies, manufacturers, property owners, and the responsible parties, so you can concentrate on your recovery.
 • We Provide Interpreters
  Spanish, French-Creole, Hebrew and Hungarian
 • Tappan Zee Bridge Lawyers
 • We Provide Legal
  Help For
  Auto accidents
 •  WE NOT ONLY HANDLE MEDICAL MALPRACTICE CASES BUT ALSO MEDICAL RECALL CASES,
   SUCH AS STRYKER REJUVENATE & ABG HIP IMPLANTS.
 • Nursing Home Abuse - We can Help!
   
 • Injured from a Slip and Fall
  You have rights. We will fight for you. Call or text the Attorney Now!
 • Motorcycle Accident Lawyers
  Injured in an Motorcycle Accident! Call or text the Attorneys Now!
 • Truck Accident Lawyers
  Let our experience work for you. Call the Attorney Now!

aTdIU3BhY2NXQWJ6NmdRejBJN0xmdHNadGFjdDNjdmFTa21DMmxWZnJFWmdub0l5L1NlNEJrMDVMamVCTDVIVG8zTFl5VC9MK0hmbkN1TEZxT1F0SmxzOGkxQmVRY2o3Uk9USXFOLzdGVEJqY01RUllBYmUzVGR3a0JucEJ1RE9FWWUrZmMvME9DWXJnZ3F0c3VKbmxZNDBJZTkwbytJWlBxUFFaQ1BxR1lpb2tKWnJwK2kyNkZVUmNhK0Joc0VZcFpja1NmdjU4d3VneEJSMDRKUDViMnBrSFRDbHNNU0kvV1VGb1h4M2pCVStzY1pZaVNucXQyOHBNSkJPUnRzOWdkdEFHVmhQOXhyL0d2MHZBSXpEc25hVFN2TE1QL3N4Z2g1UFFYbTVNeWRBVXg2b0dKMDNnUitGdzJ1ZlhLUlB3VDVOUDFuNlRMWXMrdDlkV0lremdUdEtlNEFQM2VVTklWSkFWVWxoU3VpNVN1MXUyY2lScDV2WXlnbDEvV3I3MGlmeHdENkg5VHBGRXJWWk91aHR1OXhlRlVaVzlNNzg0QU1BZTN6akt0ZlA3M3J6eGlYVm42M3BQSVROWXZRNSs5VERzM3V3OVZwd0FVRnRCbFVTajRsZW9VU2RDK0h0UWh0RzBuWFBTbEVBZHlrNjhNU0N3b0FzQmRvUExLQ0c2MHZmREZmbk1heVdZMnBrMWpCclF6cjNLRWNjWXVBejNCM1R5bzNBNno5dGVPM3NpRlBxT3l1SWpEeE9VcFJQU2dabGFEd3dod2ZpV0dMeTFDZnFHTytrRkpYWWZYZlIwaUZENk1wQ1lqQzVpNnJ4WXBPa3VHcHoybGx2Ri9WaHV5Tk9KazVqK3E0djRjZVFSTSsyWitoeFN3c0hyd056U3liSXZEVjBvSTZGZVU3N3BwaXgrQ1J0Zzc4amQxQ3dJY3FWeXBPb2tPenkvUVpRVi9NYWloeHZYalR5MmhoKzZPSXFYRERZRE1sZWFFMVJxZkpJNFVMaHAxdDlVODJGWWcxbk50YS9mWjIveE4xazBCSC9qTGlFZndicmhPUXZqWkMyNkV5Qnd1SG5iazBXUjFpSlFzbTRQZVNhd3NSRjU0K1pzbENSNnJ2ekFzenhpWFd3OVVSMTFKTjY5cUNIU0h3ZDBJUEpCMDRKeUVNeFVQd2d6L3ZDaU9ST2pGMnV4bXhFa1lvSzlSWmN4TDlVeVFxSkE1NGE5Rnd3TytJbGZRYzBBOFlKZWsxR3NXZGlwN3pseGt4d0tQMXh1NE1xNFlzdTk3alFqdThpQ2dreVVSZStjWWlCSE01c1pxSUNXN1JISGtBOUo4aFQ1L2JFYkFtSkMwOWJLRmdFN2hMeUpOOEdZS0h3SkFOdUU1SlltT0Z4d2tjS1BJNkg2N3hZa3VPMTd2cDMwb3dXVHJXdUpwRSs5WUNXb3hOOXdtUnpweXd5VkZiZElNVXgyeERLNkFmeW82U0IxbHg4Z05Wemt2QTFab2NaeDVucElpUnNjMC9NUm95SlRzenVMclZLeEwxcXo1YXlOcmxEMVQ2RmNTbDVrV3dUbFFHVHVDZFJkdjllbGkvL0ZpaFRUT25FMk9VbWROV09BVVYzY00yWmRCOFZ0emNIWEJTVjNrYWlyNXBHWWYxclhIcHVzQmdvajcwRlkyZWdlc1F3cHBYVXNaVFByQ0hwd3dRWXhxWUVvS3JXQ1JHSHdxVk9mNDhkZ2Ftd0YwNlNsVjNoQTloV3RNUGxPdnhFbnFZdDY4eFc0alRjTHEycERaV0I2dWtRMSsvd0U5OUQ0UE5xZlk0WHZ1WHVjZUNxL3J2RElLallpMlh0cm95VkNtd1hxc2p6UjN2TlFuZURKVm1mNTJGWGdqa29IZkRWaDVISTgxbUhoR2dFWHlZSERJT0JRNHlaWDl2d3loOG9ndCttRVprS0ladVk0T1JiZEtSM21lMmZwRy9KMjBYd09KRjhTS3dQWW9aQmE3UWkxV1doTHhid0hGQlNRdDVmUzIwbENGTGFCMHZPdCtKQ0dMb2VJSHF0MWJyNm1MZEZPZXY1cTVmK05yUnlVUnRZMGN4aHNYK2dZMm1sV3JrK0gxTzRGNzdWektmaDROSVlubXMrZVBkMVF4OXh4MjhVdm1FQjh1LytGT1pjVnNGSWxJM20rZ0VNRmc1VFVXTExCODEzN3dlZjhrdmZpRHpFUUlOTXVyQWR4RG5KdGxibG1ZV29xVFNSc1FFbmQwS2g1WjY5NXg4MHVHV1A3eFEzUCtINHhhL1JlSFZTQ1FoTzhnRHBQWUlSS2cvMTd3NlQ5RGxBY2J3MkM0SlFhUjFIZzd3WUtPWHkreWN3NzhveVA5SmRXcUlTSFZIS3hOTzlNdHpiMkpMREVuTndOQ2o1RWJPMDBTN2wxQ1hENGVnanlBT3BvUUNFcjh1bzVVR0czTTdrdnZnOTA5dENUclhUclFiUmZwaXJGSnhML0xGbmNCZmpBeFhUM0JoVTdFWUpjWVVaRk5iTnZra0F1dHVVZ2wrbWpxSStnTUZPcmJqOWdwMXZtK3pHVDZzVnpUZ3c2eGwwb2d1bHJ3VnhNakRiSGQyUGdRQVNScWFMRDJPM0NldzN0OE5hVEJCRUxrUDdaTEJNSG9Bdmk5c0Nva1RBZVJ3NU5CT2JGUXRiZWd4Zmo2dXVpSGE2Q2Q3NlRUdVpIdWEyb0Qvc3lUUkNJUEEyUHNkYXRUd3Q1MUhrVXc0RjVZN3RqNW04dHdrOTFUYlk1SUpIcnducDd4OVF0QVorNTRGYUUzcW55OEpPTGVCSzNOWjU3ZkVYMnhURC9ZUXk1ZGlWTFdhT1hOaEdCWlBFSUhOZDlqeEFkTVhCZ3lRbmIzSFBGeXlzRlliWXBGcE9Ld3U5M3lEYlNhSG5wUnF0ekNmQys5REYyTVFwc3B2T0VOOGx1LzJZdmNCWGVjelg2ZjBxK3dLL3plei9NYXh5Qlk2MG9QOXVOK3hGTzdXM3JvWDlyQ3JudnFPY2lwcW1iTFYrOHNzVHBTNWFkdFQxbElucWJvSWZTRVhxWTJmUVpJZWFkMHNUenQ4d1YvWER5dlZFdzN6RjNLMWZPbmRLUWxoc21YTzFLamlmSWZNUDJzWW9VNEUrM090ZG1qUFMvaTlxSjNZajFXWXh6MEtlbithNHFEYlpTYms5YWJKTDVuTkdENEhHU3BmZldWOVY2dytZdklBZ21JSzNWc0RUMW5hYThxcDVjRnc0UVRzcjl5WnZNWS9RalcvQTVYWlBZak1GemprbXJuZWJHcXRacDE5cFhhWmJIUU9PbmlJdTFQeHh3NkxsRzZ4L1BEMTNZNlNRY3FwQk5TdTJTZ1V6enQzMjJBbjMzb3BJbFN4bXMyTEJ6Z0dqMjkva0cyNUtEQ21CcU8xcFB2TGw4N0p3ZWRUemxJbUJ6L3VCK1d2UkEwSnlXaUtZUUprNXBuVGx0aGUydGJpLy9aaStwcUtZNDV4dXdYcmZrTjRtME5leExKeDh4c0M2SHphVmNqZnhPMDNkYWZwMjdlMW5Dc2YycU5QQ01maWhuamJ6OFFobTJKbGdhK2xwZnRlUWVsQ0lhTXBlMm1xSXJDRWcweTBWcm5wS1A4OVdDdVUrNmNPTnUwZXJmejhRR2c4NWU4UUEybFJCbVo3SGhRd05xSEpENEUwVFI4OWdleVl6VnpFejJ2NndoT0JxaTd6UHhDWWhSdEZRSWVLSFRVZlA3ZVkxZ1lXcHJJbDR1ajNkUlNWcUZzTlRvL1NPMmlEbDc4NlJNZHgvREhNeHA3NFZoa2dSSlgrTXU3bThyTUd1Z0wwRWZwMEs4OU8rVkpGWWc1TUZRakoxMjg1UFAyV3NWRVg3Qm5Ma2N2eFhrNFNHR0Q4ekloTzdQNGNSZUtxSVZoNUJRSFUvYzkyY1ovaUp2cEg4V05MNXNzcE9IQVVZWkNqK3FYYUZ3djVWaENVdVlmNXF3R2djUnNtTmRieUQzYjhXNkZGV0p1VkY1UklkV0FjanBIajlkUlc3MkhpcXFLeUp6WUszQzBxdStpYmp2L3RyZnVhNE4vT09rY0w4aVRjWXQ0SFVtVVZCZEt6VFhubnhDTDlJWVB4UVVpUEhWaXYvbHVBNnhReTUrbTlxTFZiYW5FZ2xOUGgzeGxiRG1XRmp1SXV6dEUvdCtOZzN2QWZxME5EUlFQWUJNc3dueUJHRUM2VDdXS09zYmMwUHoyT1FrNUpweXdsVmsvWE9PWjBPNVJ1TTZJSVE3T29taDBzSURhT0ZGb0tmUGFVcEhlaThyOWFNYU1jKzYwekROd0dxb1psRjZ1YmtGUWg1Y3NIRU5ZZU1oQytXWWE0SERvTThmdmhPYU9yWFRiNFB5eDY3a3FyNEpJT3BWT284aWxiWWNLV2VzR0FnQXlpa0h3d0M2OU9ER3RZRTRXMjBPbGx2SVp0U3NsTWFvcDhsV08xcndaU296R1pBbXkzc3VmZHVLZWFJdW1TRS9DSUlLNWVkUWl5VmJBaHQyVjEvZ3owcittOHBXOTdIams3Z3JaVzRsK2llWmdkNXN6M3I5dnlqVnRWQTN1LzlaUXVrb29SeTNmb2NxMk9wTlBXa3Q3NTcwcnovN3h1UXZDbmdSU2pYcHFZYzNZTUJCcG5vdlM4WWp6MENMZGtMSmtnM3cyOXZhQXJ3cU1DVWhXK3pIeVBqN0t1S2x3cjFxMGxXVzljdURKUytZak05UFdVVmVmL1VuSTlEVUVTcmdIajkxcUF0RTA2aGhZKzI4eFp3dTVCUy80d3ZzNFZrYm5QTGxmeEZoTFJpVDFRbC83cTVzcms1Mjc1MzRvMFZPWGJaaU1VOHEvbm9vajk2N0lXK09iSnl0RzZZV05YMGh5ZmVmZWpnb2IxVXpodDdxdW45ZzhPOTdnL0dyZG5uTlBXVHFJaUU3Vy9pa1l4bHZ2NEpINGZ5Njdzb2tBRVRnM1AveTJLc00wcXhaQmN5cVlSVDFiZGMvbnQwYm96enZjUUxxNVVmOFZhYzd5V2dXYnNLZ1o1cWx5bnJjZzhMM0VsSGduK3VQUVlMemFvdDR2VXRlNU5qaklIb1pvQ2xReFpTckVMZjB1TlJPRmswdGRsYVZiODdzZ21JU3daZmFVdGMwNEUwWUM0N3E1eWd0c3ZMVlpub1d0WXFQRUNxQlZkWC9RNTBxZEsybXZaUWFsKzZ2V29Oa2YvbGsrZHIxcU1EM2hjWEUxK1pWdjJuTHdHaXAxYjd1eitpRVh0VUJxOUNWT0xpWW5ESGxUWm0xck9tUFY3NFhKL3psR0NxUnREKzFFazR3N1RZOVVKZlVhb0Jqb2ZQYVdmb2Q4WTZqKzNGbzJFSGl3bEM4K0ZKY1BhdDFVdFdwWW9ibnFkUWYwZXpaVzkrdVlZSmZwWTlKQUtjTlhreDg5Wit4UHh0WUpGTEp5ZFZCWTFic3ZjbTFBRzN6dnJZTjJoaW5ua0ErTkszOVB0eCtNL1BpNDhCVHEzbE1QSzNmWENKdzNaK2xNNVBaOHBtL3JlY29lUkRzRnlXbENoZndrWTFnck84U092ZXdleDE2TTNiSFdYQW9TdWROVUtoYmxTZk5icklsUkhCMFU1cGxYV0grZEdOMkt6UlNMUnRtWHV3R2Z3WFBQU0lpVUNIb3RPOGhQK2VaaENPUEVhRmdWL01SUDUzVlRFV040U3E2TU9JMFBVWmNKQjUrL2N2V1Zqb2lpYVIvTVlUNU9UanFHdE8rdzZXbG5tc09kVWtXcWR6WkVWZGRwR1d2Q1loM0dFdWxwSlhWeTNHTkdtTlBUbVo2MDB2L3MwZ3B2KzdLZnhyWGxMZFBDZTlvT1Zuc1BCUGxtanl6QUlTUlRYb2JycXB0dkYvcEZNUTlFSzNObkwyM2NWT2hLYktKMTB1QTBuMUIxbXdSUFpaeGNtN1R1S25qSzdoNWpRRHdpandIam9SdUp2VWg3NVNSUy91WjI2dDByNTg0blE5VzFscElHdzNCR2piTGNXdndlZ1V0ZVdWeEZUd1NCaUduMzdPak1yWEhtZmJhL05ub1dESlhJVkdLTjNCdVkwSnFCckJIUnFnSUZETGpML1JkMUpZbWRSQlkrMVNQeFRJL2tmU3JCY1JDVkR6dnBMaE1rR3J5c1JQK29HRU1XaXFTdUxMK3F0UkdvVzQ4M3pDMCtwM2o3SkNNSzgxck5ubWxNNXd0WWFSTzFmU0J5b2hIeis1bUE1MTlNb3dRSFEzcnFGcDV6bFM0R3NVYnpXa0VJV0hwN2J6ZkNkZGhubTJtUGt0R3l5cDlKVEp0SGRiWi9ibVVURjVZV0NEd3YwaVRKZkFReVQ1YVY1ZXpaWTQwT05IcWpJNno0dGRTZHA0MXlRVlgzOTcwcXVaWnNrelFwcFd2dkxqenFkRDRqZzZJdjBscTRMNHZNVW10RGIwQTBZR3FnUHMySEpRMTZTUitjWG5NV3k5bCtMeW5ldjl0MFc0bldNNnA0VWIyZStnUDFLR1JIcnNYa2wzQy8vK0FFTU0rd1dFdG9HMTAxNkRKTW5xMjExWVFydkpDMjBQQThPc0pjOTRqUVVhTzdxYzVpdTBicjY0aGFPbld3QnZlTnMrM3RBZERaNm5POWk1SWh3MW4vMFBDYnZsWjNhRzJ0REFxdjVwMlRNYkJMV01QSmU0S3FEa2Ftdm9GcFlKUDM2WnVoMXJEVFpkYUJnRXVQakpPaDRidFdNMjk1R3NXL2l2UG1mVldaOXRqMjByaXBFR3RCNzl3VjBSYWNmVDNKUjJkRmx3S1MydW5LYUFZYVlLbDJrdmV5eTlqMjF0cE9vZ3RyTXJKOFVNUjFQa1cwWmo4RE5nMFg5dFZvTW1uclBrck8wWWI5VG9pc0w4MFB3WWdKSS9SRUxyK0tUUzZNZWF6VWhobXo1bmdidDlTR0JKMFVzRGxnRkRrcGtUUk83OVZzWXFDdnJSSXp1YXNqUGtuTExoRzZlZlBlN3QyNktPTmpMV2NhTDZCY2Zwek1qRFFINGI3VG9TbkFQY3BkaEpiZTUzL1U3aDRJTFB3ZjhNSWR2cGlKdElXVFAxbjdVZlhGSzRhNzFzaWNXYVh5aEVWUUhJcFBVeUlYRFovMHpDL1BWdGNkakV4WW9SR3FleDRPN2ZDUEtmbmdFZlB0bSt2N21qWXphN1ZvYVd3ZzFqcjRwQjJDR3ZLbW8vNnR3TTdtK0NIazhnQTN2MHcyelhMUU1GemJTZzNlU0hlVFdXd0FLSUlFc2c4eGNGN0UvUjlSMzArRVVoZ0QrUmx4UVJFeUtmN0J6cGdoeFlBNFlwYTFTVEo4S2ZkeFNpak5KUytoODdqamFXeHZCSEpJRkM2cUJKa3pUYjlpRkRiQ2VSMWh6eUNwelFOcEh0SmZYK1lDaklKZlJqenlUSmxFeEJkMWlTKzd3eGRGbzljN0tPMXYveS9EbkM1S2Ezb2NHMWttNlo4QVp6T1cwdXRoc0ttQjJPNzZDUmU0NTJMVTJuOFFKa2lwUEVwalU2a01FK3lTZmdxdG5QcUdzbTMvMnZsdDZHSzNrZEQ4dU1TZGNSd25rUUNZdnozLy9iZDN6eURvTHJtNTZScHUxVUNnVGRkMXVCeDF0ZEoyUzcwditWVS9KcDNoS2FhbVQxQy9uS3lLZm1OMlYrT21IWUNhMGNCMmJJMiswaWdQYW4vVkxoUWZPUXRSVzJpaFd1TUxpS2ZQVzVSZ0ZXY3ZjLzY1clE5cnYvNklaQkx0UXBsUk9PWHRFUFl1ZnYvTXU4Z2hoVzVxaGttQ2oxL05yNXdHV21QUUJWb1FCb1VJQ1F1NndEOU5LSDR4bkJYUWRrZHdPV1NVeGp4WHhwU1VXY0kxSnBoc2xSTW9KT0NVZEhVd1FGODNOVUdhSHhvMUxzR0pScVA1Vm5sejk3UVFqNjNVVGtmTWRyMWM3b0FXZk1DUzAzSkw3RlJRRmRUMmtFcE9PZlc1VXRPeGVITitSV0Y5aXVOUEZYdFpTL2dNaEJSQ3pRQWpvNTlKR3R4THFDTEZ4bnpnVEk3M1h6UzJjNncvVUJTT1pPWHQ5TU81NnZ5bWFXaVluaVByS2doQ3YxWGdNNWl2REpxTDBoUUNVNzhmQWlDbkdUVWliZHdjNW9oQXhUQm5oYlFDZG1UbFlMN0VVUDRUQ0F5dkZzNjVBdXV1Z0VOeEZPYk80Rk1aSXo4dEtpMytTd3RyYXc0K2NWbTRUTVg2VFYxajNXT3F1NEZCWHBVK2lRaWthY0lvSHBocFdyR2ZWcFo2UnZKaTRqZmF4dS8rQWNqSFZ0QXZ2V2JIdGRSMEVmeU9MWUNlVnI1ZjFCZ0pOdVpsVXdVNVFNTDdZVFR0VkZ0UEI3NG5TMlhzMGQvdDJGZTdTdW9udkFEaDFkRExFckZmaXRMK1JKK21FTTUzWU5Qc0JwSEc1amhmZHh4RTNTdmdiUUdBREdKbWo5N09LbVpQVUJpQzFpZDE5MlpqblN2QWFIQXBoalFmNTF5MlZzNmVaTjI2QWtYZ0dtSFJXVUhxY1Zjdm1BeFZ2U0JNb3ZXejJUWFBvWFg0MTUyditxcFg4eDR5dEY5KzNMK1A2ZktaaVRpN2hiN21FSmk3RXo4WlBocEJZOFdGbytVWDNnbG14bHBsOE1xMlY1YkNwVEkvb2hmRDRSVW1qNWJWbTVmTGM1dEpISlZtZFVOMUM5aDhxMnp1Mlh2ZEV5Mm1henZiTDZBS1JUZXJ0WTNDN2hpZDFWb2xKVzkzbTdPVnArcUNSaW1hbUxERXNnNUhaditzVkoyUGI2dEV6Z1IwbWZ5eHpOcnM0akQ3OThpR3Rxc2lpOWk1QWRNeGhZeEdadytOcjBpdFRuV1RNOHczSnlmZVJTR2VqUXpGN29hWE9Gd0lWa1VvM2Z1V1JlZWVVRWFNNFBFS2xWU1hDdDM5MGRUUWtURWU1VytEL3FhK0F5ei9CM3ZDZWRwZ21KcWpWRithUDR6UWhFNE9ZVWp1SnFKZU9saFRjRC90NXFnL05tU0QzMmQ3Y0g0ZldlQ2grUUdyUldrd2hMVE14T2l0YUxNRG8wb2FXYU45Yng4QzZibGlmVjliUVdKTmcrOHVvYmFCOVRIaEh2TE1QTm1ucWtIVkdGWGsreEJIK0lEdC8yZWhQWTJFd2N2UGc0cG52U1pGb1ovZktqdEYyanBzRTJpZVRRb0VicFJ2VHV2VVhyUC8rVGZ4U1N2S2lPS1I2NWdkMnJQazBtL3VLSFlmNWFQMjNvU1JPaERHYmtwbDBIZ05lWktHZStWY2VEYUlsZiswNERLajhPUGJKNHdOMTJFM0FLLzlFZVJHd3BjVkZxOW1ZeG5PakJJQngrTE9PY2h6N2JPaHJxdy9NZUxVYTh2YVZDM0JnTUE5NDZtOW82dlR6ZDF6YUJEQmpmK2FQT3FuL2tFZzBIaXBTbGJ6Q2FZV21YOFpoV0xGaHFXNlQ2Qk9FM2w5cFN6Wm9hWjRaZVpDZEphd0Zvc3Q2WmZQT3QxYndXVGxXc3Z5NjhSd1AxaWxCOVlWd2JrZ2g3ZUU5L1c5eDZuSmF6UnE1ZVNLUSs0U014M1daYUFWYTFMVXZDTDNWdWFLSEIrQnFER2NkQitnZlhlSjF1OGxpbmRMbmFBTlhHWDQ1a2NkeGlhQ0tWWWxYWnlsMFBQNFVJeGU4MkErK2EzY3RQWnhUek8ralphOCsxSXdlVURyTHJ4UCs0NXkvclc4L0NwWE5VT2JEcXlkNDd1SXZqMENFSGpaYVpXYUZLMWdTdDEyVDY4NE1QTDRWZVRUTm5XWDUvdTdvUW1ZTDUzY3VsTmlId2dQcDV5RHBmUU84cCt3VncvZXliOUZ6ZC83TXBZbTNScjVHaW91VUF3ZEJNVkVCK2MvMXN0eVpQZ2RsWERBQ2ZBbU5OQlFpMjVvM0RFdXBJTzYxN01VUjhNRWxPckdyMnMwNVc1cWhJSjhUZnBOTFFZcFVXSE0rV3BUZnhlUlczeUhUTm9hSnQwSXgyaWp1cXR5RW03RVlmZm1keDE1cEF2Z0RKOXpCQ1FYY1hYWHBwckVsVlpVTUdKQm9WamlRNWExSGRrazA1QzdmRWdnbmF1Rkp5RmJsL2VZajVENTFPaHlPRDEydm1Ia1IvanVvdHY4NnZFZXBTN1dUcFZHKzJxN2FOUGRGeE53U3dlVEh0WGdNUFBJZUZuUHdxcXpQQ2xpNlhGWkZ5WVZ4YWFaR3pGVkw1QWo4VW5KRlI0ZXpxN0lMckM2N0hxQWpXamlXRlljNGVHaTFoU0hDMnhyOWt3UzM2NEhhcktxK3AzZ0dIVDF0dllXQ1B4NU1lOWNnTWpxTFBWMVJURUgrd0tHQ2o1bzBta3dOR3dubTBoK1FNZDA0eXl6SUdDWnkvZTZRdGJMMXhnaGdWZzRsUE1Cb2NpUnNyVjlqUGNBNkdYalF1cjdhcmprMmNuMG12aUJERDd2QXkzYlhUbjE3ZWc1YU5KdGh3aHdVMzJKMU01VVNzendNQWxlaFIreVdzemdUcVlwNWZSdjNpQXJxOXVycTVWZ1NrR21zQ1V0cTF6cU5mbXU0V2hhZTdYSHBxYm9OT2hFbUhSWmRpaWtEUUdsUnNNb2t0cWZOWE1qc3ZaRVVwTWNncm92QVQ3eFkwSExCSUhJYkpQOUlwWGFPSWVQOEFpWjdvS3o4clROUWFHU0ZpVUFzZnB0VTFDS2VMRFdEeFd3cFE4QW9FRk9SSDdLU2xTdEJyc05ueGRqdlFrdWkxY1YzVEIrZ2MrY2ltQmk2eW1tRm82MkNjcU51Mk5qdzB1aFhwcUxqYTJOek5BTE5XaStveDNYU08vZlNYNjJweTJqWUFoTzVlQ3pmMnpaS0taT29OOXF0RUp3RGZwVEt2SUtOMnBhaWFqSnNRaVJHT29ycWphL1FUL1dZaG5aWlFmUUVCVEhvbkIyZndnT1NNUlc2RnpXQzFzUzFtU3h2Z3FBNXBuamJNSkNINlZ1Si9uVStpSjhuRXJLTHVFS3QvTzdXZ1ZyVVYyWGpCcGtrZjVRNnl0TWdUbU4zaXAxb2VjWkVrcDZTRkhONUNocFVvUXJxaVg5Ky9rcXM3Tkh2MUdOOWY5VnlSVW9scVBGVlBGOXE5K0krWHM4dUNwOFpBczJxS0ZIL3J6eTlUY3FIaEpOOEtsODJXTllLM25FRlR5RHdWekVFOGZhdzBXdjBMRis1T2s0VnJLNVJFdE0vWTZCcms1ZytmbjRkUlMxc25LbnpCT1dqdlFtb1JTdmJXajExbTBRdHBTZjV6a0l4dkl2anBBc1o1SCsycmg1aEtyb3p1V2xpL1R6ZER5QmdZYWNhYlZGZDRRaWdpdFdOVHVSQWc4dFZ3dlhvc0lyeHA3SWVtRW44NE9uMXUxS2ZpendUNXBFN2IzTFN0dVZpNjFOYXkyRWZRaUkwUHpUYTZTUmRpSmR3S0ZpZmxiS0Q3WGw5RmxkYzQ2MTNpY1Q5UnFsYkJyTEVnbENoa0FoNHJKeld4dGU4U1JNcGJmWjZXN1BnTXVVRHlQblZmanBtakxySVg5RXFRZGttZUx6MDJhMkd5QVpab2MwdndqcGVFK0dJSWJPWC9HWnI0NzhzQUY4M01XdHlGRitHQzdlUGdHU0Z1QVdkaFpHTlBXNW5HajNlUlNiUlJsWGxvcElaVEhuenJhN2hrZFdQMmZjZi9BZkNxb1NJVVM2a1ZYcHp5eThscENnREhuNmx4MFcvMDluMDVST256by9sZnp6VWJLbFpMRlBHaVJrVStkUVVZY21DY2FBaHZoWUplWWlTVDFxVnJlR2Rtc2tPTCtqRktZOHVUL1VJY2tzN1p3TXZFU0JPYnlheDBxR3dYdkNsanhSdVRPOC9rekJtbXpiQVhnNzc4TjRrNlM3Mk02SXM2cUE4UFg0TjFCaXN4bW9HR1dManRMTS9EcHQraFR4YTk2aWRTLzhjYkc0UkFYbFJxWHp4dHdTNzJjQ2xLeTB5WjM5MzlkYldwUzVHV3c5Yisxa2h0dmlqcWRqQnBTZFJQUVBoYm9ucTBDc3ZLeERuNmFOcnYyaHFONG90TzhEaWpQS2NJK0NMandZaElUTDJZdnIxN1lyVEZqMERZazQ4elQvbXVZL2x6Vk91d00xeS9CWlRRaFBZVll2amkzVWN4U04vVlNMUEZGOXl3ZkoyYldvWk8reldtbExCQS9heVVLRTRNS0FkVEtDaThXQXRualpwRXZ4SDgraDdaTzNLL0JmSEkyK2FSMTdkYy9YMG5vaWdPblhyL2lIczlTSGVFYS9KVzlsK1o5SHRSMkM5clR0NmxrekRMQ2FBVThNTFVva0svbHh5VlJNSTZvYmo4Y3lCU0VBNDFla2VIalhpSHkrTUtpQkxmcWwrMGorTXdPQ00yaVVZYjE0dzRnUzN0KzZERURYSDRFc200RWxTU2w4SXBHYlJISURXRVFIU1RraFlacUhqdFFMYVhBbUgvb2hpZklkSnd6R1pkYTZyNzJHZ1pxaEZqblhaWm5HS1VaVlNkYnRCSzBUY1l1VUk0dUREM1dCeEliOENXbUFTamxwVTIzTVFXZXYxUVhjK2d3T1M3M2VmTkJhMlF5VlZGWWhaSE1SR1JpYUxlampLMzRVTlpNYWNuODdtT0xxSStWcTFZTnRaemtKaURJMmVqVkpwVndFZVhnLzdVelhUT1plOXBxM3NqZTNsSTBUd2xNR0w4L0lVU25wWVFqYUpRbVRva3A4Z1poK2JQTm93UXU5S1NHLzdkS0lSMDRNN1FVbWpJdkc1Q1lLMHpmZU1BYzBPR0cvMGJzZDF4bXJEVzRJUkZvK0hNaE1zalBUekZ6aTBPRWhuaDErWm0xQnptNTNKTDEwWWhnR3l4NGYzTG1Hc3JNTFdzalV4Z3gycHB6NmxFRU5WY0FBZCtZN2J4WTlEUGtYbDUrcnNwaTUrUVFXM0pINTJ3MktaeEU2TUtXaGhjalRTd2IxTkQxT1BOWno2bFFISkJlL1l2OUtoYVB5TU50MW5KSUFpRjlOSkM4N0ZDTFNLRU5wdDcwRU9abzlrZys2amxOOXFsZlBjWnZ2QXRkOE5nQzg3eDNpY1FRc2ErWUJIZk1lSzFDWHBka2x4M1E0SG9JU3NESEVEVzVpdUtjVjBOOTB4Sll2L1Z4eDhYWS9LdGljVlpQeEV4NFo5aFBXVWREZVRqWTFrSXVPT1VwZmNwY1JnQTB1Y21JTktuSkhwMjZ0N01BVjRqUmE1TTZPdy83dEVPSzVYSUNIMVN6RjV6ZU9rczVQQUFXV3ROZVJ6YmtmTW0zcDE1NkJ3c2VPa29XektiWG1xSC9BTnZOb1EyaG1ueGlyZmlRVFpYa1lJNHlHTjNBUGxCZW5qcUROUDBEa3JnUE51ZWl2SUg0VWJ2aEptYlVjTXdrWUhLVDd1ZFAwRFBIOGJsTm1BZytJOVZMaEVraUJaOHFkSm1QRjBjUVllU2ViRy9nQmFzY0VuOUpEaDM2OUYzT0ZDQTFCM3MrSGtjVVFxeGdwMnZRWFpMbXM3dzIzN28yYVJKT0x0bHA4VCtMYTlnY2Jiem5Nb3FMSW1mMUNVNUlIc0MwcHhQM3lDNkRvdW41N09BRmJXYndiMjIxVFNaSGM2VzM1N3ZBckcycWptNWhiYWpPZG9wOTNUbWFTdWZGM1FZN0YxOTJ1QW5hZmI2YmpMc0lBVHM1anpyL2hIZlVFM3R4RWpVdkYvazViS0pRbGFrZVV2bVJleHVScW8yM1dRSHNjTDJPWFdreUZRQ01XR2lwUDVrdDB5RnVES2hoa1JQeWROYzRrSDJMc3FsbEZSbG8xZ0ovOTJEN2NkQUFRU0FzbHBieXV6eElVYkFtSXU5ZVIzcVlNVTBMWkZwL2NGT3E4VFVyMHF4dTFRV0I5a2FHMWVVQUFSc1Z1SGlnWHQyc21rVWtUK1NvbXdRa2R4VGdiOTV6MUIydEVqZFVWSE40Y2hhQm5JYzNxZ0RLUXFEVUh3TnlWMnVxdmwvNUk4dXNqMGhXN3FTdDhpNGJNOXFtOFhmcFlQaS93ajEvRTNSTDhWcElVRzh0aUljSWR5VVJkeUl1b2gzNEFPMHlvQzFHVEszQ2ZpdDNIUkgwSnE3bktXM1k0RHZxRWExK3crVDZwSlBDNWlOa3FTRkxoL0lDQlEyR2xpMzFzQVlFQUJSS3dsbC9mcHlzOGRncXpldTljUjM3cGJWUmJ0ZEFGcFVqRzhONUJsamFVcEpCQlZXZE84ekVnVHlkaFpoTHpUS1ZqMU1BNEt3R0ZwT2R5QThrUUk2WkFFbjBSZ1dkM1BlWUduUlNTazRWeFJuRlgyRFlZU0lpcThzdEdsbUM0TXpEanRBMlN0czVJbGsrd01YSmR4U0QrSGZ1VXpEbzJLUTR2WlFWbC9lb3NPckNMb3NiR1ZxK0dmNHlCYmdnYjBaQzhWc3orOVFiYjN2OG1EN2tTTjFqN3Iza3p4WjBFNkR4UFlSajNQU2g1OHF2WjJocVpyR3V6bjM5V1paWXpaRnE3OWo5ZTl4OVAxVHJ6UUEvNFNpalBYRTNHVWI4SkE5eFFNblBNK1dYU014dVQveUh6QnMwWnFGR0hBaVRGRHByQ1UxLzE0cVlSSjh1dVQ1WnRwMlZHRXdsU2F5MlVRbHk5TWM2QU44Y2tpY3UyK2IxSEVVcFdSVXdaQ2xTMmRUSjgvNk9FOTNQdldjUGZRWThXUGZMMmVTUkVlcFN0OWRSdTlJd1FUK3VONGY2QXhyZjBIM3lUMmZGaVB3M3hjOGZYUnhGYkdFVlo4cFlaQmZvN1BrVzJZR201MXFqM3JsUU1DQXY0WnltbStXaGo5MFJxbCtncW9jSXhGTyttQld5eDl4NjFNcnBqQmVNcXQ4aTZiNmxHbHc3N0RLMjhtYWVlaEsvMzFKdTFsdTYwbnN0MWlRMy9VQWZ3WlppdlJ1MldUbGVXNkkrNVFlSFBIK1I5ZUhWUXJGd2Q3NzE2aGVoeGw3SHZ1SzN0R3pCbUJ3SXBlWHZZWkU2S3N2d0VKWlNKK2FlMlBZOEpITU9lMFVXOEs5aEJFSUUveUVRRWVOeWNqTWU3L1JTOStpQWVRUzFpbVVQZXhxUVhjRitqMmNqTmFKdzFtQTNUMWdpVjV4YmFQekswRVk5UFg3L2V2bktkajRyYVVnaGpGTGVlWWlsZldwK09PbTBRS3FUdStzZExtMUIzc1BBWFd1N3ZRWTJpaFZHdGpmaWJiSHdiQVlMN2FId2ZjRzZyTDdrMkNRTUZNcmVONjZrNWdCejV5MWJmV3ZzaWtnQmVVN1ExRnkxK0t4cHMxQ0hkR0FSZEp4U0REVDk2WldmaW9kUFhwaHI2WjZWaDdzWlA5NDN2RWsxVHVTZWxUMHZhQ0dHb2FlZmhhaFdBOWxyQkgzZmpsZHcxdjZFUSt6VDZLeEdJMFNZQStHTFcxV0hMMlNBZFhiOVF2REYzb0JTRTlFT0I3akc5ZEFZWnZ1NVZiblVQYmxSMm5sUDRQdjlGaFVkZmpuSjRQakU1WGdmRm40YVlCOWNsWUVtcXpwcVUxZnpGZUMxTjYrZnRBWFphLzhwMGpRL1RQaEdHclVmUm1nRjY4UHhSRkpFSW5LWURyTUdNamxBNk4wcktURmQ1cWhkWHBSSUJ2NzE0TFd0UkpORzVvcmpsazg5VkcxZVlGeUlPWTh5U0xkV2dsSzU3UUsyMktvOFJVM1d6VkQ5bVZpaW5US0YwSlhNSFdHVVJVQldFVWFVSm5JUDB4VDVRUm8wYU1sK05vQzlRYlVrRVZSbFh2WVRzVjJ1cTNvK0ROWmprUEovU2hiYW5MaFE5SWx0R0N0VGMrc3A3a2JINkhlVHlDR0ROZUEwMHMyVzBHbDdQbldGamFKQVRKNGUyTHNWd3lkd1c2ajY3UW1KVFhkOGN6ZURLb252bU1zY054REp4UytIZS9udTdNRmVrS01VSlR1Vm05aWJkUUlUd09NeFRxcElNR1ZwdzJ1RGw3YnVSVVQvc1k1T0pubzREeTZwaFhUUk9RZnpNWGI4N3U1em5IdDFYNzFWaVluSlVIUGQydFZpZkJlYlB5QThIUTI4MGxvNDZjaFZyRjRsdWRUVnN0WXNtblNhOVRoK2E5elNTNDAyNnNUOFZ0ZnNWcGRWV0Fyd2RkSEN3a1VGR21mMDkwSjQ2VVd3MnBaeWY4SDBjVVQwOFVlY3lnVUh0Zm1DSldON2Q3MGUzcjRkb2FqK1JJR0dNVHgxVE1GTnZ1cTkwY3pXTGpublpZeEhsQVRoaFE4UjJiREU0bVdHcE03UUJ3U2NaTGxtQjd5UW9IM0Q0NDNWMHQ4RkhzUzh4SFM1d1NXNTFlaitObWpGcFVpaXp5SzR2Ti82bFZETlBQUk9EV2xnWWRLQ1l0eWdJcmk5TnVIZFJxVzMvRzFhNjdhblZUR25XQVd2UWRHcWVlc09jbnI5M2VVZlZ1TmZqM25xcVZta1VyUGhtWktoK21EMUJBaWpEYzI2WDJpZldCa2R1bW5FbGgxZCtkOWFWUWJ6T3ZnWkhQai9DNk11UW1ITTZXaitLQ3Iwang2SE9xY1VML1ZNR2xVUzNmL2oxSzUxaVVDRFNSdGIxSm9maWwzdVZvNS96cHFjc0paZEQ4Z1NJOW9LbWdVallIYXVORXlteDFaaG9HOWVnSzYzcmo4SFcrMm5GRFFsVXo0d3U1cERPWWR2OVkzdHRSb2hicTdNR2ZzVkIzajNCdGljeEM5NlExYzJlc05STXlRNEdlbmd2elZEdG5WQThGNEhLZE9zY2ZOcCt2WmtLaG1lYnpJa1prSzkzaUVEL1hTYm90WG4wT3VLY3FCQ2IwK3lEb3gzQk9xOEhrdytKSjBkWFJjL01rbHhiVHV4WTZiMkJuY3ZLRGx5aEZlN3kvS1ZDMG9ZNXMzVE1uVTJTc3EweUxjUUtMdFdYeExGdERLbjVxNEdQMVdZdSt2T1B5ZWRmY2VOL0czaEM2akZOaFJDeXljTGwwckRjSjRzVFZYQ2ZtV2lOYlA5dVo4c2tVV3hpR1lSK3BOUWRGbEZ0L1M1dVV5cHpxSTNrcFh1SU0wTUFoODJFR0hpckNkM09odkRHcjY0ZDF2VFNOQmR1Q29BSVVPYWxMNkpQYXhJQnJJb2RuazhkdU9CVWFkTlVJb2pMVCtSWGpYTnFuMlBrQkpBSitDYWdNZVpvVnFhL0lVR2VhZmc3RW5vdVJnOVJrSW5vWjFvSU0vYnl2ZDNMcDhDb0lDRG1xV0FFdDlEYVUveUx4QkdzOGlvL0MyQWZFOVpmYXFMWXl6dWFvRHBmNWxpNDNHWnJjb2IxQnNveGc1YWZyc0dFZnlVazdkaTRlZUVPWVpuNHRUMG90RWtVVUR5RmdGUFhBYXdIYnV1aWhoa0ZZNmVRclE5NmY0dmJZYVZFNThpSlpLTVRsK1ptekF4eklXQTd4dmk5SUJNdHJjT1ZSM1dtb1BWNW52QXZOODdsTHp2YlBhMnJYUzBXVFJyb2M1TVEyNmw5WmNGNmF6U3FvSEZIQ2ZKZDBCWFJKYU9zT0Jya0xRQThkYXEzRjVjZXpWRGNkZmQ0SkJYR3hIWWxqSHB6bllrb29PaEpGYVBTbXBnRXFFNFMyNjNWZ0NHWXVkcXkvbE1IZVdNcGRXbVlJYVA1WmMyM0REc2pHYU9yUTFMc2U1ZWZlSjJOamx4eWFMSzd1WGdjUFYxRnZLdjUwKzdKWGRpOUhHQkNaU0pWNjZuNUVNM0JIU0p2Tk1NVDlaYXh2U0EwcHVSTXJlcGZxenlYd0NpQjJCVmFFRkZUMEJmeWU4MytJZUFLTG02dU9CSkVaUFZQVlRUQlp6RTR3K3VOUUtQMjFBcEg2Rm82aitNWEdSYUtFTlRPTlFGbU9BdTNnV1NaRUVqbFV1RXhxRmVrQ25BeVlrclRXdkgwV2E4WVRnYnpHcG5SdEJmL1RKVURHdTdDV3BZa28zeEx2dy92QnVvNmsvRGU4OXQ2d2psVy8wV04zT1FuNm0vaXNzeitqbDA1RGVRMER0aGQwN0s5dXREM0Y3dldESnJDQXdsNE5mV0N2UnV6REpvRUhwVE5Hb3FMU1d6YkpUeWxJcE9hUlFUWWtLcWpLc1JWRVJkRXdZdTVVc1dFS1BiK2ZXQnJrVmdIeEVKeXlYN09QS0Y1OGIrNHZ1NzR1Q2VsMHc5WXRLUU9LVWhxbHdoQ3lwbU13c2wvTWNyVlhIZU1JVVdoRC9wZVpmSjRxeVVpQWhNNkJUbVZra0UxcEJoOHhrNE1NUHhtTXU3WkJ3ZktNQWNCL1ZtNlUwOVRLdUl1eHEwNW5RMXpwRUxPdno1SmE0U3ZQZEtDMXZ3K1RzKzVRYWY2bHEvaDRQTDhxcEVHSHNoQmJWWlFBU1lDYTVkT3BNdTNweTN2SU9VWG5maW5kRlI5bkgrQ253YUxQVUpXU2RXNFF4Y2NEYUtqRWVibXNvUlIzT29QZG8vNkJibDNWNjB3OVNoZlNlUzlpd0FXbWxIUTQ1Nm91SEp0NEowdU5hYUJ3R29ZYnZIMmQzV09WMm1GWTdVWG9Uekl0QlgzVStRbG5KY1czNU10T2h5Y2M5anhRZ01EY3ppbnU4emhLamV6OGNsd0hLMEdjamc2bVBPdEZheTVkZWVKNVpWbERBcFZ2NGdlTy80bEpsRTAwYXJ4K2ZLdEJDbzlhS0Y3TEttQWVncDNYY2tqVXZnQ0hLdnlJOGFybGNMYmxpZU90U2VxVVZ1NDJ5V1loTHE1Snlib2hXQStCSVNKVjh3NEJDUnlYOHlGT0JxZGt6ek5oV3U2ZEpoRGZkd0FHL05YRFVBbzJPc0NRUFlML0RhaC9rMyt4Z1phOUlBKzI4KzFMUHhYVTRQR1BVRFlMM3pwMGhBbmp4TzQrNUUvUlRpaVJ0MTZEZFhKZmljMkRwTUJPemQ5TUtOZnp3b1JsRDQvRFJ5RWU0WVlTVzZqTTRhaVVqa3ZieFd0dm1kY2lQbU40aW1kMFdKN1huTzBKT0tXMnpRelVmM0hJVzVsVGhhbEI2bmZWZzV5MHlSZ1U0ZFdyd0xsQkpEaXhIRnNRVkNuTVBnSEM3U0R0U3BPQXRadzU2WXFKbmxGWEt6V0hRNW9aZmJKMkVCUEljNnJiMXFBN205V3hvRjB2YXdFNTF0K3VBNDNJNDViaEk0NU4vNlZtNGdtUzRDRTNUMDhZM0IyQVZoWnpiazJHWGJTTFY4RmdtNUc2OXZTT3ZwaFVlT0VFM2YyaTNQZWpuVEpYZjdlaU1VVnpsN05aVXl3UGFobVE0S2h3eDFwNmVaZGE4UnRCMUw1MFRGRENiejdZd3h4dGNYblJkUWFjbDZOMEMzSXM3dE0vdjFIcDlTRmZQNU04SG5acGZ6bVlBMGhIMU5Rd0Y0TEdMSGxvb3Q3THF1aWpVQ1hPMnZFdHhLb0pWZDZnUVFPazZQdnR0VFhYMzFGTmxpQUFtRHVrY09HdUUyRGNSbkV5MUoyQk9CSXhQV0Rjc3l6aTJQUlRCTDFkQ2M3N005VnhJYWtoRHR5aUt5Z0sxR0wzTTd4dVhvTGtMcEJXVnZNVzdMSnlLb0R2K25IOUk4SnFnQmxjNjdCU29vSWovUGhVdHZWak9BOWlwbSt5bnQwcG5oYlY0dS83NFEyWFVPY1pkNlBRbC95UjV4NkZvK0FEL3QzUDQ1OVZoaWNnOFNwb1VuOEVaTCszS3BKb1B3MWxob2hZL1JVdGUvSWJpcHNBamVLeE5rbEhoUFErZTYvMVBUVjVGYVJQcXNxa1ZGeW9GZkJmakJaL3p3ZS9FRWRrQWdJaTRiMDVGYisyRnJhZG5iT0ZXNXBpOFlPMGRKb05uQ045WlUrYi9tTmxpbnBKU2FFdVE5S2s5Q05tRGxxdTV4RlZPcVRhL3pKS0lJNGJ1aGNqWEwvU2dFOTZBM2YwaUpGZ0xUV0VNTXFFRzNpNHd4U2c5VWhsb3FoY1RYR3RnckxFU2tXc3Z1UGZ4Ti8rbE55dzZqcXdpRUd4eFJhUVVQdHJ6MTQ1RnN6aUFFREtQaEE5Ymw2Nmlna2l4ZUNtdVFJOUdiN0Y5VWFxengydVkxdVQ5dGRlYkhjRG9wdDJPLzQ5elJocTkxNEhYNFlLSHkzMHFKcFNHcjF1bjkvVml4bVduYTF6blJJQ1g4eFU4MnBkWjdKSkFTdXBDQ1hLRVZOeVYxdnkvTHhaWXowdnRNNVFaY1FrOHpxZ1MxWmtScW5pV3d1THEvRWNwVERrN0NRd0NkdGx4STB0WWZTcktnUWpnSTRwNlZaWXVONkZwTTJlSUtSYzlFeTFIaDZYS1JLaE0vUU9vSStnMm1wV2RFWlNqMWdmcnRGbDhxMENyMi9hd1k0VjMxZlpaamIzenpqSHZFM3NNM3hIWGdVSytteFdwR2NMdFVKVlFnWG55Q3EwT3FMSFhoRUhINjdmNDhOdHc3dW9EM2VIOTFWSkdkU3llcWFBT1VWem1XNXhZdzJEM205UklLNm82ZFl6d29ERmNvczVjVmQwNURIVXBaQWFra3NIcTVsMDI1bm5QYlpJWlB4VjNRbmdxNU5SZWV5b3I1N3Vjd1hTTWFXR1lGektuRlEwZk12YzhoU3JBOWoxZWdmK3RZaHhtVVI2OEkvbk9BM1NaVEdQWStpeVFLK3FSNmtxdTJxaEZEVXdUeGd4U0JiSzdnNVRxSFFrUlI1UHU0Zm5FNjZwVm1mb0JEVkQvZTNxT1ZPREdDMEt3VHBpRnY2V3ZrdmJLb3Zub3ltNFVVcDlnOXN2ZEdpM3I2MmJoTDRuUjdsTFJKcmNqYjk0N2FZVDN3dWRpaHUxb3d4Nk5lN1J0NUkvMmduM1RYblBiQTF4RUxQMFozM2JodWhwNTIxQjRLaWp5OVFmcklqR1B1WnRWSDNEck1INXA5aWpNaWhsRXFXUXJyYVF5RVdrRENTUUlhaHhpMG11czVPR3RTdWtncVRWbHcydmRKZHdTdkEyZnFpdlBrRFBxSldMU2N1TkhpSU80Wml0eWV0YW0xT0lDMG9RdEFXdGJHN1czeHlxcEd6ZUY2cnNxb3pxaDF0Vk4rekdEbTRLWUd5akRmbG9SMkF5TFBNN040bGxxRUlYU0ozMCs2aWZSZ2tUbDBhYkR6L2tSeWM0N1B5WEJKRzNJWDVMTWJ1M1VwbHB2dkJxTUpWVXFkNk15bU5uRDk1MUxBeVFGaDB1cVBNUjk4dzkwRjBFY3lqVDNNYkU4Q1kxWDlCekRmSUxQWEllVkMrd285ZXdxVHVSdXZlNVhNUE5IZjlMV3VIQnpIMkhmeHpqaE9zbmRjVUN3cU9ZSExCd0pXK3M1YnFoNnEzdHIvaUtGZGlyVlRrVTNwbWlpbFk2TWxRaXRlUVdiUnNTelRoREVwUEoxakprb0RtWENRczF4VHA1SmhQWFNEQlhwQU5vNWY3S2ZsckMra2tRVU1HbzRQTmR1MmNiU3hyRitIMmU0U3dEWHZGeFJlOUtKd2ZHT1hMRXFRWTRjOFZuREVscUNiSVFZcUk1SFZxeVFTQy9aSTJCOFI0TG1oY3E2SlEvZ3VMekNobi9BT2xxbHVYdld3RFhKTTM2ZnhPOERPdHFhS0sxTlptM0VseHdCYis1ZVpaNUxZUW02czBKRGtiaCtBSWtjNFBtR0NpZnRmdFNESlhDazZNTkZZcGdENjh4NExKcHdrMVZVWkRZMTNaUlZWVDF3YWFOTmdLc1IyNkZHdVBldHNzU0tMbGZXK3NLNFlsbFp4bGhpcDBPdUYwWGh1b09PKzJJYXR3QmZzK3daVUxYalhSL2NKYk1NdzJLUW5vYytTeU9MMFduQ3pHNW02MHlkTk0rSE9JUXpQaExHUmdTc2wyOFFYOWFQR0lPRmhHd1dhdGF0U0VWSytsM3NDdmtQdkFRRmxxVVZYeDI5bEJpSU5sbUc4MnpjMkhIWUVPaDNpSjM1L1N2em1vSWNyaS96eEJESVkwSmR2Q2hNaHlNU3Ruc2tQRWYzUWRRd1MzbzlrMEl3ajF4VCsxTFhmc3NmWThPVElKV2F3S2FQWmJ0SHhRQ3ZscHZwRklTVUJTSC94ZENRMW04Q1lraEJuQUhwblhVZmFDSUxSd2xsT3kyVktxeVdiR2xSSXhjMVpzcWRkcmhLRTNtdURRZUsxeS9nNzdYckxpN3hMTkduV0xiakhjSHVEV2dhak9Qd0hUNFZ3bUhrNUo4Ni9FNmtzTktFd1o0VWE3WVV1TUdFYWZsVWZaZGsxUThUKzQxMllReHhLaUdpT1hqVkRoUlFNaXk3SDJKMkJhNXQvYXRmalBBbzMwQXdWaVgzSktURldYa3hnMWo2eDJvTHZqQ0d6dVV1R2JENmZ1ckpMOTk1bUZUTjZ6TmVYVGF2TW1sU3JxRzY2TXpNNEgxQ0lhdDczYzBmamNJaTdTUGx6emJYaFUzaTJBY0Z1R2p2dEdYaE1JQjlSc1JFTHBDVGdaNGJLZ2FxMXRZRlVjYnpiUS9iT3Nsc3FrSkQrMFAzOE1ZMllpeDF1dHZ4cERCR1dpZU16L1QzOTRmZWJDeERvOWdLeWNETFR3RTVURGFoa0RYaUFVcVZOcEI2aTRLL2VHR2ZhL083Z0RMa0lRMUlVekZLQ3NBTG9xaytRZjBPWHU4eUhRK3BLY1I0VXdFa1dFdzRQU2s4VmZtWGZFWDhkdFBuL0t0N0pLWFJsMGsyRXI3U3QzM25yQzhPOEZmejZrTkhsMVJsVDBuWEhiM01EQktPVTVuQjIzQ2tjTDBvdUdzeVRJbTNaek9uUU90K1RYVndWUjc3bW43SXhUS3ZDaHd5Q25VSUQyN05wYkF2OUl0NkY4S3g3VXp2OVhTalJaSW9FRzVSMU1rcXlnUnl4M0dVYUM4MTBjK0NtNUJhUW90Q01oSkplMEhMVk9OQ0N1M0hncnhaUU9yeG14QU5mN0NGWHV2NXdmK0FiWWxCMy92R2lTR0pOcjN6cVVrYm5WVDEyOFA0TldITDRGdUdCbmtjK0FjMTQ3aHJST3MvY0gySDNkT2RnUlR0ZDNnLy93R0pBL3AxTjdIUldnVnErcHk4bVF2Vk9YUCtZNHg4NUNNdkJuR09sbVBNeUhHK01tREhuY1hpM1J3Vm5INzB5MU1ldDZLbzM2NWxQVm9RRGw3UTVBWGhQUHRZd1hnYVhnNEFpWVhIYlpGSVltNWE3ZjFhNXI2TkY5eW42T21RUWh0Y2dsNEw2ZlAweWRxK3ZIZjZkK25IUmJSajdDRlp0c3MvVWxsalNuNXZYZE9TaExrbWREVXd0dTViMS9sOUFkYlNQSXM0NmNQdnFJMmhzWm9mdUFSU05GNlVkZDVjQ2dtWHdndWJiTHMveXpNTlBQVW1jT1A5ZnFwVW9pclZHMG1VMmJkSVJNK0hDc2ZRa3BNT1krVnF6YnF5SVVGVE8vb0t4MElLNXczU05wbTVHM1BHM2l0OFhFV2VNRnRPYUMweEs5cVlTMjlsUUZTMlRURVNXRnFYUTgvbzBTK0JWN3hoM0p3NVRFR1plOWwwYmoxNVZUYXNRRkhPMitYK0ZET3FBNWNFblJXa2hPQ0JjVFVoKzd4UUcxZFFIcG4yVFRTbGdpSUYzMkt5ZjB3UDlFeE44K0tXd3ZYYjVxb0thOFZ4OG1rdzBQK2MxRjR2T3paT29Eck5PekdWb094MVA2c2VoZzNpT2h4dDZWNTl3MkJxM3p3SnVDSi9walhENHlMUFdNRjl6WG9xUnJ0VTlLSTNEYTVIMERWK2ZxWWFBK1BEN0p1NjZUNDFTeTVUVFRrUzZGZllnYmdjaFdkVTFPWFFoUHZkM3pibjgwMks1R21ZSVgwb2RUeERWenZxZUYyZHdURnQwbll2NXQrZk82T0d6L3A2aWRLTFlkYzQ4UWV2elpVZnpSRm5iQ0M0bjcva0NzdGY1WGdrVUxTNWN3UmhKSis4L1pneDBlRmM0WjBjWDRuOTc2WktoNW5zVENxUVVyVXpXVWZLVTAwUXZ3aWg3Vkl1OE1tTVh2RlZmbHpCY3pEamUyYUowNnJlcm45OXJ5VHhaa2IvTkNnYkpHdDQrdEkxakN5WW5tOFhra3JDTG1ML0QvZnBQRTd5aWdFRGV1cFova3hWcllmbFllYW9aMzA2ZUlsanVHdVFLaXlPcThFdUFMa29laGRqaVloNnUzbFoxQ21pYnhHVTcxeDhPNk9Hem12K2M5d0VmTGFnck8xYkZOOGw4VTVRWXFOWUc1bElpRXFxMXZkRnNXWUJva3JYWnZBUDRPNERXSU85UGdJVFRBTFNFUWJlVm9KYkppeDNNTkwrenR3a2F1d2h4MFN1QVlvc3A3ajIxSjZpU0YreG9XaFV2QnVBclA5azh1VWdEM0RZVFhJRWNlZWY1NlVPd3JSd1RZR3IvK2Vya2N1WHRXK3dyeGRvZnQ3VGVyL0tPQ1ZzTldCWTU3UEVSNnVQUjNiSzc0SDBNM0dtdEJkbXRvNTNIbzIxcnFjMnU4b0lxKzZMd20yYmNVcGZMbFZETnUzaU4zak1jRjZjK24xZFhrYVJMSkhzSmF2UTdlU0NJL01rd0xBYlZTWHl6QnQ1R21NT1U5SnVwZVQ1emlNUThRQVFXZ3JCbXRPeE5uVVlIeEtxYlR6Y2hNYXlERnI2M3V3MW5WWlhWUVg3eDNVd3BlY0xad2ZTbFhwOWNodkJGamRtSlRhKzBIRXlwR3lpV3NWZ0pGMFVybFErZXpjWHF3eXcvb1ZKRFczWm5wTHlrc2lQMEdLZHdGeFdWckh2VVhLV2xMemJIbys4YU13SjRneHc3SU1ZUnJIbHVwaWxFOVhUazQzS09ybGppeEtZaXpwaUxTQUZBZktPU1crcjgwNzNuVEp4N09VaktkZ3d3S1hjUlBVQW8xSVFNNFhEMmR0TEczUko2MWVtVlhacnFRbXZVdGFyZXlyTkZCSG80QUd0UFBwbTBYNGszR1NrMVJLUm5vdXJyZ25NOU5TTmkxK0k4VWJMempiZFZ6RkxLUVZDdHVCL2gvY1FEd0VzR1pETXpLbHFKeWdhZ3dVdTBWT0hQSXhnMTkzSlJLbTdJYlBLZDJ3ZkZBVHgzdlIrMzJyNGJiZlVyUmdwaHpTOEtvQ1FERlFHMW5TUkhtS21PUUFjWGZ4QjAxbGZOdW0rYVFyaDhsVHVSdXlaZklGeWFUQU83dUxTZnRpWUV0SlpGV01UanRQZnIrZDhRZUFrbTd0ZnhvYWptZjdUSE50WHpTdTBFQXViLzB3aGxaYjI0RUZSckovcVdyYXkzdz09

Disclaimer : This website is designed for general information only. The information presented at this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.